Projecten

Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.

Afgerond (augustus 2016 - december 2020)

Aanstaande ouders ondersteunen met behulp van de preSPARK De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat...

Bekijk dit project

Vimp Prenataal Campagne

Lopend (september 2020 - maart 2021)

Prenatale campagne moet ouders over de streep trekken om hulp te vragen bij zorgprofessionals In dit project staat het normaliseren van het vragen van steun of hulp van aanstaande ouders centraal. Om het vragen van steun door ouders in de zwangerschapsperiode te normaliseren en kwetsbare ouders te de-stigmatiseren wordt een publiekscampagne uitgewerkt. Aanstaande ouders weten daardoor dat ze al...

Bekijk dit project

Samen sterk in de uitvoering van het werk

Lopend (september 2020 - maart 2021)

Samen sterk in de uitvoering van het werk In dit project wordt een samenhangend overzicht ontwikkeld voor zorgprofessionals dat hen inzicht biedt op het gebied van  de werkzame elementen in samenwerking in hun eigen uitvoeringspraktijk. Het overzicht biedt praktische handvatten voor het versterken van samenwerken. De vorm van het eindproduct zal bepaald worden door de eindgebruikers.De inzichten...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een beslishulp voor het inzetten van signaleringsinstrumenten in de JGZ en het sociale domein Bevorderen van de implementatie van valide signaleringslijsten door aansluiting op de brede gespreksmethodieken GIZ en SPARK

Lopend (september 2020 - mei 2021)

Beslishulp voor gebruik van signaleringsinstrumenten in de JGZ en sociaal domein Het doel van dit project is het bevorderen van de implementatie van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (SDQ, RCADS-22, LSVG, ARI-CP 2-5) in de JGZ en het sociaal domein (jeugdteams) door middel van het ontwikkelen van een beslishulp, waarbij aangesloten wordt bij de brede gesprekmethodieken (‘Gezamenlijke...

Bekijk dit project

JGZ e-Innovatiespel; nieuw en nuttig

Lopend (september 2020 - maart 2021)

E-Innovatiespel Het JGZ-e-Innovatiespel is een variant op het JGZ Richtlijnenspel. Vragen, weetjes en tips over 6 nieuwe digitale JGZ innovaties worden via de Vraag van Vandaag onder meer dan 5800 deelnemers verspreid. Professionals en managers in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) raken geïnspireerd en maken kennis met de meerwaarde van digitale innovaties in de JGZ praktijk. Praktische kennis,...

Bekijk dit project

Voor hetzelfde geld een gezondere jeugd!, een inspiratie-tool voor gemeenten.

Lopend (oktober 2020 - april 2021)

Inspiratietool voor gemeenten over versterken van samenwerken in het sociaal domein In dit project wordt een samenhangend overzicht ontwikkeld op het gebied van samenwerking uit negen projecten uit het programma Versterking uitvoeringspraktijk die in 2019/ 2020 zijn afgerond. We kijken voornamelijk naar wat wel en niet werkte in het versterken van samenwerking binnen deze projecten. Daarbij...

Bekijk dit project

Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Afgerond (januari 2018 - juni 2020)

Aandachtspunten voor vlogs; authenticiteit en voorbeeldgedrag In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Er is...

Bekijk dit project

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen

Lopend (december 2017 - december 2018)

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen Juist op dit moment, nu gemeenten steeds vaker geconfronteerd worden met grote aantallen nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en overal dezelfde vragen opkomen, is het van groot belang best practices, geleerde lessen, potentieel werkzame elementen en ervaringen van vluchtelingengezinnen met jeugdgezondheidszorg en hun lokale samenwerkingspartners...

Bekijk dit project

JGZ en wijkteams: ‘De sterkste schakels’

Lopend (december 2017 - november 2019)

Versterken van de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs, door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking. Werkwijze Op basis van...

Bekijk dit project

Versterking Innovatie in de JGZ: Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag. Toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om...

Bekijk dit project

Blauwdruk prenatale registratie in de JGZ

Lopend (juni 2018 - januari 2020)

Hoe registreer je prenatale begeleiding van aanstaande ouders bij de JGZ? Steeds vaker biedt de JGZ prenatale begeleiding aan aanstaande ouders die dit nodig hebben. Naast registratieplicht bij individuele zorg, hebben JGZ-professionals behoefte aan registratie t.b.v. de continuïteit van zorg en verantwoording van inhoudelijke aspecten. Er is geen landelijk geschikt systeem voor de JGZ, dat...

Bekijk dit project

E-learning Samen maken Samen delen. Het nieuwe leren!

