Projecten

Theole b-fit

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Veel jongeren in de gemeente Tiel groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. TSV Theole maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m....

Bekijk dit project

Sport in Noord

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Met de interventie SportSpot introduceren we als aanvulling op de clinics die nu al door de buurtsportcoaches gegeven worden, een naschools aanbod voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Na de kennismaking met diverse sporten bij de clinics kunnen zij zich verder bekwamen in deze sporten tijdens de naschoolse activiteiten in de wijk. Deze lessen worden afgesloten met een toernooi dat gehouden wordt...

Bekijk dit project

Sport in de Wijk Woensel

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Eckart, Vaartbroek, ’t Hool en Vlokhoven (allen in Woensel-Noord) is deelname aan sport erg laag. Deze buurten blijven achter op de gezondheidssituatie van de rest van Eindhoven. Ook wonen er veel werkzoekenden en mensen met een bijstandsuitkering. Totally Fit merkt dat veel jongeren de motivatie om te sporten verliezen. Opvallend is hier de rol van de ouders die meegaan het gedrag van het...

Bekijk dit project

Sport in beweging!!!

Afgerond (september 2018 - september 2020)

‘Sport in Beweging!!’ vindt plaats in de focuswijken Moerwijk, Bouwlust en Vrederust in Den Haag. Veel kinderen in deze wijken hebben het moeilijk. Sportdeelname is niet vanzelfsprekend. Veel bewoners hebben een beweegachterstand en gezondheidsproblemen. De interventie Sport-it in de wijk helpt bij het doorbreken van inactief gedrag, door kinderen een laagdrempelig en afwisselend sport- en...

Bekijk dit project

Sport for you

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project ‘Sport for you’ gaat het Respons programma aanbieden aan 4-13 jarigen in de wijken Vrederust/Bouwlust, Morgenstond en Moerwijk in Den Haag. Sport for you is een samenwerkingsverband tussen hoofdaanvrager Jop Sports, Dino Sport, gemeente Den Haag, 6 basisscholen uit de wijken, het NIVM, Haagse Sporttuin Moerwijk, Bouwlust Schoolsport Team en Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag...

Bekijk dit project

Special-Dancekanjers

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Special-Dancekanjers: de energie en het enthousiasme spat er van af! Als dans- en sportfanaten met een maatschappelijke missie gaat ‘Free to Move!!’ de komende jaren swingend aan de slag met kwetsbare kinderen uit het Rotterdamse speciaal onderwijs. De sportdeelname onder kinderen met een beperking is laag. En zeker in lage SES-wijken. Het aanbod van sportverenigingen is vaak te druk, te veel...

Bekijk dit project

SjorsClub

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De Sjorsclub is een sportieve club voor kinderen in de achterstandswijk Bakelgeert Noord, gemeente Boxmeer. Het project heeft een tijdsduur van 2 jaar. Het start in augustus 2018 tot augustus 2020. Bij de club wordt in gesprek met de kinderen bepaalt welke sport- en spelactiviteiten er wekelijks aangeboden worden. Hierdoor wordt ingespeeld op de behoeftes en beleefwereld van de doelgroep en...

Bekijk dit project

SDZ - Dutch Trainee Cup

Lopend (september 2018 - december 2020)

Dit project richt zich op de meest kwetsbare jongeren in Amsterdam. Deze jonge mensen hebben moeite om goed voor zichzelf te zorgen en redden het niet in hun eentje. Wegens aanhoudende gedragsproblemen heeft deze groep al vroeg een langdurig zorgverleden en staat aan de zijlijn van de samenleving. Sport is voor deze doelgroep een effectief en efficie¨nt middel dat ingezet kan worden om te ...

Bekijk dit project

Schooljudo: als basis om met plezier te bewegen in de lage SES wijken van Heemskerk

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Voor het initiatief van Judo School Heemskerk om te gaan Schooljudoën is een breed samenwerkingsverband met 6 basisscholen opgezet. Dit betreft de Ark, het Tweespan, Elif, de Kariboe, de Vlinder en het Rinket inclusief de Fakkel, een speciale afdeling voor 'nieuwkomers'. Daarnaast zijn de Sportservice Kennemerland, inclusief buurtsportcoaches en bewegingsconsulenten, de gemeente, de...

Bekijk dit project

Schooljudo in Nijmegen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

"Schooljudo in Nijmegen!" is een initiatief van Judo Tomoda, waaraan zullen deelnemen basisscholen in lage SES wijken, sportbedrijf Nijmegen en buurtsportcoaches uit de betreffende wijken, de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Stichting Leergeld Nijmegen en Schooljudo. De gezamenlijke ambitie is de sociale en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in lage Sociaal Economische Status...

Bekijk dit project

Sport's Cool Crabbehof/Wielwijk

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Basketbalvereniging Rowic gaat in samenwerking met diverse partners aan de slag met het project “Sport’s Cool”. Deze interventie richt zich op kinderen van 7 t/m 12 jaar in 2 wijken in Dordrecht (Crabbehof/Wielwijk).Hier bevinden zich veel huishoudens met een laag inkomen, is de sportparticipatie laag, het percentage kinderen met overgewicht hoog en zijn de sportvoorzieningen relatief ...

Bekijk dit project

Sportcampus Crooswijk

Lopend (september 2018 - september 2020)

Sportcampus Crooswijk is een programma dat kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar en hun ouders sport aan biedt midden in de eigen buurt. In dit geval Crooswijk te Rotterdam en specifiek op het Schuttersveld. In de komende jaren willen wij met Sportcampus Crooswijk een plek ontwikkelen en zijn waar buitensport, breedtesport, onderwijs, georganiseerd en ongeorganiseerd sporten en bewegen,...

Bekijk dit project

SwimStars Deventer

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project SwimStars richt zich op jongeren in de leeftijd van 6- 14 jaar uit de wijken met een lage Sociaal Economische status (SES) Keizerslanden en Voorstad met ongeveer 20.000 inwoners. Een groot deel van deze kinderen zegt het lidmaatschap van sportverenigingen aan het eind van het basisonderwijs op. Met het project worden kinderen opnieuw bij zwemverenigingen betrokken. Zwemverenigingen...

Bekijk dit project

Sportwijk Oost in Beweging

Afgerond (september 2018 - december 2020)

‘Sportwijk Oost in Beweging’ richt zich op Bergen op Zoom Oost, een wijk met relatief veel bewoners met een lage sportparticipatie. MOC’17 is een grote voetbalclub gevestigd op sportpark Rozenoord midden in de wijk ‘Oost’. Op dit sportpark spelen ook MHC Tempo (hockey), AV Spado (atletiek) en TV Smash (tennis). Het impulsprogramma zich op de bovenbouw van het primair onderwijs en onderbouw...

Bekijk dit project

SportStars Racketsport

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project SportStars Racketsport richt zich op tieners in de leeftijd van 10- 16 jaar uit de lage SES wijken met ongeveer 27.000 inwoners. Een groot deel van deze tieners zegt het lidmaatschap van sportverenigingen rond hun 12e jaar op. Tieners worden opnieuw bij verenigingen betrokken en blijven bij de start van het voortgezet onderwijs sportief actief. 7 Racketsportverenigingen, 5...

Bekijk dit project

SportStars Beachsporten

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Het project SportStars Beachsport richt zich op tieners in de leeftijd van 10-16 jaar uit de wijken Voorstad en de Rivierenwijk in Deventer. Sportverenigingen, basisscholen, Etty Hillesum Lyceum en het Sportbedrijf Deventer werken samen om tieners bij sportverenigingen te betrekken, lid te laten worden en te voorkomen dat ze afhaken met sporten. Met de interventie SportSpot volgen zij een...

Bekijk dit project

SportSpot Zoetermeer

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Deze sportimpuls geeft de kinderen de mogelijkheid om te gaan sporten bij een vereniging in de wijk of in de buurt. Drempels worden weggehaald en de kinderen en hun ouders worden geholpen om deze stap te zetten. Doelgroep: kinderen 6 t/m 12 jaar uit Palenstein. M.n. kinderen met een beweeg- en een motorische achterstand. Doel: hen blijvend stimuleren om meer te gaan bewegen. Partners: Boxing...

Bekijk dit project

Sportmix Nieuwegein

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Kinderen hebben een grote bewegingsdrang, bewegen en spelen graag en hebben deze beweging ook hard nodig voor een optimale ontwikkeling van de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door een veranderde maatschappij spelen kinderen minder buiten maar ook minder binnen. Het blijkt dat er in Nieuwegein en specifiek in een aantal wijken (lage SES wijken), minder kinderen lid zijn bij...

Bekijk dit project

Sportkanjerclub Oosterwei

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Voetbalbalvereniging CVV De Jodan Boys is gevestigd in de wijk Oosterwei waar 58% van de huishoudens een minimuminkomen heeft. Onder de ruim 800 kinderen in de wijk is voetbal populair. CVV De Jodan Boys heeft ruim 100 kinderen op de wachtlijst staan maar kan geen extra wedstrijdteams kwijt op de velden in het weekend. CVV De Jodan Boys gaat samen met de partners in de wijk met de itnerventie...

Bekijk dit project

Sportkanjerclub Delfzijl-Noord

Lopend (september 2018 - september 2020)

In de wijk Delfzijl-Noord gaan een sportaanbieder en enkele scholen aan de slag om voor kinderen die nu nog niet (structureel) sporten een nieuw sportaanbod te realiseren. De gekozen vorm is een Sportkanjerclub die sportactiviteiten waaronder nieuwe vechtsporten (kickboksen, Braziliaanse jiu jitsu, MMA) en nieuwe balsporten (voetvolley en voetsquash) gaat aanbieden in Sportcenter Imperial dat...

Bekijk dit project

Sportdorp Emmer-Compascuum

Lopend (september 2018 - september 2020)

Met 'Vitale kernen en buurten' willen we de leefbaarheid in Emmer-Compascuum vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter....

Bekijk dit project

Schooljudo brengt Roermond in beweging

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De komende 2 jaar brengt Stichting Zenshin i.s.m. met Schooljudo.nl meer dan 2000 leerlingen van 7 basisscholen in Roermond in beweging. Wij richten ons op 5 specifieke buurten die een lage sociale status (SES-wijken) hebben en op het gebied van sportparticipatie laag scoren. We starten met judo-activiteiten op de betreffende scholen en werken op een laagdrempelige manier naar een structureel...

Bekijk dit project

Schoolactieve sportverenigingen wijk West

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De wijk West in 's-Hertogenbosch kent een lage sportparticipatie van kinderen. Relatief weinig kinderen zijn lid van een sportvereniging. Ongeveer een kwart van alle kinderen in de wijk groeit op in armoede. Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO 's-Hertogenbosch wil samen met andere in de wijk gevestigde sportverenigingen, te weten sv CHC, TV De Schutskamp en TTV De Kruiskamp, kinderen in de wijk...

Bekijk dit project

Ikigai brengt met Schooljudo kinderen uit Bergen op Zoom in beweging

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Dit plan is opgesteld door Sportschool Ikigai met als doel om middels Schooljudo 900 kinderen (per jaar) in Bergen op Zoom plezier te laten ervaren in bewegen en vervolgens sport een vast onderdeel te laten uitmaken van hun leven. Het plan wordt uitgevoerd als project onder de vlag van JOGG in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, De FitFabriek, Schooljudo en de GGD. Wanneer kinderen...

Bekijk dit project

Heel Neij West Beweegt

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De Sportimpuls aanvraag “Heel Neij West beweegt” is een ambitieuze aanvraag van diverse spelers uit het Nijmeegse beweegmilieu, onder leiding van De Hazenkamp Gymsports. Partijen slaan de handen in één om de jeugd in lage inkomensgezinnen uit Nijmegen West middels de interventie schoolactieve vereniging lid te laten worden van een sportvereniging. De aanvraag valt samen met de opening van een...

Bekijk dit project

Gezonde jeugd in Gorinchem door Skills4Life

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Het sportimpulsproject ‘Gezonde Jeugd in Gorinchem door Skills4Life’ vindt plaats in de wijken Haarwijk, Stalkaarsen en Gildewijk. Deze wijken kennen een lage SES-score. De sportparticipatiegraad van de jeugd is lager dan gemiddeld, en hun leefstijl slechter. Het aandeel jongeren met overgewicht, lagere acceptatiegraad in de sociale omgeving en risico’s voor hun latere leven als volwassene...

Bekijk dit project

Futsal, samen in topvorm

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het Venlose stadsdeel Blerick heeft helaas regelmatig op negatieve wijze het landelijk nieuws gehaald. Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig overlast door jongeren ervaren wordt. Gelukkig bestaan en ontstaan er vanuit dit stadsdeel veel initiatieven door bewoners en organisaties om samen de leefbaarheid in dit stadsdeel te verhogen. VVV-Venlo zet samen met o.a. Gemeente Venlo, ZVV Inter'80,...

Bekijk dit project

Fun

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Zaalvoetbal vereniging a.s.v. LEBO en hockey vereniging Rubicon gaan zich vestigen in Amsterdam Zuidoost middels de toegekende sportimpuls 'Fun".  Binnen 'Fun' geven de beide verenigingen kennismakingslessen binnen de brede school/NSA aan de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. Dit gebeurd door trainers die een Kanjer training hebben gehad en beschikken over de juiste ervaring en...

