Projecten

Balancing costs and effects of Multi Systemic Therapy compared to Care As Usual in adolescents with antisocial behaviour: a methodological exploration

Afgerond (december 2007 - oktober 2013)

Multi System Therapie is een therapie voor probleemjongeren van 12 tot 18 jaar en hun families. Het doel van de therapie is probleemgedrag zoals agressie, geweld en conflicten te verminderen zodat de jongere weer normaal kan functioneren in zijn omgeving. De behandeling is nog nieuw en intensiever dan de therapie die normaal aan deze jongeren wordt gegeven. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar...

Bekijk dit project

Development and Implementation of MST program in the Netherlands

Afgerond (april 2008 - april 2010)

In dit project is Multisysteem Therapie (MST), een van oorsprong Amerikaanse therapie, aangepast aan de Nederlandse situatie. Er zijn meer MST-therapeuten opgeleid dan verwacht, waarbij goed op regionale spreiding is gelet. Een zelfstandig servicecentrum, MST Nederland, is verantwoordelijk voor de opleiding van therapeuten, de supervisie en kwaliteitsborging.  In afstemming met de invoering van...

Bekijk dit project

Multisystemic Therapy in The Netherlands: Implementation and Effectiveness

Afgerond (mei 2007 - november 2012)

Dit project over Multisysteem Therapie (MST) onderzoekt de behandeling voor jongeren met delinquent gedrag. De MST-therapeut komt een aantal keer per week thuis gedurende vijf maanden. De therapeut behandelt niet alleen de jongere, maar ook het gezin, en factoren binnen school/werk, vrienden, en de buurt. Ook wordt onderzocht of MST gegeven wordt zoals het oorspronkelijk bedoeld is...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en implementatie project FFT in Nederland

Afgerond (april 2008 - april 2010)

In dit project is Functionele Familie Therapie (FFT), een van oorsprong Amerikaanse therapie, aangepast aan de Nederlandse situatie. Er zijn meer FFT-therapeuten opgeleid dan verwacht, waarbij goed op regionale spreiding is gelet. Een zelfstandig servicecentrum, FFT Nederland, is verantwoordelijk voor de opleiding van therapeuten, de supervisie en kwaliteitsborging.  In afstemming met de invoering...

Bekijk dit project

The cost-effectiveness of Functional Family Therapy (FFT) in the Netherlands

Afgerond (januari 2008 - december 2013)

Functionele Familie Therapie is een therapie voor probleemjongeren van 12 tot 18 jaar en hun families. Het doel van de therapie is probleemgedrag zoals agressie, geweld en conflicten te verminderen zodat de jongere weer normaal kan functioneren in zijn omgeving. De behandeling is nog nieuw en intensiever dan de therapie die normaal aan deze jongeren wordt gegeven. Daarom wordt er onderzoek gedaan...

Bekijk dit project

The evaluation of Functional Family Therapy in the Netherlands

Afgerond (april 2007 - april 2011)

Functionele Familie Therapie (FFT) is een gezinsgerichte behandeling voor jongeren van 12 tot18 jaar met gedragsproblemen en hun gezinnen. Doel is het positief beïnvloeden van de onderlinge gezinsrelatie en het verminderen van gedragsproblemen van de jongeren. PI Research voert een evaluatieonderzoek uit naar FFT in Nederland. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van FFT worden gegevens...

Bekijk dit project

Kenniscentrum PMTO Nederland Kwaliteitsborging, scholing, ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van de structuur die nodig is om PMTO te continueren, borgen en verspreiden. Dit resulteert in een goeddraaiend Kenniscentrum dat in hoge mate financieel zelfstandig opereert en de volgende taken vervult:1)      Scholing: opleiding, certificering en hercertificering van PMTO-therapeuten2)      Kwaliteitsborging: zorgen dat PMTO zo effectief...

Bekijk dit project

Randomized Controlled Trial (RCT) of Parent Management Training Oregon model (PMTO) for children with externalizing behavior problems in The Netherlands

Afgerond (juni 2008 - januari 2015)

VraagstukParent Management Training Oregon (PMTO) is een therapie voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met gedrags- of sociale problemen. PMTO leert ouders hiermee beter omgaan, waardoor problemen voor het hele gezin verminderen. Is deze uit Amerika afkomstige interventie ook in Nederland (kosten)effectief? Is het een zinvol alternatief voor de bestaande behandelingen in Nederland?Onderzoek Een...

Bekijk dit project

Balancing costs and effects based on a randomised comparison of Parent Management Training Oregon and Care As Usual in children with severe conduct disorders

Afgerond (juni 2008 - oktober 2015)

Vraagstuk Parent Management Training Oregon (PMTO) is een therapie voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met gedrags- of sociale problemen. PMTO leert ouders hiermee beter omgaan, waardoor de problemen voor het hele gezin verminderen. Is deze uit Amerika afkomstige interventie ook in Nederland (kosten)effectief? Is het een zinvol alternatief voor de bestaande behandelingen in ons land?Onderzoek Een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website