Lopend (mei 2018 - december 2020)

Maatgerichte aanpak van scholing JGZ-organisaties investeren veel in de (bij)scholing van hun JGZ-professionals. Ze willen graag op efficiënte wijze hun interne scholingen optimaliseren. Door de inzet van zelf ontwikkelde e-learningen en blended learning is realisatie van een maatgerichte aanpak van de scholing mogelijk. In dit project wordt een efficiënte werkwijze opgezet die afstemming en...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Wat is het effect van het gebruik van de GroeiGids app? Ouders die de GroeiGids app (voorheen GroeiApp) gebruiken ontvangen via deze app berichten met preventieve gezondheidsvoorlichting die aansluit bij de leeftijd van hun kind.Een landelijk evaluatieonderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijdsfase 14-20 maanden moet inzicht geven in de effecten van het gebruik van deze berichtenservice...

Bekijk dit project

Los Online

Lopend (februari 2018 - december 2020)

Jongeren bewust maken van de gevaren van online gedrag door serious gaming. Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren....

Bekijk dit project

M@ZL app: Ontwikkeling en evaluatie van een verzuimapp voor jongeren.

Lopend (mei 2018 - augustus 2020)

Wat wordt er onderzocht? M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s. M@ZL is bewezen effectief en draagt positief bij aan het oplossen van verzuim. De aanpak zorgt voor meer en betere samenwerking tussen leerling, ouders, school en de JGZ.In aanvulling op M@ZL wil de GGD Flevoland een app ontwikkelen. Doel is om jongeren meer regie en...

Bekijk dit project

Samen Gezond Groot! Leefstijladvisering in de JGZ voor 0 tot 4-jarigen: afstemmingen tussen richtlijnen, nieuwe vormen van leefstijladvisering en verhoogde ouderparticipatie

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Samen Gezond Groot JGZ-professionals helpen ouders een basis te leggen voor een gezonde leefstijl van hun kinderen. Op basis van de ervaringen en behoeften van ouders en JGZ-professionals uit 4 organisaties, proberen we de huidige leefstijladvisering voor kinderen van 0 tot 4 jaar te optimaliseren.  Eerste resultaten Ouders en JGZ-professionals zijn over het algemeen tevreden met de...

Bekijk dit project

eHealth Applicatie Prematuren in de JGZ

Lopend (september 2018 - juni 2021)

hulp bij interpreteren van groei -en ontwikkelingsgegevens van prematuren De Jeugdgezondheidszorg monitort, ook bij prematuren (8% van alle kinderen), de groei met groeicurven, en de ontwikkeling met het Van Wiechenschema. Bij prematuren is dit extra belangrijk, omdat de kans op groei- en ontwikkelingsproblemen groter is, en vroege interventies nuttig kunnen zijn. Uit onderzoek binnen het...

Bekijk dit project

I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind

Lopend (mei 2018 - juni 2021)

Hoe kan je data beter uitwisselbaar maken om gezamenlijke besluitvorming te creeren? De transformatie in het jeugddomein vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van gezinnen bij de ontwikkeling van het kind en daarmee meer preventief en vraag-gestuurd werken door jeugdprofessionals. Digitale innovaties (o.a. sites, apps, gesprekstools, DD JGZ) hebben aangetoond bij te dragen aan de hulpverlening,...

Bekijk dit project

Praktische, positieve anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Hoe ouders en kinderen in het primaire onderwijs bereiken met preventieve voorlichting? Om ouders te versterken in hun ouderschap is door GGD regio Utrecht gezocht naar een methode om anticiperende, positieve en praktische voorlichting te geven aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De gekozen informatie wordt aangeboden via E zines; een digitale nieuwsbrief. Dit gebeurt in groep 1,...

Bekijk dit project

Jeugddossier Noord Veluwe: een dossier van, voor en door ouders, jongeren en medewerkers

Lopend (juni 2018 - maart 2021)

Samenwerken versterken met behulp van een gezamenlijk dossier? In de regio Noord Veluwe bouwen twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie, samen het Centrum Jeugd en Gezin, met ouders en jongeren aan een dossier waarin zij allemaal kunnen werken: JGZ en jeugdhulp, ouders en jongeren. De laatsten kunnen niet alleen het hele dossier lezen, ze kunnen er ook in schrijven, hun eigen...

Bekijk dit project

Implementatie van een groepsgerichte aanpak binnen het azc: een pilotonderzoek

Afgerond (december 2017 - mei 2020)

Pilot: werkt een groepsgerichte aanpak in het azc? Het doel van het project was het implementeren van een groepsgerichte aanpak voor de jeugdgezondheidszorg in asielzoekerscentra (azc’s). Deze groepsaanpak, CenteringParenting (CPa), biedt de zorg aan via groepsbijeenkomsten aan 6 tot 8 ouders per keer, in plaats van via de traditionele individuele face-to-face contactmomenten. Dat biedt ruimte en...

Bekijk dit project

VoorZorg in het sociale domein

Afgerond (maart 2017 - juli 2020)

Waarom? Kinderen in gezinnen met veel sociale risico’s beginnen hun leven vaak al met achterstand. De zorg voor hen is nog steeds versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. VoorZorg biedt preventieve zorg voor jonge kwetsbare moeders en hun eerste kind, door speciaal getrainde verpleegkundigen vanaf de zwangerschap. VoorZorg werkt, voorkomt kindermishandeling en biedt een betere gezondheid en...