Bekijk dit project

Dauwendaele 2.0; alle kinderen aan het sporten

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In het programma ‘Dauwendaele 2.0; alle kinderen aan het sporten’ zet Sportschool Geelhoed zich samen met partners in, kinderen en hun ouders een passend sport- en beweegaanbod te bieden in de Middelburgse buurten Dauwendaele en de Stromenwijk. Om de sportdeelname te vergroten is nieuw aanbod nodig. In het project ontstaat structurele uitbreiding en verbetering van sport- en beweegaanbod en ...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging "Europawijk verenigt zich"

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Doel van het project Europawijk verenigt zich is het vergroten van de sportdeelname en het vergroten van participatie in en betrokkenheid bij de maatschappij. De interventie Buurtsportvereniging wordt uitgebreid met de Makigame. Dit is een vernieuwende manier om kinderen en jongeren te motiveren actiever te leven. Wat levert het op? Voor kinderen (6-12 jaar) een 6-tal wekelijkse activiteiten waar...

Bekijk dit project

BSV Zwanenburg voor en door jongeren

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Zwanenburg is een van de grootste kernen van de Haarlemmermeer. Het heeft geen middelbare school, waardoor de jongeren de binding met het dorp verliezen. Op de lagere school zijn de kinderen nog vaak lid van een sportvereniging. Een nog groter % dan landelijk stopt echter mede omdat ze het niet kunnen combineren met school. Er zijn voor hen geen betekenisvolle activiteiten die passen bij deze...

Bekijk dit project

BSV Enkhuizen voor en door jongeren

Lopend (september 2018 - december 2020)

Deze aanvraag richt zich op Enkhuizen Noord, een lage inkomensbuurt. BSV VOOR EN DOOR JONGEREN. In Plan Noord, met een lage sportdeelname, weinig betrokkenheid en financiële middelen is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De samenwerkingspartners uit deze aanvraag willen een verbeterd sportaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de...

Bekijk dit project

Beesd voor Elkaar B-Fit

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Veel jongeren in de gemeente Geldermalsen groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. VV Beesd maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken...

Bekijk dit project

Kids2Club Grootegast

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Na de zomervakantie zal op OBS de Molenberg te Grootegast gestart worden met het project Kids2Club. Zoals de naam al zegt: middels sportieve activiteiten tijdens school, willen we de inactieve kinderen van 4 tot 12 jaar begeleiden naar een passende sportclub. Maar ook het voorkomen en stabiliseren van overgewicht, kennis vergroten van een gezonde leefstijl en het realiseren van een dynamische...

Bekijk dit project

Samen Winnen Belfeld

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Middels de methodiek Sportdorp willen wij met het samenwerkingsverband ‘Samen Winnen’ de sportparticipatie van kinderen en hun ouders in Belfeld vergroten. Binnen het initiatief ‘Samen Winnen’ hebben bestuurders van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, onderwijs en wijkbelangen besloten om d.m.v. een actieve samenwerking te streven naar een vitale kern. Het project richt zich op jongeren ...

Bekijk dit project

Rhelico b-fit

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Veel jongeren in de gemeente Geldermalsen groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. RVV Rhelico maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m....

Bekijk dit project

Respons van en in Amsterdam Noord

Afgerond (september 2018 - september 2020)

‘Respons van en in Amsterdam Noord’ dringt de beweegachterstand onder jongeren in Amsterdam Noord terug en bevordert een gezonde leefstijl. De ingezette interventie Respons heeft daarnaast een sterk educatief element. Jongeren leren op gepaste wijze om te gaan met lastige situaties. Het vraaggestuurde programma wordt door Delda Sport getrokken. Partners zijn VO scholen, sportverenigingen,...

Bekijk dit project

Plezier in bewegen voor kinderen in Venlo door Schooljudo

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Schooljudo, Judovereniging Stella Duce en enkele belangrijke maatschappelijke partners waaronder Gemeente Venlo en Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo vinden het belangrijk dat de sportdeelname in een aantal JILIB-wijken (jongeren in lage inkomensbuurten) toeneemt. Zowel op sociaal gedrag als sportparticipatie blijven deze wijken achter. Schooljudo is het uitgelezen middel om deze jongeren...

Bekijk dit project

Passend sporten

Afgerond (september 2018 - september 2020)

1. Kinderen met gedragsproblemen binnen de sport vormen een toenemend probleem bij sportclubs en trainers. Vaak zijn trainers niet voldoende geschoold om hier goed mee om te gaan en leidt dit tot fustraties bij alle betrokken partijen. Dit kan voorkomen worden door sportclubs de juiste hulp te bieden voor het wegzetten van een kader m.b.t de opvang en begeleiding van deze doelgroep.  2. Ook is er...

Bekijk dit project

Nijntje Beweegdiploma Sneek

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats in de jongste levensjaren van een kind. De mate waarin het kind zich op jonge leeftijd motorisch ontwikkelt is sterk van invloed op de fysieke en mentale toestand in een latere leeftijds- en/of ontwikkelingsfase. Door kinderen op jonge leeftijd motorisch uit te dagen wordt de algehele belastbaarheid van het kind groter. Gymnastiekvereniging ATC...

Bekijk dit project

Nijntje Beweegdiploma Bergen op Zoom

Lopend (september 2018 - december 2020)

In Bergen op Zoom Oost bevinden zich veel kinderen met overgewicht en motorische achterstanden.Vanuit de kinderopvang en basisonderwijs zijn toenemende geluiden te horen dat de motoriek onder jonge kinderen achteruit gaat. De F!tfabriek met haar combinatiefunctionarissen constateert dit ook en een beweegprogramma voordat ze op de basisschool terecht komen zou de basis kunnen zijn voor...

Bekijk dit project

Let's Bounce! Multisport programma meiden 12+ Overvecht

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Dansen en basketballen, basketballen en dansen. Voor meiden van 13 – 16 jaar. In Utrecht, Overvecht. Een nieuw en vernieuwend multisport programma voor deze doelgroep. Dit programma richt zich op pubermeiden, waarvan bekend is dat zij na hun 12e jaar, bij de overgang naar het middelbaar onderwijs, snel minder gaan sporten en bewegen. In nauwe samenwerking met het Pouwer college en Trajectum...

Bekijk dit project

Kinderen in lage SES wijken in Den Helder sterker in hun (sport)schoenen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

'Kinderen in lage SES wijken in Den Helder sterker in hun (sport)schoenen' is een initiatief van Budowazasport. Voor dit initiatief is een brede samenwerking opgezet met collega judoverenigingen, Team Sportservice, het Jeugdsportfonds, de gemeente,  de Skills4Life Foundation en 10 basisscholen. Den Helder is algemeen gekenmerkt als een gemeente met een laagopgeleide bevolking. De wijken Stad...

Bekijk dit project

Beweegplezier en beweegdiploma Groningen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Met de inzet van Beweegplezier (4-12 jaar) en Beweegdiploma (2-6 jaar) willen we de (jongste) jeugd in Groningen stimuleren en daarmee een goede basis meegeven in het ontwikkelen motorische- en fysieke vaardigheden. Hierbij leggen we de focus op de aandachtswijken, die zich o.a. kenmerken door een lage SES en andere problematieken. D.m.v. deze aanvraag willen we ervoor zorgen dat we de ...

Bekijk dit project

Urban sportimpuls eindhoven

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Laagdrempelig en enorm tot de verbeelding sprekend is Urban Culture een perfect middel om te inspireren en activeren. Ongebonden sporten spreekt de jeugd aan omdat je het altijd kunt doen, er veel creativiteit in kwijt kunt en niet vast zit aan tijd en kaders. Om jeugd goed te begeleiden en het aanbod verder te laten ontwikkelen zijn er wel lessen/faciliteiten nodig. Deze Sportimpuls geeft EMOVES,...

Bekijk dit project

Urban sports Amersfoort

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Basketballvereniging Crackerjacks gaat samen met GymXL en Bootcamp Nederland in Amersfoort een bijzonder sportaanbod ontwikkelen dat in 2 jaar wordt uitgerold (september 2018-augustus 2020). 3 Urban sporten; 3X3 basketball, Freerunnen en Bootcamp gaan worden aangeboden aan jongeren, in specifieke wijken in Amersfoort. We werken hierbij samen met buurtcoaches, welzijnsinstellingen, scholen en...

Bekijk dit project

Amerena SwimSTAR en Sterrenplan

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Met SwimSTAR en Sterrenplan laat ZPC Amersfoort, samen met andere lokale sportaanbieders en de scholen, honderden kinderen uit lage inkomenswijken kennismaken met de zwemsport in Amerena (het nieuwe sportcomplex in Amersfoort). Het (zwem)beweeggedrag van deze doelgroep is verontrustend. Met SwimSTAR krijgen de groepen 5 t/m 8 van omliggende scholen in cycli van 4 weken in de vorm van een...

Bekijk dit project

Aktief in de wijk

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project Aktief in de wijk heeft als doel kinderen en jongeren (9-21jaar) blijvend in beweging te krijgen door hen een gevarieerd naschools sport- en spelaanbod aan te bieden. Binnen dit sport- en spelaanbod kunnen kinderen en jongeren kennismaken met verschillende sporten en beweegactiviteiten. Kinderen en jongeren worden vervolgens gestimuleerd om lid te worden van de sportvereniging van...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie Bounz Apeldoorn in het kader van Jeugd in lage inkomensbuurten, Sportkanjerclub

Lopend (september 2018 - september 2020)

Bounz Apeldoorn heeft een hart voor degene, die het niet altijd makkelijk hebben. Wij richten ons graag op zorginstellingen en zoeken samenwerking met andere organisaties. Samen met Mudanthe en Appoldro uit Apeldoorn gaan we les geven in verschillende sporten op onze trampolines (dodgeball, batminton). We betrekken ook de ouders om hen te laten zien hoe belangrijk sport is. En het ligt bijna...

Bekijk dit project

"Boksmatties in Presikhaaf"

Lopend (september 2018 - december 2020)

Op 1 september 2018 zijn wij, Boksacademie Orhan Delibas, gestart met ons tweejarig project Boksmatties in Presikhaaf. Boksacademie Orhan Delibas is een multiculturele boksschool met inloopmogelijkheden voor alle bewoners uit Arnhem en omgeving. Onze boksschool wordt geleid door een groep zeer ervaren hulpverleners en sportlieden en is gevestigd in de wijk Presikhaaf. Uit onderzoek is gebleken dat...

Bekijk dit project

Sportieve Kans Twenterand!

Afgerond (januari 2018 - januari 2020)

Sportieve Kans Twenterand richt zich voornamelijk op het verhogen van sportdeelname van jongeren (16-21 jaar) uit de woonkernen Westerhaar en Vroomshoop in de gemeente Twenterand. Het gaat om 538 jongeren uit gezinnen met een laag tot zeer laag besteedbaar inkomen (aandeel is gemiddeld 55%), waarvan we willen dat minimaal 10% lid wordt van een sportclub of sportschool. De hoofdaanvrager,...

Bekijk dit project

Sport werkt!

Afgerond (januari 2018 - januari 2020)

Sport werkt! is gericht op het verhogen van sportdeelname van jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar uit de lage inkomsten buurten ’t Ribbelt/Schreurserve. Sparta Enschede is de hoofdaanvrager van het project en voort haar activiteiten uit op sportpark Schreurserve liggend in de wijken. Sparta is een gastvrije voetbalvereniging die actief is met maatschappelijke projecten. Er zullen 7 groepen van...

Bekijk dit project

Futsal Noumidia

Afgerond (januari 2018 - januari 2020)

Futsal Noumidia richt zich op achterstandswijk Hoge Vught in Breda. Het doel is om een veiliger leef- en sportklimaat te creëren creeren door middel van zaalvoetbaltrainingen, coaching en ondersteuning van jongeren. Het aanbod wordt duurzaam versterkt door het betrekken van jongeren als deelnemer en ouders als mede-organisator en uitvoerder. Door deze aanpak worden bestaande sportaccommodaties...

Bekijk dit project

SportFUN Geitenkamp

Afgerond (september 2017 - september 2019)

SportFUN Geitenkamp richt zich op de Arnhemse wijk de Geitenkamp, waar de structurele sportdeelname onder basisschoolkinderen ruim 20% lager ligt dan gemiddeld in Arnhem. SportFUN richt zich op jeugd in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar en hun ouders. De kinderen geven als belangrijke reden dat zij niet sport aan dat zij niet weten wat zij leuk vinden en dat sport te ver weg is. Beide problemen...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Muziekbuurt

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Met het project 'Buurtsportvereniging Muziekbuurt' gaan we kinderen uit de Rijswijkse lage SES-wijk de Muziekbuurt stimuleren en activeren om (meer) te sporten en bewegen. Daarnaast willen we ouders/bewoners betrekken bij het organiseren van maatschappelijke activiteiten in de wijk. Gedurende twee jaar worden er op zowel het centraal gelegen Cruijff Court als op de 2 scholen in de wijk sport- en...

Bekijk dit project

Kids2Club Bellingwolde

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Na de zomervakantie zal op CBS de Wegwijzer in Bellingwolde gestart worden met het project Kids2Club. Zoals de naam al zegt: middels sportieve activiteiten tijdens school, willen we de inactieve kinderen van 4 tot 12 jaar begeleiden naar een passende sportclub. Maar ook het voorkomen en stabiliseren van overgewicht, kennis vergroten van een gezonde leefstijl en het realiseren van een...

Bekijk dit project

B-Fit Bomenbuurt Roden

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In de Bomenbuurt in Roden, gemeente Noordenveld hebben veel kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht. De Bomenbuurt is ook JOGG wijk. Met de interventie B-Fit willen we kinderen, ouders en leerkrachten op een laagdrempelige manier kennis laten maken met een gezonde leefstijl en bewegen. B-Fit beïnvloedt het gedrag in één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach en...

Bekijk dit project

B-fit in Nuth: een kickstart voor een gezonde leefstijl bij gezinnen met schoolgaande kinderen

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Armoede komt in Limburg veel voor. Een bekend gevolg van armoede is gezondheidsachterstand en een ongezonde leefstijl. Middels deze subsidie gaan we B-fit uitvoeren bij basisscholen in Nuth waarbij we fysieke activiteit bij kinderen gaan verhogen, en voedingseducatie en opvoeding integreren. B-fit laat kinderen, ouders en docenten op een unieke manier kennis maken met gezond leven. Het...

Bekijk dit project

Veenendaal Vooruit

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Plezierbeleving aan sport, weerbaarheid en zelfvertrouwen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, uitstraling van de club en een veilig sportaanbod; dat zijn de hoekstenen van ‘Veenendaal Vooruit’. In het ‘JES’ – gebied (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg en Schrijverspark) blijkt dat kinderen minder sporten dan in de rest van Veenendaal. Angel’s Gym gaat samen met haar partners werken aan een...

Bekijk dit project

Vitaal sporten in Feijenoord

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Met het initiatief ‘Vitaal sporten in Feijenoord’ werkt Hockeyclub Feijenoord samen met basisscholen, sportverenigingen, Humanitas, Sportregie, de KNHB en andere partners om duurzaam sportaanbod te creëren. Doel is kinderen van de basisschoolleeftijd, primair afkomstig uit Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Groot-IJsselmonde, kennis te laten maken met een gezonde beweegstijl en een...

Bekijk dit project

Volleybal's Cool!

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Malburgen is een Arnhemse wijk met een lage sociaaleconomische status. Vooral bij allochtone meisjes blijft de sportbeoefening achter bij de gemiddelden. Het project Volleybal's Cool! investeert in het inrichten van vraaggericht beweegaanbod voor meisjes tussen 6 en 12 jaar van niet westerse afkomst. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ ligt de focus op deze meisjes die thans te weinig...

Bekijk dit project

Zoebas City Streetball 079

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Doel: jongeren in de lage inkomenswijken in Zoetermeer structureel in beweging krijgen door middel van laagdrempelig streetballaanbod op bestaande basketbalpleintjes - en in de wintermaanden herkenbare indoor locaties - in de geselecteerde buurten. Hierdoor zijn de pleintjes geen hangplek meer voor jongeren, maar een sportplek waar jongeren samenkomen. De basketbalsport wordt vanuit de vier...

Bekijk dit project

BeeBall Ridderkerk

Afgerond (september 2018 - december 2020)

‘Beeball Ridderkerk’ is het Sportimpuls project van de Ridderkerk Rowdies, honk- en softbalvereniging. Het richt zich op basisschoolkinderen in de Ridderkerkse wijken Bolnes en Ridderkerk West. Vergeleken bij de rest van Ridderkerk beoefenen weinig kinderen uit deze wijken sport en van hen is een verhoudingsgewijs nog lager deel georganiseerde sporter. In samenwerking met 7 basisscholen, OZHW,...

Bekijk dit project

Scoolstars

Afgerond (januari 2019 - januari 2021)

In stadsdeel Oost richten we ons op de jeugd in de Indische buurt en IJburg. Armoede is in grote delen van de Indische Buurt hoog. De sportdeelname onder kinderen is laag. Professionals en bewoners geven aan dat meisjes vaak buiten de boot vallen. Bij meisjes uit islamitische gezinnen heeft het de voorkeur van veel ouders dat zij alleen met meiden sporten en het meeste aanbod houdt hier geen...

Bekijk dit project

Base groningen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In september 2018 gaat BASE Groningen van start op de scholen CSG Kluiverboom, Werkman College en Het Heyerdahl. BASE staat voor B-Slim After School Experience, wat sportstimulering voor jeugd van 12-15 jaar omvat na schooltijd. In het project BASE wordt gebruik gemaakt van de interventie B-Fit om de jongeren meer te laten bewegen, met name na schooltijd. Dit kan zijn in verenigingsverband,...

Bekijk dit project

Poelenburg in Beweging

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Met Poelenburg in Beweging activeren we gezinnen die te weinig bewegen met een vernieuwend aanbod, waarbij  bewoners worden ingezet als vrijwilliger. De nadruk ligt op inactieve jongeren en kinderen met overgewicht. Om bij hun behoefte aan te sluiten wordt Capoeira en Kickfit bij budovereniging Choku opgestart. FC Zaandam, AV Zaanland en het Jeugdteam benutten de buitenomgeving voor bootcamp,...

Bekijk dit project

B@school

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Kinderen die wonen in achterstandswijken moeten gewoon mee kunnen doen. B@School biedt kinderen uit deze wijken de kans om via sporten vaardiger te worden op het gebied van sociale-emotionele, motorische en fysieke ontwikkeling. De Vos Danscentrum en Boksschool Teus de Kruyf ontwikkelen B@School. De combinatie boksen en breakdance is uniek. Dansen is een vorm van creativiteit. Kinderen durven...

Bekijk dit project

B-fit rheden

Afgerond (september 2018 - december 2020)

B-Fit Rheden is een project van Sport- en Healthclub de Cirkel, gericht op het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van de basisschoolkinderen uit Velp-Zuid, Dieren-Noord en Dieren-West. Kinderen die geconfronteerd worden met armoede, vaak weinig bewegen en ook geen lid zijn van een vereniging. Met behulp van de interventie B-Fit zetten De Cirkel, de basisscholen en andere partners zich...

Bekijk dit project

TEST Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017

Afgerond (juli 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jong gesport, Altijd gezond!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

'Jong gesport, Altijd gezond!' is een plan dat zich richt op het organiseren van duurzaam, gratis beweegaanbod voor kinderen in de leeftijd 2-6 jaar. In 3 werkgebieden in Stedenwijk, Almere worden wekelijks beweeglessen aangeboden om de allerkleinsten in beweging te brengen en het plezier van bewegen te laten ervaren. Binnen een schooljaar wordt het 'Nijntje Beweegdiploma' behaald waarna de...

Bekijk dit project

Kangoeroe Klup CKV Achilles

Afgerond (september 2017 - september 2019)

CKV Achilles gaat in samenwerking met gemeente Almelo, Sportbedrijf Almelo en onderwijsinstanties inzetten op KangoeroeKlup in Almelo. Daarmee zet de korfbalverenigng zich in voor de groep 3 t/m 6 jarigen uit de lage inkomenswijken in de gemeente. De sportbeoefening en het aantal lidmaatschappen van de sportvereniging ligt in deze wijken significant lager dan gemiddeld in Almelo. Gevolg van...

Bekijk dit project

Kanjercluppi

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De sportdeelname in Slotervaart en Overtoomse veld is laag. Sport kan bijdragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Juist de kinderen met een rugzakje die sport het hardste nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, niet sporten. We signaleren dat kinderen die bij voetbal uitvallen doordat zij nog niet over de vaardigheden om in teamverband te spelen en de vrijwillige...

Bekijk dit project

Lage SES wijken in Harlingen versterken met Schooljudo

Afgerond (september 2017 - september 2019)

‘Lage SES wijken in Harlingen versterken met Schooljudo!’ is een initiatief van sportcentrum Akkersmans. Het initiatief werd direct omarmd door de gemeente (JOGG-regisseur Elles van der Kooij en teamleider gebiedsteam Tineke van de Vliert) en buurtsportcoach Yannick de Boer, waardoor er een breed samenwerkingsverband is ontstaan met de overige buurtsportcoah, 6 basisscholen, Stichting...

Bekijk dit project

Natuursprong Nieuw-Buinen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

We maken gebruik van de Menukaart Sportimpuls in Lage Inkomensbuurten met de interventies Beweegkriebels (0-4 jaar), Natuursprong (4-12 jaar) en aanvullend een extra interventie van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (het IVN) Scharrelkids. Deze interventie staat niet op de Menukaart Sportimpuls maar is een ouderparticipatie interventie en wordt als co-financiering ingebracht....

Bekijk dit project

Nijntje Beweegdiploma “Boarnsterhim”

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Gymnastiekverenigingen SSS Grou en Hercules Aldeboarn/Akkrum/Nes maken het mogelijk dat veertien scholen lessen aan kunnen bieden aan de groepen 1 en 2 volgens het nijntje Beweegdiploma. Dit is een erkend beweegprogramma. Er wordt samengewerkt met gymnastiek- en sportverenigingen, buurtsportcoaches, jeugdgezondheidszorg en jeugdsportfonds om dit mogelijk te maken. In juni 2019 hebben circa...

Bekijk dit project

Roosendaal on the move

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Roosendaal on the move is met name gericht op de lage SES buurten Ettingen, Scherpdeel, Centrum-Oud en Kroeven in Roosendaal. In de buurten is sprake van sociaal- economische achterstanden en ook de sportdeelname blijft achter. Uit een behoeftepeiling onder kinderen blijkt dat de meerderheid graag meer wil sporten maar veelal niet bekend is met lokale sport- en beweegaanbieders. Dit heeft...

Bekijk dit project

Schooljudo in lage inkomensbuurten gemeente Goes

Afgerond (september 2017 - september 2019)

JudoGoes wil middels een Sportimpuls per jaar 575 kinderen op 6 basisscholen in 2 jaar kennis laten maken met judo door de interventie Schooljudo.nl. Deze interventie wordt ingezet om kinderen structureel te laten sporten. De kinderen in de lage SES wijken in Goes hebben via een behoeftepeiling aangegeven graag te willen stoeien en judoën. Schooljudo.nl heeft een totaal lespakket ontwikkeld...

Bekijk dit project

Sport in de Piste

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sport in de Piste is gericht op twee lage SES wijken in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord: Bloemhof en Hillesluis. Hier bestaan vele sociale en economische achterstanden waardoor ook de sportdeelname van kinderen laag is. Met de Sportkanjerclub laten we kinderen spelenderwijs kennismaken met vormen van bewegen. Door sociaal-emotionele coaching te verwerken in het aanbod ontstaat ...

Bekijk dit project

Sport in de Wijk Den Haag Zuid-West

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Hoofdaanvrager Basketbalvereniging ST4R is voornemens samen met partners (sport/onderwijs/welzijn) het project Sport in de Wijk te organiseren voor jongeren van 12-23 jaar in de Haagse krachtwijken Morgenstond en Bouwlust/Vrederust. Er zijn weinig sportverenigingen of sportaccommodaties aanwezig. Een interventie die naast sport als middel bijdraagt aan leefbaarheid en sociale samenhang is...

Bekijk dit project

Sport in de wijk Nijmegen!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In de wijken Grootstal en Hatert te Nijmegen is speciale aandacht nodig als het gaat om sport/beweging en leefstijlbevordering van jeugd. Het sportaanbod is beperkt, jongeren sporten weinig en overgewicht is groot.  Bovendien zijn het wijken waar relatief veel mensen wonen die met een minimaal salaris moeten rond komen.Er is een onderzoek gedaan, aangestuurd vanuit de HAN waarbij de jongeren...

Bekijk dit project

Sport Zorgt Sneek - implementatie van een waardevolle inzet van vechtsport in Sneek

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sport Zorgt Sneek! is een samenwerking van verschillende partijen. O.a. onderwijs-, zorginstellingen, buurtsportcoaches en wijkverenigingen. De nadruk ligt op plezier, meedoen en persoonlijke ontwikkeling. De programma-coördinatie ligt bij de Activity Foundation. Drie lokale vechtsportaanbieders, Sportclub F en F The Inner Way, Gym de Leeuw en Unlimited The Inner Way, zijn verantwoordelijk voor de...

Bekijk dit project

Sport4you

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project Sport4You richt zich op jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar uit de Rivierenwijk wat aandachtsgebied is. Een groot deel van deze kinderen zegt het lidmaatschap van sportverenigingen in groep 6, 7 of 8 op. Met het project worden kinderen opnieuw bij verenigingen betrokken en wordt geprobeerd ze bij de start van het voortgezet onderwijs sportief actief te houden. 8 Sportverenigingen, 4...

Bekijk dit project

Sportbuurt: Het Rechterland - De Pelikaan

Afgerond (september 2017 - juli 2020)

Stichting De Pelikaan, SV HTC, ZTC De Pelikaan, VC Zwolle, ZAC Basketbal, ZBC, vv Berkum, Be Quick'28, SportService Zwolle, Travers Welzijn, het sociaal wijkteam, JSF en IKC De Wieden en IKC De Werkschuit werken samen om aan de hand van de interventie 'Sportdorp' de sportparticipatie van kinderen, jongeren en hun ouders in de wijken Diezerpoort en Aa-landen te verhogen. Dit wordt vormgegeven...