Bekijk dit project

OKT App voor ouder-kindteams ter versterking van samenwerking tussen professionals, integrale en passende hulpverlening en eigen kracht van ouders

Afgerond (december 2016 - januari 2021)

Gezinnen met een hulpvraag vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden via jeugdteams Doelstelling van dit project was gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van het kind zo vroeg mogelijk te signaleren en integrale hulp te bieden, passend bij hun hulpvraag, wensen en mogelijkheden, via jeugdteams. OKT App; proefimplementatie en evaluatie Middels co-creatie met...

Bekijk dit project

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ.

Afgerond (december 2016 - februari 2020)

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ Bij Centering Parenting (CPA) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ bij kinderen tot ongeveer 14 maanden.. In dit project werd o.a. onderzocht: • Hoe kan CPA het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd? • Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste...

Bekijk dit project

De jeugdverpleegkundige als verbindingsprofessional tussen de kindergeneeskunde en het sociale domein: is dit effectief en efficiënt?

Lopend (december 2016 - november 2020)

Werkwijze In het Amphia ziekenhuis Breda worden jeugdverpleegkundigen ingezet op de polikliniek Kindergeneeskunde. Zij vormen de schakel tussen kindergeneeskundige zorg- en (psycho)sociale hulpverlening. Onderzoek Onderzocht wordt of met deze werkwijze sneller passende hulp kan worden geboden. We meten hoe lang het duurt voordat een kind bij de aangewezen hulpverlener is. We meten ouder-/kind...

Bekijk dit project

De inzet van de Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) in de JGZ: integrale versterking van de nulde en eerste lijn

Afgerond (december 2016 - juni 2020)

Verbinding en signalering verbeteren tussen diverse zorgprofessionals met de SOJ en de GW De inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de JGZ in Nijmegen en de gedragswetenschapper jeugd (GW) ter ondersteuning van huisartsen in Renkum stonden in dit project centraal. Het betreft innovatieve werkwijzen met als doel de verbinding tussen professionals en de signalering...

Bekijk dit project

Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial

Lopend (april 2017 - april 2021)

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Met deze benadering wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl bij veel ouders enkele...

Bekijk dit project

M@ZL voor het PO. De werkwijze M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) op het primair onderwijs: een schoolvoorbeeld van positionering van JGZ in het sociale domein en in haar verbindende rol tussen medische zorg, jeugdzorg en passend onderwijs.

Lopend (december 2016 - december 2019)

Werkwijze aanpak ziekteverzuim bij basisschoolleerlingen ontwikkeld Alle kinderen en jongeren moeten naar vermogen kunnen profiteren van het onderwijs. Ook zij die veel verzuimen om gezondheidsredenen. Om hun gezondheid te optimaliseren en (mede daardoor) hun onderwijskansen te vergroten is het van belang al aandacht te hebben voor basisschoolleerlingen met ziekteverzuim. De methode M@ZL...

Bekijk dit project

Evalueren van het extra contactmoment voor adolescenten

Afgerond (januari 2016 - juli 2020)

ECA: een verscheidenheid aan aanpakken Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen...

Bekijk dit project

Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio

Afgerond (mei 2016 - februari 2020)

Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ als verbinder tussen ouders, jeugdigen en zorgprofessionals Sinds de Jeugdwet (2015) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor signalering en behandeling van psychische problemen, inclusief financiering. Acht gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ opgericht (CenA team). Dit team bestaat uit twee...

Bekijk dit project

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Effecten op motivatie, gedrag en zorgbehoeften.

Afgerond (april 2016 - februari 2020)

Hoe effectief is de methodiek GIZ bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een belangrijke rol om zorgen van ouders te bespreken en te ondersteunen. Sinds 2013 wordt gewerkt met de GIZ-methodiek waarin zij samen met ouders in kaart brengt hoe het gaat met kind en gezin. In huidig onderzoek vergeleken we JGZ organisaties die met en zonder de GIZ werkten: we...

Bekijk dit project

Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2016 - december 2019)

Doorontwikkeling van de SamenStarten app Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf...

Bekijk dit project

Lange termijn effecten van extra zorg bij flexibilisering in de JGZ

Afgerond (mei 2016 - december 2020)

Aanleiding JGZ-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ. Er wordt geflexibiliseerd met taakherschikking, flexibelere contactmomenten met o.a. e-consulten of groepsconsulten. Zo wordt hoog gekwalificeerde menskracht vrij gemaakt en kunnen meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen worden met preventieve, lichte hulp en minder kinderen...

Bekijk dit project

Van standaard signaleringslijst naar selectiecriteria: onderbouwing voor triagewerkwijze in de JGZ

Afgerond (mei 2016 - december 2020)

Ontwikkelen van een uniform triageprotocol In het triagemodel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden alleen de kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is niet goed onderbouwd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt zelf wanneer een kind uitgenodigd wordt. Doelstelling Het doel van dit...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website