Bekijk dit project

Sportstars voor basisonderwijs

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project Sportstars Basisonderwijs richt zich op jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar uit de wijken Keizerslanden, Zandweerd en Borgele & Platvoet. Een groot deel van deze kinderen zegt het lidmaatschap van sportverenigingen aan het eind van het basisonderwijs op. Met het project worden jongeren opnieuw bij verenigingen betrokken en wordt geprobeerd ze bij de start van het voortgezet onderwijs...

Bekijk dit project

Sportwijk Nieuwenhagen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen wij voetbalvereniging SVN samen met collega voetbalvereniging Sylvia, gemeente, onderwijs en lokale partners de sportparticipatie van kinderen en hun ouders in de woonkern Nieuwenhagen in de gemeente Landgraaf vergroten. Onze eerste prioriteit is de jeugd in onze wijk maar omdat ouders een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en omdat...

Bekijk dit project

Sterk Deventer

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project ‘Sterk Deventer’ richt zich op de stimulering van sportparticipatie en het vergroten van weerbaarheid onder jongeren van de gemeente Deventer. ‘Sterk Deventer’ is een initiatief van hoofdaanvrager kickboksschool Chok Dee Deventer. Aankomend schooljaar wordt wekelijks trainingen gegeven in samenwerking met scholen, jongerenwerk Deventer en buurtsportcoaches. De trainingen zijn een...

Bekijk dit project

IkBoks! Weerbaarheid in de wijk en Zelfvertrouwen op school

Afgerond (september 2017 - september 2019)

‘IkBoks! Weerbaarheid in de wijk en Zelfvertrouwen op school’ richt zich op 6 lage SES buurten in Eindhoven: Tempel, Vlokhoven, Woenselse Heide, Jagershoef, Rapenland en ’t Hool. De sportdeelname van kinderen, jongeren en ouders blijft hier achter. Eén oorzaak is dat het huidige aanbod te weinig aansluit bij de vraag en (financiële) mogelijkheden van de kwetsbare doelgroep. Daarom willen we...

Bekijk dit project

IJburg Antwoord

Afgerond (september 2017 - september 2019)

‘IJburg Antwoord’ richt zich op de Amsterdamse wijk IJburg. De sportdeelname van kinderen en jongeren blijft hier achter. Er zijn wel sportvoorzieningen, alleen is er weinig begeleiding voor kinderen en jongeren met een ‘achtergrond’. In ons initiatief werken we samen met een aantal partners om na het Responstraject de doelgroep verder te begeleiden. Met de interventie Respons van het NIVM...

Bekijk dit project

Globe powered by FDC

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Globe powered by FDC Het FDC-centre gelegen in de wijk Kanaleneiland heeft zijn handen in een geslagen met de middelbare school het Globe college in Utrecht om met elkaar de jongeren in de wijk Kanaleneiland meer aan het sporten te krijgen!Het doel is om de jongeren van het Globe college te activeren en bewust te maken van het belang van bewegen.Vanaf September 2017 zullen de sportdocenten van...

Bekijk dit project

B-fit runfun

Afgerond (december 2016 - december 2016)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op drie scholen om inactieve jongeren en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en jongeren, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

Sportimpuls aanvraag Fudochi-Kristallis 2016

Afgerond (december 2016 - december 2018)

Sportscentre Fudochi en Kristallis (school voor kwetsbare jongeren) hebben succesvol een prachtige blijvende nieuwe dependance gerealiseerd waar op basis van Sport Zorgt, trainingen worden aangeboden voor overbelaste jongeren die extra zorg nodig hebben én jongeren uit de wijk. Met optimale begeleiding zijn er gedurende de projectduur structureel tussen de 150 en 250 jongeren in beweging gebracht....

Bekijk dit project

Werken aan respect en sociale cohesie: Schooljudo in de lage SES wijken van Súdwest-Fryslân

Afgerond (februari 2017 - februari 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Alle jongeren in beweging - MAVO Muurhuizen - Amersfoort

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In de wijk Liendert slaat een aantal sportaanbieders, MAVO Muurhuizen en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig...

Bekijk dit project

Asielkinderen een nieuwe start met beweegdiploma op maat

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sport en bewegen verbroedert en verbind.Asielzoekerscentra bieden voor bewoners sportactiviteiten aan. Uit ervaring is gebleken dat daar relatief weinig moeders van kleine kinderen aan deel nemen. Prioriteit ligt niet bij bewegen bij deze doelgroep, terwijl het juist veel van de voorkomende problemen kan helpen oplossen.Moeite met omgangsnormen in Nederland, verveling, slecht slapen, ruzies met...

Bekijk dit project

B-fit bedum

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit van start gaan in Bedum. Dit gebeurt op de basisscholen GBS de Horizon en Katholieke Daltonschool de Sint Walfridusschool. Andere samenwerkingspartners zijn Segitiga Bedum, DIO Bedum, Hockeyclub Bedum, Fysiotherapie Den Ommelanden en de GGD. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Bedum in de...

Bekijk dit project

B-fit blijham

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit interventie van start gaan in Blijham. Dit gebeurt op de basisscholen Obs de Wiekslag en CBS de Loopplank (basisonderwijs). Andere samenwerkingspartners zijn Sportdorp Blijham, Fysiotherapie Beter in Bewegen en GGD Groningen. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Blijham in de leeftijd van 4...

Bekijk dit project

B-fit kloosterburen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit interventie van start gaan in Kloosterburen. Dit gebeurt op basisschool Mandegoud (basisonderwijs). Andere samenwerkingspartners zijn V.V. Kloosterburen, Fysiotherapie De Marne en GGD Groningen. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Kloosterburen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Niet het dik...

Bekijk dit project

B-fit vlonder

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit interventie van start gaan in Wedde. Dit gebeurt op basisschool Obs de Vlonder (basisonderwijs). Andere samenwerkingspartners zijn T.V. Wedde, Fysiotherapie Beter in Bewegen en GGD Groningen. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Wedde in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Niet het dik zijn of...

Bekijk dit project

B-fit zandeweer

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit van start gaan in Zandeweer. Dit gebeurt op de basisschool ODBS Nijenstein. Andere samenwerkingspartners zijn SV DIOS Zandeweer, Fysiotherapie Den Ommelanden en de GGD. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Zandeweer en omgeving in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Niet het dik zijn of ...

Bekijk dit project

Bounz school in motion

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Bounz School in Motion is opgezet om sportdeelname, met name onder jongeren uit gezinnen met lage inkomens te vergroten. Door intensieve samenwerking met de school en onder schooltijd de leerlingen middels introductielessen kennis te laten maken met diverse activiteiten van Bounz Enschede en Urban TCT kunnen zij plezier beleven aan de diverse facetten in de sport. In het vervolgtraject kunnen...

Bekijk dit project

De kracht van Hillesluis

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De kracht van Hillesluis, dat is het project wat wij, Taekwonondovereniging Abdel0kwan Rotterdam gaan uitrollen in de krachtwijk Hillesluis, Feijenoord. Wij starten in september 2017 met dit 2 jaar durend project waarin we de grootste kracht van onze wijk begeleiden naar vaker en meer gestructureerd sporten. De grootste kracht van onze wijk Hillesluis is de jeugd.Via diverse kanalen en met...

Bekijk dit project

De Table Stars van Almere Haven

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De Almeerse Tafeltennis Club (ATC), verschillende basisscholen in Almere Haven, Slim Fysio Sport, de buurtsportcoach en OSG Echnaton werken samen aan het stimuleren van motorische vaardigheden en het vergroten van de sportparticpatie in Almere Haven. Hun primaire doelgroep zijn kinderen van 8 t/m 14 jaar, woonachtig of schoolgaand in lage inkomensbuurt Almere Haven. Secundaire doelgroep...

Bekijk dit project

Den Haag Sportief & Samen Sterk

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Met deze sportimpuls van Taekwondo Olympic Den Haag werken partners sport, welzijn, onderwijs en buurtouders samen om voor inactieve jeugd van 6-21 jaar meer beweegaanbod te realiseren. Deze jeugd woont in lage SES wijken in Escamp (Moerwijk, Zuiderpark&Morgenstond). De interventies “Sportmix” voor PO en “Sport in de wijk” voor het VO bieden aantrekkelijk en toegankelijk sportaanbod. Jongeren...

Bekijk dit project

DISCover Airborn

Afgerond (september 2017 - september 2019)

DISCover Airborn is gericht op de lage SES-wijken van Arnhem: Malburgen-Oost (Zuid) en Geitenkamp. In deze wijken is sprake van sociale en economische achterstanden en ook de sportdeelname blijft achter. Eén oorzaak is dat het huidige aanbod te weinig aansluit bij de vraag. Daarom willen we dat kinderen en ouders kennismaken met de frisbee-sport en ervaren wat voor mooie sport het is, die...

Bekijk dit project

Fight for your Right

Afgerond (september 2017 - september 2019)

"Fight for your Right!" is een project dat is geïnitieerd door Budovereniging Aykac (Taekwondo) uit Enschede en dat erop gericht is, de jeugd van 6 t/m 12 jaar in de lage inkomensbuurten in Enschede stadsdeel Oost ( wijken Dolhpia, Velve Lindenhof, Glanerbrug) een passend sport- en beweegaanbod te bieden op basis van de interventie Respons. Deze buurten kunnen worden door de gemeente Enschede...

Bekijk dit project

Gezond bewegen bij Taekwondo Amersfoort

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Gezond bewegen bij Taekwondo Amersfoort is gericht op dé lage SES-wijken van Amersfoort: Kruiskamp, Liendert en De Koppel. In deze wijken is sprake van sociale en economische achterstanden en ook de sportdeelname blijft achter. Doel van onze aanpak is kinderen en jongeren van 8-19 jaar kennis te laten maken met een gezonde beweegstijl en een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambities...

Bekijk dit project

Sterk door structureel te sporten in het Bildt

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project "Sterk door structureel te sporten in het Bildt" is een samenwerking tussen Sportschool Poelstra, Schoojudo, verschillende basisscholen en buurtsportcoaches en de Gemeente het Bildt. Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 6 weken het programma aangeboden van schooljudo. Hierbij staan de 7 waarden van schooljudo centraal; "Respect, Samenwerking,...

Bekijk dit project

Sterker Barendrecht

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Karateschool Buroin start in 2017 het tweejarige project Sterker Barendrecht, in samenwerking met Doyo en het NIVM. In de gemeente sport jeugd zeer onvoldoende in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Opgeleide trainers van Karateschool Buroin en Doyo maken scholieren van het primair en voortgezet onderwijs enthousiast om te gaan sporten en leren hen met pesten, groepsdruk en agressie om...

Bekijk dit project

Structureel sporten met sociale plus

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In 2 jaar tijd willen AKC Rohda en Judo Academie Amsterdam (JAA) kinderen, woonachtig in Amsterdams Osdorp en Geuzenveld, die nu nog niet sporten structureel laten sporten. Door middel van de interventies Schooljudo en Schoolkorfbal aan te bieden op 4 scholen. Onze visie: sport verbroedert. sport geeft je vertrouwen, sport is een vangnet voor als het met jou of je gezin minder gaat. Samen met...

Bekijk dit project

Sport for you in de RKF sportclub Schuitvaartpark

Afgerond (november 2014 - november 2016)

'Sport for you in de RKF sportclub Schuitvaartpark' heeft geleid tot een aantal lokale nieuwe initiatieven, waarbij niet actieve doelgroepen zijn bereikt. Een grote groep vrouwen uit het Middengebied zijn enthousiast gaan sporten. Onder hen veel vrouwen met een Marokkaanse achtergrond. Verder hebben enkele enthousiaste jongeren een honkbalgroep opgericht die momenteel aansluiting zoeken bij een...

Bekijk dit project

Maki nieuw-vennep

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sportservice Haarlemmermeer, de JOGG coördinator, Judo Yushi, VO school HVC, voedingsadviesbureau de Winter, Wendy’s Dance Company en SV Dios hebben de handen ineengeslagen om met de jongeren in Nieuw Vennep de interventie MAKI te starten. Daarmee worden de jongeren geactiveerd en bewust gemaakt van het belang van een gezonde en actieve leefstijl. De doelgroep is de 1e- en 2e-jaars van het vmbo...

Bekijk dit project

Sport Zorgt Helmond

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project 'Sport Zorgt Helmond' richt zich op het verhogen van weerbaarheid en de sportparticipatie bij jongeren en daarnaast het creëren van een gezonde(re) leefstijl. Middels de interventie ‘Sport Zorgt’ willen de samenwerkingspartners MAACH, HDS, Helmondse Voetbalschool, onderwijsinstellingen de Korenaer en de Hilt, St Leergeld en JIBB jongeren uit een aantal specifieke aandachtwijken en...

Bekijk dit project

Nijntje Beweegdiploma Wommels

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Turnclub de Tuimelaar organiseert op twee scholen het Nijntje Beweegdiploma. De Beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind geoefend worden. Er is één lessenserie van het Nijntje Beweegdiploma, namelijk voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De lesinhoud van het Beweegdiploma is afgestemd op de motorisch vaardigheden die...

Bekijk dit project

Meer bewegen door jonge kinderen in Pathmos en Stevensfenne

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Veel kinderen in de Enschedese wijken Pathmos en Stevensfenne sporten weinig tot niet. Voetbalvereniging Rigtersbleek heeft daarom het initiatief genomen voor een nieuw sport- en beweegaanbod. Er zullen Beweeglessen worden aangeboden en introductiecursussen in de wijk. De oudste kinderen krijgen de mogelijkheid om lid te worden van de Sportkanjerclub binnen vv Rigtersbleek. De vereniging gaat...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Slotermeer-Noordoost

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Op initiatief van voetbalvereniging asc SDW hebben in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West een aantal sportaanbieders en basisscholen de handen ineen geslagen om in de buurt Slotermeer Noordoost een nieuw 'urban' sportaanbod (o.a. voetbal, hockey en basketball) te realiseren op het Cruyffcourt aan de David Vosstraat en het Krajicek Playground in het Gerbrandypark. Dit is gewenst gezien omdat de...

Bekijk dit project

Kanjer Academy Almere

Lopend (september 2017 - september 2019)

Op de scholen in Almere Stedenwijk zitten veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De sportparticipatie in deze wijk bij sportverenigingen is de helft lager dan landelijk. Taekwondo Academy Almere en Bounz Almere willen de kinderen laten ervaren hoe leuk bewegen is en zoveel mogelijk kinderen structureel aan het sporten te krijgen. Onder schooltijd laten we de kinderen tijdens vier...

Bekijk dit project

B-Fit Ter Apel

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit van start gaan in Ter Apel. Dit gebeurt op voorgezet onderwijsschool RSG Ter Apel. Andere samenwerkingspartners zijn de Ter Apeler TennisClub, FC Ter Apel ‘96 en de GGD. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jongeren in Ter Apel in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal ...

Bekijk dit project

Studio 15 Freerunning Sportveld

Afgerond (september 2017 - december 2017)

Studio 15 is een multifunctioneel jongerencentrum dat ligt op een unieke locatie in Almelo waar talentontwikkeling voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar centraal staat. In 2016 wordt Studio 15 benaderd door een groep free runners die 1 keer per week indoor training krijgt. De groep geeft aan dat de accommodatie en de frequentie van de lessen niet meer voldoet aan de behoeften van de sterk ...

Bekijk dit project

Tiel-west b-fit

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Veel jeugd in Tiel groeit op in minima-gezinnen. De beweegachterstand en voedingsgedrag zijn zorgwekkend. Het is noodzakelijk dat jongeren gaan bewegen. Inventief 180 geeft hier graag invulling aan. Met B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m. partners, die in direct contact staan met de...

Bekijk dit project

Amsterdam Noord: vitaal sporten in Waterlandpleinbuurt

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In Amsterdam-Noord liggen diverse sportvoorzieningen, maar de kinderen uit de buurt komen daar niet of nauwelijks vanwege de afstand, onbekendheid en/of financiële overwegingen. Basisscholen hebben naschoolse programma’s om kinderen aan het bewegen te krijgen, maar die leiden niet tot een structurele verbinding met een sportvereniging. Dit leidt ertoe dat de structurele sportdeelname in...

Bekijk dit project

Beverwijkse Sportkanjers

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Join volleybal in Presikhaaf!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Presikhaaf is een Arnhemse wijk met een lage sociaaleconomische status. Vooral bij allochtone meisjes blijft de sportbeoefening achter bij de gemiddelden. Het project Join Volleybal in Presikhaaf! investeert in het inrichten van vraaggericht beweegaanbod voor meisjes tussen 6 en 12 jaar van niet westerse afkomst. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ ligt de focus op deze meisjes die...

Bekijk dit project

Aan de slag. Verhogen van structurele sportdeelname via Tafeltennis

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In twee jaar tijd hebben we tijdens en na schooltijd meer dan duizend kinderen uit aandachtswijken op enthousiaste wijze laten kennismaken met de minder bekende sport tafeltennis. Het plezier van de kinderen tijdens de uitdagende lessen droop er van af. De spellen hebben de kinderen de kans gegeven om de diverse facetten van de sport te ervaren. Een mooi resultaat om zo een grote groep actief en...

Bekijk dit project

Actief in Nieuw West

Afgerond (november 2014 - november 2016)

AORC/Lebo Vastgoed (inmiddels Asv LEBO) heeft de toegekende sportimpulssubsidie met succes kunnen uitvoeren. De subsidie aanvraag bestond uit twee interventies. De interventie school en voetbal was bedoeld voor kinderen uit de groepen 7 & 8. Middels lessen op scholen, een echte zaalvoetbalcompetitie en trainingen op de club probeerde de vereniging de kinderen te enthousiasmeren en aan het sporten...

Bekijk dit project

Alle jongeren in beweging - VMBO - Koppel/Kruiskamp Amersfoort

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In de wijk De koppel/Kruiskamp slaat een aantal sportaanbieders, VMBO Het Element en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren, die grotendeels in de directe omgeving van school wonen, worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl...

Bekijk dit project

Alle VMBO-leerlingen in beweging: Prisma College Amersfoort

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Rondom het voormalige Prismacollege, nu Het Element locatie Kaliumweg en locatie Taalcentrum, slaan 4 sportaanbieders, de buurtsportcoach en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren van Het Element worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een...

Bekijk dit project

Athletics Movements in Weert

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Binnen het project Athletics Movements is er een groei binnen de doelgroep 6-10 jaar ontstaan, waarbij er meer kinderen structureel blijven sporten/ bewegen. De groei is in het eerste jaar met 18,9% gestegen en daarboven op is er nog een groei in het tweede jaar ontstaan van 9,5%. Door de groei zijn er ook nieuwe jeugdtrainers gekomen. Binnen het project is er een koppeling gemaakt met het...

Bekijk dit project

B Fit Beukenlaan

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Op OBS Beukenlaan heeft het thema ‘B-Fit’ een belangrijke plek ingenomen. Naast dagelijkse extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten, controle op de motorische ontwikkeling en nieuw beweegaanbod, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels het stimuleren van water drinken, een jaarlijks terugkerend lesprogramma wat ook de ouderbetrokkenheid...

Bekijk dit project

B Fit de Leilinde

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Op GBS Leilinde heeft het thema ‘B-Fit’ een belangrijke plek ingenomen. Naast dagelijkse extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten, controle op de motorische ontwikkeling en nieuw beweegaanbod, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels het stimuleren van water drinken, een jaarlijks terugkerend lesprogramma wat ook de ouderbetrokkenheid...

Bekijk dit project

B Fit Drieborg

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Op OBS Drieborg heeft het thema B-Fit en belangrijke plek ingenomen. Naast dagelijkse extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten, controle op de motorische ontwikkeling en nieuw beweegaanbod, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels het stimuleren van water drinken, een jaarlijks terugkerend lesprogramma wat ook de ouderbetrokkenheid stimuleert...

Bekijk dit project

B-fit bellingwolde

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het B-Fit project is voor OBS Westerschool van grote betekenis geweest, vooral op het gebied van gezondheid. Door de talloze uitgevoerde gezondheidsinterventies zijn niet alleen de kinderen, maar ook het schoolteam bewuster geworden van een gezonde leefstijl. Gezondheid heeft dan ook een belangrijk plek ingenomen op school. Zo doet de school mee aan landelijke- en regionale gezondheidsinitiatieven...

Bekijk dit project

B-Fit Cals en Oosterlicht

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Middels de b-fit interventie van de Gelderse sportfederatie, hebben we in Nieuwegein veel jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in beweging gebracht en voorlichting kunnen geven over een gezonde leefstijl. Door de goede samenwerking met partners als sportverenigingen, sportaanbieders en middelbare scholen hebben we binnen Nieuwegein ruim 400 succesvolle activiteiten georganiseerd. We zijn...

Bekijk dit project

B-fit eenrum

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project B-Fit is voor Obs de Octopus van grote betekenis geweest als het gaat om bewegen en gezondheid. Door de talloze bewegingsactiviteiten is de hoeveelheid bewegen toegenomen. Zo zijn er meer bewegingsmomenten gerealiseerd in de week en is het kennismaken met lokale sportverenigingen voor de school een jaarlijks terugkerend onderdeel van de school geworden. Gezondheid heeft ook een plek...

Bekijk dit project

B-Fit Hogeland College

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In de afgelopen 2 jaar is er op 2 locaties van Het Hogeland College heel hard gewerkt om de jeugd van 12 t/m 18 jaar weer in beweging te krijgen. Er is gekozen om alle leerlingen te benaderen, clinics aan te bieden aan alle leerjaren en om de gehele school- en verenigingsomgeving zo in te richten dat gezonde keuzes makkelijker gemaakt kunnen worden. Dit heeft geleid tot meer activiteit onder alle...

Bekijk dit project

B-fit hoogzandveld

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Middels de B-fit interventie van de Gelderse sport federatie hebben we in Nieuwegein veel kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in beweging gebracht en voorlichting kunnen geven over gezonde voeding en leefstijl. Door de goede samenwerking met partners als sportverenigingen, sportaanbieders, kinderopvangorganisaties en basisscholen hebben we binnen Nieuwegein ruim 250 succesvolle activiteiten...

Bekijk dit project

B-Fit Kantens Usquert

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op OBS Klinkenborg en OBS Usquert heeft hetthema ‘B-Fit en belangrijke plek ingenomen. Naast dagelijkse extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten, controle op de motorische ontwikkeling en nieuw beweegaanbod, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels het stimuleren van water drinken, een jaarlijks terugkerend lesprogramma wat ook de...

Bekijk dit project

B-fit kickfun

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Beschrijf de bereikte resultaten van uw project in een samenvatting van maximaal 170 woorden. Deze samenvatting wordt op uw projectpagina van de ZonMw-website geplaatst. Het beweegprogramma B-Fit is vanuit René Sports uitgevoerd op drie basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede: De Horn, ’t Baken en De Driehoek. Leerlingen hebben het eerste jaar deelgenomen aan o.a. het B-Fit beweegcircuit,...

Bekijk dit project

B-fit nieuwegein

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Middels de B-fit interventie van de Gelderse sport federatie hebben we in Nieuwegein veel kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in beweging gebracht en voorlichting kunnen geven over gezonde voeding en leefstijl. Door de goede samenwerking met partners als sportverenigingen, sportaanbieders, kinderopvangorganisaties en basisscholen hebben we binnen Nieuwegein ruim 250 succesvolle activiteiten...

Bekijk dit project

B-fit oosterpark

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Personeel van basisscholen de Bron, de Parkschool en de Horizon in Delft zijn begin van het project meegenomen in de Beweeg Wijs methodiek. Vanuit deze training zijn schoolbeweegteams gevormd. Interventie-eigenaar Beweeg Wijs heeft daarnaast een beweegcoach van Haaglanden Beweegt getraind tot speelpleincoördinator. Gezamenlijk zijn zij aan de slag gegaan met de implementatie van Beweeg Wijs. De...

Bekijk dit project

B-fit scheemda

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op de obs Jaarfke en obs Eexterbasisschool heeft B-Fit een structurele plaats ingenomen en is bekend bij de leerlingen, ouders en leerkrachten. Bewegingsonderwijs is met de aanschaf en de implementatie van een nieuwe methode op een hoger niveau getild. Naast extra beweegmomenten in de vorm van NSA, beweegdiploma voor de groepen 1,2 en 3 en Gym extra voor lln met een motorische problematiek zijn er...

Bekijk dit project

B-fit spt

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op OBS de Pendinghe is B-Fit ingebed in de school en binnen de verenigingen. Naast dagelijkse extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten, zoals pleinspelen en naschoolse activiteiten, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels een watercampagne i.s.m. Groningen Fit en FC Groningen en een jaarlijks terugkerend lesprogramma wat ook de...

Bekijk dit project

B-fit uithuizen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op OBS Brunwerd en CBS KWA heeft het thema B-Fit een belangrijke plek ingenomen. Naast de extra beweegmomenten voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten en controle op de motorische ontwikkeling, is ook het thema ‘voeding’ naar voren gekomen. Dit is gebeurd middels het stimuleren van water drinken, een jaarlijks terugkerend lesprogramma en beleid op tussendoortjes en traktaties. Het...

Bekijk dit project

B-fit uithuizermeeden

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op GBS Dr. R.J. Damschool te Uithuizermeeden zal vanaf 1 november B-Fit van start gaan in samenwerking met Meister SV, de volleybalvereniging uit Uithuizermeeden. B-Fit is een brede interventie die zowel op meer beweging gericht is, maar ook aandacht heeft voor gezondere voeding en meer bewustzijn over beeldschermgedrag. Dit is voor zowel de leerlingen en leerkrachten en ook de ouders worden erbij...

Bekijk dit project

B-fit warffum

Afgerond (november 2015 - november 2017)

 Met de komst van B-Fit op OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS De Rank hebben de scholen samen met de sportverenigingen een grote sprong gemaakt in de ontwikkeling van gezond en actief beleid binnen de scholen. Een belangrijk punt is dat er met de leerkrachten is gekozen voor de verschillende interventies van B-fit. Dit heeft er voor gezorgd dat zij zich betrokken voelden en dat zij deze...

Bekijk dit project

B-fit wijkersloot

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Middels de B-fit interventie van de Gelderse sport federatie hebben we in Nieuwegein veel kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in beweging gebracht en voorlichting kunnen geven over gezonde voeding en leefstijl. Door de goede samenwerking met partners als sportverenigingen, sportaanbieders, kinderopvangorganisaties en basisscholen hebben we binnen Nieuwegein ruim 250 succesvolle activiteiten...

Bekijk dit project

B-fit winsum

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Vanaf november 2016 zal de interventie B-Fit van start gaan in Winsum. Dit gebeurt met Tennisclub Winsum op de basisscholen OBS de 9 Wieken en OBS de Tiggeldobbe (basisonderwijs). Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Winsum in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar plezier hebben in fit...

Bekijk dit project

B-fit zoutkamp

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het B-Fit project in Zoutkamp heeft de basisschool en de verenigingen een grote impuls gegeven op het gebied van sport & bewegen en gezondheid. Het aantal beweegmomenten is toegenomen per week en de kennismaking met de lokale sportverenigingen is voor de school een jaarlijks terugkerend onderdeel geworden. Daarnaast doet de school mee aan landelijke- en regionale gezondheidsinitiatieven en wordt...

Bekijk dit project

Back2TheGym 'Respons'

Afgerond (november 2016 - juli 2017)

Breda-Noord kenmerkt zich door een drietal problemen:1. De jeugd sport onvoldoende vergeleken met het landelijk gemiddelde;2. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen ligt lager dan het landelijk gemiddelde;3. Er komen relatief veel kinderen voor met psychische problemen, zoals pestgedrag, onzekerheid en faalangst. Back2TheGym gaat samen met haar partners deze problematiek aanpakken d.m.v. het...

Bekijk dit project

Basketbal voor jeugd uit lage inkomensbuurten in Haarlem

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Dankzij de Sportimpuls hebben wij de afgelopen twee jaar enorm veel jeugd weten te bereiken (meer dan 5000) met de interventies Basketbal’scool en City streetball. Het doel is om de jeugd te laten doorstromen naar de vereniging waardoor ze langdurig structureel blijven sporten ook na de projectperiode. De jeugd is dermate geënthousiasmeerd dat de kans op uitval klein is. Op dit moment 'horen ze er...

Bekijk dit project

Bevorderen Gezonde Levensstijl Jeugd in Schilderswijk Den Haag

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De Stichting HJG is sportaanbieder en uitvoeringsorganisatie/eigenaar van het Leefstijlcentrum WoW in de Schilderswijk in Den Haag. SHJG heeft tot doel jongeren in achterstandswijken te stimuleren tot een actieve, gezonde leefstijl met name om overgewicht te voorkomen en te bestrijden. Er is een intensieve samenwerking tussen SHJG en de interventie Wat is jouw stijl WIJS. Wijs is een programma...

Bekijk dit project

Beweeg Wijs Deventer

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Door middel van het Beweeg Wijs Deventer project is een belangrijk deel van de kinderen dagelijks actiever op het schoolplein en hebben de kidneren direct kennis gemaakt met sportaanbieders in de buurt d.m.v. clinics. Binnen die sportverenigingen is een eerste stap gezet in het aanbieden van een 'meer veilige' situatie, ook voor de minder getalenteerde sporters. Dit door de invoering van de Beweeg...

Bekijk dit project

Beweeg Wijs in Voorhof

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Personeel van basisscholen de Bron, de Parkschool en de Horizon in Delft zijn begin van het project meegenomen in de Beweeg Wijs methodiek. Vanuit deze training zijn schoolbeweegteams gevormd. Interventie-eigenaar Beweeg Wijs heeft daarnaast een beweegcoach van Haaglanden Beweegt getraind tot speelpleincoördinator. Gezamenlijk zijn zij aan de slag gegaan met de implementatie van Beweeg Wijs. De...

Bekijk dit project

Beweegdiploma Almelo

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het Beweegdiploma is in Almelo echt een begrip geworden. Veel kinderen hebben op diverse manieren kennis gemaakt met het programma. Via gastlessen op school of de peuterspeelzaal, in de wekelijkse lessen beweegdiploma, bij de ouder&kind lessen. Overal hebben we veel enthousiasme gemerkt voor het programma en hebben we op positieve manier bij weten te dragen aan de motorische ontwikkeling van jonge...

Bekijk dit project

Beweegkriebels bij de Enschedese Boys

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Beweegkriebels werd door de ouders als leuk en nuttig ervaren. Meerwaarde: meer en beter contact met hun kind en andere ouder(s) in hun buurt. Samen praten over thema's als opvoeding, uitwisselen van ervaringen, gezonde voeding, enz. wordt positief ervaren. De meeste ouders zijn thuis ook meer gaan bewegen met hun kind. En daardoor is het contact met hun kind verbeterd. Werving en de opkomst van...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Eemsmond

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Op alle 7 peuterspeelzalen in de gemeente Eemsmond is tussen 2015 en 2017 het programma Beweegkriebels en het Beweegdiploma aan alle kinderen aangeboden. Dit is een samenwerking geweest tussen lokale gymnastiekverengingen en de peuterspeelzalen. Gedurende twee jaar tijd hebben diverse ouderochtenden/avonden plaatsgevonden, waarbij we ouders hebben geïnformeerd over gezonde voeding en het belang...

Bekijk dit project

Beweegkriebels en Beweegdiploma Vlagtwedde

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De afgelopen 2 jaar (oktober 2016-oktober 2018) kan de gemeente Vlagtwedde terugkijken op een zeer geslaagde Sportimpuls Beweegdiploma en Beweegkriebels.  Tijdens het project werd er nauw samengewerkt met Stichting Rzijn, Ter Apeler Gymnastiek Vereniging, SSS Sellingen en Huis voor de Sport Groningen. Beweegdiploma 192 kinderen van Stichting Rzijn hebben wekelijkse beweeglessen gevolgd die werden...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Nieuwegein

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Binnen Nieuwegein hebben we door het project Beweegkriebels ongeveer 4000 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in beweging gebracht. Door de goede samenwerking met de verschillende partners (sportverenigingen, sportaanbieders, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen) hebben we binnen Nieuwegein 99 succesvolle activiteiten georganiseerd. Ook hebben we binnen het project docenten en...

Bekijk dit project

Boks je fit voor iedereen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Boksvereniging NABA heeft met succes het project 'Boks je fit voor iedereen' afgerond. Dankzij de Sportimpuls heeft NABA nieuwe doelgroepen bereikt en nieuwe samenwerkingen aangegaan en geborgd. Er traint nu twee keer per week een jeugdgroep in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met wekelijks betrokken ouders langs de kant. Er is een jongerengroep die twee keer per week komen boksen en er worden...

Bekijk dit project

Bounz Beverwijkse Sport Kanjers

Afgerond (november 2016 - februari 2017)

In Beverwijk zitten op de Sleutelbloem, Wilgenroos, Het Kompas en De Zeearend veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Bounz® en StreetruleZ willen de kinderen laten ervaren hoe leuk bewegen is. Onder schooltijd laten we de kinderen tijdens gymlessen kennis maken met Bounz® en StreetruleZ. Tijdens de laatste gymles nodigen we de ouders uit om te komen kijken bij Bounz® en StreetruleZ. De...

Bekijk dit project

Bounz On Tour (BOT)

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Bounz on Tour heeft met de interventie schoolactieve vereniging 2101 kinderen bereikt in het stadsdeel Amsterdam Nieuw West. Door het aanbieden van een nieuw bewegingsprogramma op trampolines zijn er zowel onder schooltijd als na schooltijd veel kinderen gestimuleerd om kennis te maken met nieuwe sporten als Trickz en Dodgeball. Gezamenlijk met plezier sporten en bewegen stond centraal in de BOT...

Bekijk dit project

Breekpunt dependances

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het was hard werken om de kinderen lid te laten worden. Sporten doen ze bijna allemaal graag en tennis blijkt toch wel een hele leuk sport. Lid worden is toch wel een obstakel, maar over de 2 jaar heen hebben we er voor kunnen zorgen dat er meer dan honderden kinderen kennis hebben gemaakt met tennis. Misschien zijn ze niet gelijk lid geworden, maar wanneer ze zelf ouder zijn en keuzes maken voor...

Bekijk dit project

Buurtsportcentrum Hoge Vught

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We hebben een breder aanbod gecreëerd binnen de Hoge-vucht. We hebben meer jongeren aan het sporten gekregen en veel jongeren doen mee aan meerdere sporten en hebben daar ook kennis mee gemaakt. We hebben ook meerdere organisaties en instellingen bij elkaar gekregen om samen een aanbod te creëren en samen op te trekken om de doelgroep beter van dienst te kunnen zijn. Dagelijks is er een...

Bekijk dit project

Buurtsportclubs Amsterdam Zuidoost

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Uiteindelijk hebben er 193 jongeren in de leeftijd van 6-14 jaar kennis gemaakt met diverse sporten zoals honkbal, judo, atletiek en basketbal. Daarvan zijn uiteindelijk 43 deelnemers doorgestroomd naar lidmaatschap van de Marshals. We hadden op meer gehoopt, en er alles aan gedaan om zoveel mogelijk jongeren te werven, maar dit blijft lastig. Steun van ouders, school, gemeente etc. is nodig om...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging en Leerwerkbedrijf Vechtzoom

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het sportimpulsproject Buurtsportvereniging en Leerwerkbedrijf Vechtzoom heeft in de afgelopen twee jaar mooie resultaten opgeleverd. Er is een nieuwe vereniging opgericht met een wijkgerichte aanpak en er is een duurzame lokale samenwerking ontstaan. Er zijn tal van activiteiten opgezet waarmee wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de wijk. Een groot aantal kinderen is hiermee in...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Europarei

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de Europarei in Uithoorn zijn bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties hard aan het werk geweest met een integrale aanpak voor de wijk: de BSV (Buurt Sport Vereniging) Europarei. Door deze aanpak is leefbaarheid voor kinderen en jongeren in de wijk vergroot en is hen een kans te geboden zich te ontwikkelen. Dit alles is gegenereerd in samenwerking met inwoners zelf. Maar liefst 21...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Femina Sports Schilderswijk

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We hebben ons in eerste instantie eerst vooral gefocust op het werven van deelnemers en een goede samenwerking met de partners opzetten. De BSV biedt sinds januari 2015 wekelijks verschillende activiteiten aan. Het aanbod is afgestemd op de wensen van de wijkbewoners. Zo krijgen de bewoners de kans om andere groepen of samenwerkingspartners te ontmoeten, van gedachten te wisselen, contacten uit te...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Het Zuiderpark HFC ADO

Afgerond (november 2014 - november 2016)

ADO Den Haag in de Maatschappij heeft samen met de Haagse Hogeschool, ROC Modriaan en Stichting Mooi BSV Zuiderpark opgezet voor de wijken Moerwijk en Transvaal. Een prachtig inititaief waarmee ADO Den Haag haar sociaal maatschappelijk rol vervult en rolmodellen (voetballers) aan de BSV verbindt. Dit zorgt voor een enorme boost aan de intrinsieke motivatie van de deelnemers om lid te worden van de...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Hoeken/Hoven/Wiekslag/Rondelen

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Sportief Capelle is er deels in geslaagd om binnen de buurtsportverenigingen in Capelle aan den IJssel een sterke samenwerking op te zetten. Hierin vervullen zowel vrijwilligers, bewoners als professionals een belangrijke rol. In de verschillende buurten zijn de sport- en beweegactiviteiten verbonden aan de kinderclubs die al actief waren binnen de buurten. De doelstellingen van de wekelijkse...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Rondom de Zomervaart

Afgerond (november 2016 - november 2016)

Buurtsportvereniging Rondom de Zomervaart heeft plaatsgevonden van nov '16 - okt '18, in Haarlem Oost. De resultaten bestaan uit een 11-tal structurele activiteiten (vernieuwend aanbod of bestaand aanbod bij nieuwe verenigingen) en een jongeren participatieproject, Next Generation, voortvloeiend uit matches tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, sportbuurtwerk,...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Stroinkslanden

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Buurtsportvereniging Stroinkslanden heeft de afgelopen twee jaar ingezet op het meer laten bewegen van kinderen en buurtbewoners in de wijk. De primaire doelgroepen in dit project waren kinderen van 4-12 jaar en 12-18 jaar en daarnaast werd ingezet op het bereiken van buurtbewoners, om hen op te leiden als vrijwilligers in de toekomst. Er zijn periodes structurele sportlessen aangeboden zoals...

Bekijk dit project

Buurtsportvereniging Voorstad

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Een belangrijk resultaat van de Buurtsportvereniging in Voorstad te Deventer is dat meer kinderen met verschillende achtergronden en van verschillende scholen uit de buurt na schooltijd sporten en bewegen. Dit heeft bijgedragen aan de sociale cohesie in de buurt. Succesfactoren zijn: De kinderwerkers en sportleiders (beiden betaalde professionals) die actief waren in de Buurtsportvereniging...

Bekijk dit project

Citystreetbal te Tilburg

Afgerond (november 2015 - november 2018)

Samen met diverse partners (welzijnswerk, buurtsport, woningbouw en gemeente) gaat High Five een basketbalaanbod ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte en portomonnee van de jongeren in de wijk Stokhasselt, een wijk in Tilburg Noord met vele nationaliteiten. Het nieuwe laagdrempelige en betaalbare sportaanbod is gebasseerd op de interventie Citystreetbal. City Streetbal fundamentals richt zich...

Bekijk dit project

Club Fit Wildervank

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het doel plezier in bewegen krijgen is zeker gelukt, alle deelnemers vonden het leuk om aan de beweeglessen mee te doen en de verschillende sporten te mogen proberen. 24% van alle deelnemers is vroegtijdig gestopt, waardoor er geen eindresultaat bekend is. Van de deelnemers die het hele traject hebben volbracht is bij 63% de BMI aan het einde van het traject gedaald. 79% van de deelnemers is lid...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Gestel!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

We richten ons met de Sportimpuls op Gestel. In deze wijken ligt het totaal aan lidmaatschappen op bijna 2.900 op basis van 16.000 inwoners, ofwel een sportdeelname van 18 % en wonen circa 2.000 kinderen met overgewicht. Uit KISS rapport blijkt dat het aantal lidmaatschappen bij alle leeftijden beneden peil ligt. De actiebuurten scoren economisch slecht. Met name laag inkomen en laag...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Hondsrug

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De interventie Cool 2B Fit wordt uitgevoerd in leefgebied de Hondsrug, 13075 inwoners, in gemeente Borger Odoorn. Er is hier sprake is van lage SES, lagere sportparticipatie, hogere overgewicht/obesitas cijfers en er is noodzaak is om kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar (met overgewicht) te coachen op het gebied van gezonde leefstijl en ze blijvend te laten sporten en bewegen. Het ...

Bekijk dit project

Cu dance!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

ROOTS Dance Studio heeft door middel van het CU! Dance project voor 8 verschillende schoollocaties dansworkshops gegeven en hiermee tussen de 500 en 600 meiden in de leeftijdscategorie van de doelgroep kunnen bereiken.Tijdens deze workshops is er aandacht besteedt aan verschillende stromingen binnen dans, om te laten zien hoe divers deze sport is. Deze workshops zijn zowel op de eigen locatie als...

Bekijk dit project

De Grote Waal actief, Hoorn

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In goede samenwerking met badmintonvereniging HBV, wijkpartners in wijk De Grote Waal, de drie basisscholen en de gemeente Hoorn is de methodiek Beweeg Wijs succesvol geïmplementeerd, zijn schoolpleinen gestructureerd, is er een doordacht jaar-speelprogramma beschikbaar en is de samenwerking met sportverenigingen geïntensiveerd middels o.a. extra activiteiten in het naschools programma. De...

Bekijk dit project

De veilige buurtsportvereniging Kruiskamp

Afgerond (november 2015 - september 2018)

We mogen gerust zeggen dat het project de veilige buurtsportvereniging Kruiskamp geslaagd is. We hebben een hoop kinderen kunnen bereiken in de wijken de Koppel en Kruiskamp met de activiteiten die wij structureel hebben neergezet. Aan de hand van een samenwerking met de lokale voetbalvereniging hebben we een buurtsportvereniging kunnen neerzetten waar vervolgens 8 activiteiten wekelijks hebben...

Bekijk dit project

Dutch Trainee Cup Haarlemmermeer

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Gedurende het project bleek het erg lastig om een structurele groep bij elkaar te krijgen, waardoor de uitvoering iets anders is verlopen dan vooraf beschreven. In de projectperiode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd voor 'kwetsbare' jongeren zoals een sportcarrousel (reeks naschools aanbod met verschillende sporten) op de praktijkschool, zwemlessen voor statushouders/vluchtelingen,...

Bekijk dit project

e-Heroes uit lage inkomensbuurten!

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In Helmond is onder leiding van Embedded Fitenss en Stichting JIBB een consortium aan de slag gegaan om op een zestal scholen in het speciaal onderwijs een combinatie van e-gaming en sportblokken aan te bieden volgens de richtlijnen van Special Heroes. In totaal zijn 480 kinderen bereikt, deden 167 kinderen ook mee aan naschools aanbod en zijn 41 kinderen doorgestroomd naar structureel aanbod.

Bekijk dit project

FC Zylyn Hoogvliet Noord

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De Fc Zylyn Buurtsportvereniging zorgt van begin af aan voor een kwalitatief goed sportaanbod in de buurt. Deze aanpak heeft geleid tot actieve deelname van jeugd en grote betrokkenheid in de buurt van bewoners (jeugd, jongeren en ouders). Door deze betrokkenheid is niet alleen het pedagogisch klimaat op de pleinen verbetert maar ook de sport-participatie van deelnemers en ouders. Fc Zylyn heeft...

Bekijk dit project

Fit in

Afgerond (november 2016 - november 2016)

Jeugd in Lage inkomensbuurten in Assen. De interventies Respons en Sport Zorgt zullen worden uitgevoerd tijdens de reguliere gymlessen op basisscholen in de wijken Noorderpark, Lariks en Assen Oost. Onder de dubbelzinnige naam 'Fit In' (in de groep passen, fit worden) Op deze wijze worden alle kinderen van de wijken bereikt. Weerbaarheidslessen met onderwerpen als omgaan met pesten en groepsdruk...

Bekijk dit project

Freerunning in Haagse buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met Freerunning wil gymnastiekvereniging Die Haghe kinderen en jongeren uit Haagse lage inkomensgezinnen stimuleren voor sportdeelname. Er is gekozen voor Freerunning, omdat dit zeer populair is bij deze leeftijdsgroep. De basiselementen van Freerunning zijn rennen, springen en klimmen. Vanaf november 2014 zullen op een aantal basisscholen in de wijken Moerwijk, Laak en Schilderswijk demonstraties...

Bekijk dit project

FreerunXtra

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportvereniging Kunst en Kracht is in samenwerking met verschillende speciaal onderwijs scholen en het steunpunt aangepast sporten gekomen tot structureel freerunaanbod voor kinderen met een gedragsproblematiek. Het plan van aanpak was gebaseerd op een combinatie van de beproefde interventies ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF en ‘freeunning’ van de KNGU. Het freerunXtra aanbod sluit goed aan de...

Bekijk dit project

Gewoon doen!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Ruim 750 kinderen, pubers en jong volwassenen hebben door middel van het project "Gewoon Doen" kennisgemaakt met sporten en bewegen. Zonder dit project was dit zeker niet - of moeilijker gerealiseerd. Er zijn intensieve contacten gelegd met Sportbedrijf Arnhem, de scholen en RIBW. De sportlessen waren zo succesvol dat meerdere organisaties en scholen na afloop van het project hebben aangegeven de...

Bekijk dit project

Gezond en rijk in de wijk

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Olympus Gym heeft door het project "Gezond en rijk in de wijk" jeugdigen binnen de doelgroep 12-21 jarigen weten te activeren actief te gaan sporten en hun levensstijl te verbeteren. Door participatie van ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen zoals partners, heeft Olympus Gym zich sterk kunnen maken voor sociale cohesie binnen de wijk Malburgen in Arnhem zuid. Er is een optimale samenwerking...

Bekijk dit project

Heel Veendam in de greep van Judo! (duurzaam sport en beweeggedrag door 'Judo op school').

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Heel Veendam in de greep van Judo! (duurzaam sport en beweeggedrag door 'judo op school'). Vanaf schooljaar 2014-2015 biedt Judoschool Veendam onder leiding van Marcel Joling judoles aan op iedere basisschool in Veendam. De lessenreeks wordt gegeven door JBN gediplomeerde docenten, voor echte judopakken wordt gezorgd en de mobiele mattenkar zorgt voor de puzzelmat waardoor de gymzaal wordt...

Bekijk dit project

Hoopz! experience

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Dankzij de HOOPZ! Experience hebben we de afgelopen 2 jaar honderden jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar weten te voorzien van vele Streetball en Streetdance clinics in de gemeente Goes. Dankzij deze clinics is er een streetball en streetdance community ontstaan, met wekelijkse activiteiten, trainingen, maar ook gezellige bijeenkomsten, die we graag verder gaan uitbreiden en waarbij we gaan...

Bekijk dit project

In drie stappen naar structureel bewegen op water in. ZW Friesland

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2 jaar tijd hebben bijna 5000 kinderen meegedaan aan de in- en outdoor watersportdagen van Bewegen Op Water. Door kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met vele leuke takken van watersport is hun interesse gewekt. Scholen zijn erg enthousiast over integratie van watersport in hun gymprogramma's. Door BOW als centraal platform, heeft de watersport in  het waterrijke Súdwest-Fryslân  een...

Bekijk dit project

Interventie Basketball'sCool 's-Hertogenbosch01

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Zo’n 2150 schoolgaande kinderen in de stad Den Bosch zijn de afgelopen twee jaar uitgedaagd basketbal te omarmen als probaat middel tot speels bewegen. En het bewegen in de beschermende omgeving van de klas meteen aan te grijpen tot het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit op uitnodiging van de Basketball Academy Den Bosch die ze daadwerkelijk in beweging bracht in lessen op school,...

Bekijk dit project

Jeugd actief in lage inkomensbuurten Terneuzen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Vanaf maart 2016 is het project ‘Active kids Terneuzen’ gestart. In dit project worden er kinderen uit de wijken Oude Vaart, Lievenspolder, Triniteit en Binnenstad gestimuleerd om meer te sporten en bewegen. Het doel van het project is kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze vervolgens de kans te geven om zich aan te sluiten bij de sport die ze leuk vinden in een...

Bekijk dit project

Jeugd in lage inkomensbuurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Door de responslessen op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben de jongeren een betere weerbaarheid ontwikkeld tegen pesterijen e.d. Ook hebben deze jongeren de kans gekregen te komen sporten bij ons op de club. Jongeren met onvoldoende financiële draagkracht hebben gedurende dit project bij ons kunnen sporten. Deze jongeren zijn blijven sporten bij de stichting, dit mede door de hulp...

Bekijk dit project

Jeugd in sportieve actie

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project is afgesloten eind mei 2016. In totaal hebben 132 leerlingen meegedaan, waarvan 71 niet sportenden. 62 leerlingen kwamen van de praktijkscholen het Gilde College, Arcade en ’t Genseler. De leerlingen die wel op een sport zaten hadden een positieve invloed op de niet-sporters door ze mee te nemen naar hun vereniging en ze te helpen bij het zoeken naar een sport. Van de 71 niet...

Bekijk dit project

Jeugd weerbaar in Woensel!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Sportcentrum Sportvision heeft zich als sportcentrum in Eindhoven Noord op de kaart weten te zetten voor scholen, instanties en jongeren. Meer dan 2000 jongeren zijn bereikt en hebben een energieke sportieve ervaring opgedaan, mede door de inzet van onze enthousiaste en professionele trainers. Wat opvalt is dat een groot deel bestond uit specifieke doelgroepen zoals jongeren met een lichamelijke...

Bekijk dit project

Jongeren Actief Maastricht

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project heeft meer dan 500 individuele jongeren bereikt. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met zowel onderwijsinstellingen als maatschappelijke organisaties, die ook na het project worden gecontinueerd. Tijdens de projectperiode zijn er 100 clinics, 12 toernooien en meerdere competities georganiseerd. Er zijn sportcoaches en ouders aan het project verbonden. 

Bekijk dit project

Jongeren op Dreef in Overvecht

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De afgelopen twee jaar zijn er in de Utrechtse wijk Overvecht door 16 jongeren sportevenementen georganiseerd voor de kinderen en jongeren in Overvecht. Zij hebben aan de hand van door de Cruyff Foundation opgeleide coaches vaardigheden ontwikkeld en hiermee verschillende succesvolle evenementen georganiseerd.Waar het doel was om 250 kinderen en jongeren te bereiken, zijn meer dan het dubbele...

Bekijk dit project

Judokanjers Capelle

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Judo en kinderen uit een laag economische doelgroep gaat vaak goed samen. Dit heeft ook zo gebleken uit de resultaten van Judo Capelle Slingerland. We zijn erg tevreden over de samenwerking met de scholen gedurende het project en de kinderen die hebben deelgenomen aan de lessen. Hierdoor hebben we een hoop kinderen kunnen bereiken die anders buiten rondhangen of helemaal niet sporten. Dankzij...

Bekijk dit project

Judovereniging-Kai in Sho en aangepast sporten

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Kai in Sho is een judovereniging in Roermond en onderscheidt zich niet alleen door judo "an sich" maar ook door maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning, met name in de krachtwijk ’t Veld in Roermond en op scholen. Samen met Sportinstituut Hofman (waaronder Budoclub Samurai), IKS en de scholen VSO/PO is subsidie verkregen om de doelgroepen, t.w. VSO/PO leerlingen, op een verantwoorde manier...

Bekijk dit project

Kansrijker met sport

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Deze interventie maakt dat de zg. kansloze jongeren toch een kans zien om op een positieve manier te werken aan hun toekomst. Sporten en sport als middel maakt dat ze uit hun isolement komen en weer een normaal dag- en nachtritme krijgen. Ze leren allerlei dingen: samenwerken, rekening houden met de ander, zelfvertrouwen, etc. Door het sporten worden ze fitter, zitten ze beter in hun vel en zijn...

Bekijk dit project

Kennismaken met de zwemsport in Almelo

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Door middel van de interventie ‘Kennismaken met de zwemsport in Almelo’ hebben we de kinderen, die normaal niet in de gelegenheid zijn om naar het zwembad te gaan, nu wel kennis kunnen laten maken met de voordelen van zwemmen en de zwemsport. Het was voor ons schrikken hoeveel kinderen uit deze doelgroep nog niet beschikt over een zwemdiploma. Door dit te signaleren en door te verwijzen hebben we...

Bekijk dit project

Lentiz b-fit

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In november 2016 is het project Lentiz B-Fit van start gegaan met de 220 leerlingen van het Lentiz VMBO in Maassluis. Toenemend overwicht en obesitas vormden de aanleiding om een stimulerend aanbod voor leerlingen te creëren gericht op een gezonde levensstijl. VOORBEREIDING: De leerlingen kozen voor iedere dag pauzesport, wekelijks streetsoccer, judo en vechtsport. Ze hebben ook behoefte aan meer...

Bekijk dit project

Lingewijk in Beweging (reguliere Sportimpuls)

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve kinderen en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en kinderen, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

Make a Move Assen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Make a Move Assen heeft zich primair gericht op twee aandachtswijken met een lage-SES van de gemeente Assen, Peelo en Pittelo waar het sportaanbod beperkt is. In deze aandachtswijken zijn twee interventies opgezet van Sportimpuls. Deze interventies zijn gericht op het ontwikkelen van een positieve beweegattitude, met als overkoepelende naam Make a Move en zijn opgezet door voetbalvereniging ACV in...

Bekijk dit project

Maki Alkmaar

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Ongeveer 400 jongeren hebben deelgenomen aan het project. Hiervan waren veel al actief wat sport betreft. Totaal zijn er 20 deelnemers doorgestroomd naar structureel sportaanbod. Er zijn vooral veel resultaten geboekt bij de inactieve leerlingen die wel meer wilden bewegen, de helft heeft zich daarna aangemeld bij een club of vereniging. 21 van de 43.Totaal 100 jongeren hebben zich na de makigame...

Bekijk dit project

Maki Den Helder

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project Maki is in Den Helder uitgevoerd en er zijn 250 eerstejaars leerlingen van Scholen aan Zee benaderd om mee te doen aan een fitheidstest en het invullen van een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomsten van de fitheidstest en vragenlijst zijn er inactieve leerlingen geselecteerd. Met deze leerlingen zijn motivatiegesprekken gevoerd, om zo een passend sportaanbod te vinden. Alle 250...

Bekijk dit project

Maki Uithoorn

Afgerond (november 2016 - november 2016)

What’s Up?! Uithoorn, sportschool Amstelhof, een praktijk- en VMBOschool, sv KDO, sv Legmeervogels, St. Future First en Kindercoach Marjolein hebben de handen ineengeslagen om samen met de jongeren in Uithoorn de interventie Maki te starten. Het doel is om de jongerenvan twee VO-scholen te activeren en bewust te maken van het belang van een gezonde en actieve leefstijl. Vanaf 2017 zal met de...

Bekijk dit project

Muziekbuurt componeert haar eigen Beweeg Wijs

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Kinderen van Brede School De Melodie in Rijswijk zijn structureel in beweging. Iedere dinsdag verzorgt de combinatiefunctionaris in samenwerking met juniorcoaches van groep 7 en 8 Beweeg Wijs spellen op het speciaal daarvoor aangepaste schoolplein. Het gestructureerde buitenspelen vermindert het aantal conflicten op het schoolplein en brengt de kinderen veel plezier. Peuters van de kinderopvang in...

Bekijk dit project

On the move in West

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Aan het project 'on the move in west' in Enschede hebben 210 deelnemers deelgenomen. Daarnaast zijn er ruim 250 jongeren geweest op de grote open dag. De kracht van de beweegactiviteiten was dat het vernieuwend was voor de buurt en de deelnemers door ervaren instructeurs en docenten zijn begeleid. Door het project is nieuw beweeg aanbod voor jongeren gecreëerd. Daarnaast staan bestaande...

Bekijk dit project

Opvang&Sport in Vrijenban

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De Sport-It methodiek is dankzij de integrale werkwijze in Delft een geslaagde methodiek gebleken. In 2 jaar tijd hebben we ruim 250 deelnemers binnen de doelgroep weten te bereiken, waarvan 21 deelnemers zijn doorgestroomd naar structureel beweegaanbod op de vereniging. In verband met de borging binnen de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar zijn alle opgezette activiteiten binnen de methodiek...

Bekijk dit project

Playgroove

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Playgroove is een bewegingsprogramma voor ouders en kinderen in een drietal wijken van Delfshaven in Rotterdam. Tijdens onze activiteiten gaan ouder en peuter samen bewegen/dansen in een veilige setting en leren ze elkaar spelenderwijs nog beter kennen. Daarnaast krijgen zij gezondheidsvoorlichtingen over hoe ze letterlijk en figuurlijk in beweging kunnen komen. Het programma is gebaseerd op de...

Bekijk dit project

Plezier en vertier in Dauwendaele en Nieuw-Middelburg

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Ruim 800 leerlingen uit de bovenbouwgroepen van vier scholen voor basisonderwijs en onderbouwgroepen van een school voor voortgezet onderwijs uit de Middelburgse wijken Dauwedaele en Nieuw Middelburg hebben gedurende de projectperiode kennis gemaakt met schaatsen en skeeleren, waarbij de lessen / trainingen werden aangeboden door enthousiaste, gediplomeerde trainers van Schaats- en Skeelerclub De...

Bekijk dit project

Prinsenhof in beweging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Door het sportimpuls-traject hebben 850 deelnemers in de Prinsenhof, kennis gemaakt met diverse beweegactiviteiten. Hierdoor is er een vergroting van en deelname aan verschillende sporten bewerkstelligd. Samenwerking vanuit voetbalvereniging RKAVV met verschillende samenwerkingspartners is essentieel geweest. Een kleinere groep van partners is effectiever bij het snel kunnen schakelen. Deze groep...

Bekijk dit project

Respons in Veghel

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het programma Respons wordt door Kempo Hu Quan in Veghel aangeboden op de basisscholen en voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen hierdoor sportlessen aangeboden maar tevens wordt de problematiek van het pesten b

Bekijk dit project

Respons Oldambt

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de afgelopen projectperiode zijn 150 klassen/groepen bereikt met het weerbaarheidsproject Respons. Op 26 onderwijslocaties (basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) hebben we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het sociale klimaat binnen de groepen en aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen zelf. Ook de acht buitenschoolse ouder-kind-trajecten,...

Bekijk dit project

REVA - Regentesse en Valkenboskwartier

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In de Haagse wijken Regentesse- en Valkenboskwartier heeft ZVV van 2014-2016 met sportpartners, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samengewerkt. Deze samenwerking blijft ook na de sportimpulsperiode gebundeld bestaan. Twee interventies zijn ingezet: B-fit voor jeugd van 6-12 jaar en CU Dance voor jeugd van 12-15 jaar. Met B-fit konden kinderen gedurende 12 weken lang proeven van verschillende...

Bekijk dit project

Rugby b-fit

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Wij hebben gekozen voor een lokale invulling van B-Fit op 3 scholen om inactieve jongeren en hun ouders te verleiden tot een gezonde leefstijl. Overeenkomstig de behoefte van de doelgroep is invulling gegeven aan een vraaggericht aanbod. De doelgroep bleek enthousiast, omdat ons aanbod vraaggericht is samengesteld en jongeren, ouders en leerkrachten een actieve rol kregen in de organisatie. Dit...

Bekijk dit project

Samen sterk en sportief: in Nieuw-West Boksen we het voor Elkaar

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Boks het voor Elkaar heeft met relevante partners in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West de interventie ‘Respons’ van het NIVM aangeboden. De focus lag op het verzorgen van een breed, vernieuwend en duurzaam sportaanbod in de wijken Slotervaart, Overtoomse Veld en Slotermeer. Daarnaast is ingezet op het omgaan met pesten en groepsdruk (primair onderwijs), het leren omgaan met agressie (voortgezet...

Bekijk dit project

Schiedam (n.O.G) sportiever

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In twee jaar tijd werden door HBSS ruim 125 leerlingen bereikt met een schoolzaalvoetbalcompetitie, hebben 243 jongeren meegedaan aan de HBSS Voetbalschool, zijn 63 meiden afgekomen op de vriendinnendagen van HBSS en hebben 20 teams (120 deelnemers) van 3 VO-scholen deelgenomen aan een knallend eindtoernooi. In totaal waren er 551 deelnemers aan het project. De HBSS Voetbalschool wordt voortgezet...

Bekijk dit project

Scholencompetitie zaalvoetbal Voortgezet Onderwijs

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De Groene Ster Junior League heeft het bestaande beweegaanbod en kennis op het gebied van zaalvoetbal in de regio Walcheren vergroot. Een competitieve vorm van jeugdzaalvoetbal heeft de afgelopen twee jaar voet aan de grond gezet en kan met recht een succes worden genoemd. Dit succes wordt mede door het grote bereik van zaalvoetbaleredivisionist Groene Ster Vlissingen gevoed en heeft zich...

Bekijk dit project

Scholencompetitie zaalvoetbal voortgezet onderwijs Almelo

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Naast het op een professionele wijze organiseren van zaalvoetbal in Almelo houdt de vereniging zich ook bezig met maatschappelijke projecten. Zo worden er zaalvoetbalclinics gegeven en heeft Almelo Futsal Combinatie in samenwerking met de gemeente Almelo en 4 VMBO scholen een scholencompetitie opgezet. Met name bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 12 t/m 16 jaar uit de lagere...

Bekijk dit project

School zaalvoetbal Heerlen-Noord

Afgerond (november 2015 - oktober 2017)

Het Sportimpulsproject School Zaalvoetbal Heerlen Noord heeft de afgelopen twee jaar mooie resultaten opgeleverd. Er zijn duurzame lokale samenwerking ontstaan met onderwijs, gemeente en maatschappelijke partners waarvan in het bijzonder de sportconsulenten en jongerenwerk. Er zijn tal van activiteiten opgezet waarmee wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van leerlingen uit het middelbaar...

Bekijk dit project

Schoolactieve Verenigingen Haveltermade

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In de wijk Haveltermade in Meppel is de sportimpuls Schoolactieve Verenigingen succesvol afgerond. Er is in twee jaar heel veel positieve en sportieve energie in de wijk Haveltermade gestoken. Sportverenigingen weten nu de weg naar de scholen te vinden en andersom. Doordat er geen sportverenigingen een vaste standplaats hebben in deze wijk was deze impuls wel nodig voor bekendheid en het opzetten...

Bekijk dit project

Schooljudo in Alkmaar

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In twee jaar tijd hebben wij met veel plezier de interventie Schooljudo uitgevoerd in de lage SES wijken in Alkmaar. Gedurende de projectperiode zijn wij op de scholen met open armen ontvangen. Naast de hoofddoelstelling om doorstroom naar de club te realiseren vonden scholen het met name ook erg interessant om in te zetten om de kinderen normen en waarden bij te brengen. Zodoende kunnen wij...

Bekijk dit project

Schooljudo in Delfshaven

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Afgelopen 2 jaar hebben wij 2740 kinderen in de wijk Delfshaven "plezier in sporten" middels Schooljudo meegegeven. In die periode zijn er 3 nieuwe school sport verenigingen opgestart waarvan er 2 nog steeds succesvol draaien.

Bekijk dit project

Schooljudo in Graan voor Visch (Hoofddorp)

Afgerond (november 2014 - november 2016)

1167 van 5 scholen hebben wij in 2 jaar tijd bereikt met Schooljudo. 1028 kinderen kwamen in aanmerking voor naschools aanbod. In totaal hebben daarvan 105 kinderen naschools aanbod gevolgd (10,2%) en zijn daarvan ongeveer 30 kinderen lid geworden (28,5%). De samenwerking met de betrokken partijen is goed verlopen. Iedereen heeft het project als ontzettend waardevol ervaren. Eén van de vijf...

Bekijk dit project

Schooljudo in het Oude Noorden (Rotterdam)

Afgerond (november 2014 - november 2016)

John van Eerdenburg Sport Unlimited wil met de Sportimpuls 1400 kinderen op 6 basisscholen in 2 jaar kennis laten maken met judo. Het programma van Schooljudo.nl zien wij als mogelijkheid om structureel judo op basisscholen aan te bieden. Zij hebben een totaal lespakket ontwikkeld wat de afgelopen 8 jaar op circa 1000 scholen is uitgevoerd. Wij richten ons op de lage SES wijk ‘ het Oude Noorden’...

Bekijk dit project

Schooljudo in lage inkomenswijken Harderwijk

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Top Judo Harderwijk heeft er de afgelopen 2 jaar alles aangedaan om de Sportimpuls in Harderwijk tot een groot succes te maken. Er was een fijne samenwerking met buurtsportcoaches van Harderwijk Actief (Bredeschool), Sportcentrum Iedema, de gemeente Harderwijk en JOGG, het Jeugdsportfonds en 14 scholen. De scholen zagen de meerwaarde van Schooljudo en waren erg enthousiast over deelname en de...

Bekijk dit project

Schooljudo in lage SES wijken IJmuiden en Velsen-Noord

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In 2 jaar tijd heeft ABC Kops op 11 scholen aan 4548 kinderen Schooljudo lessen gegeven. De Sportschool staat nog meer op de kaart als de judoschool in IJmuiden en Velsen. We hadden in samenwerking met Schooljudo hele ambitieuze doelstellingen. Deze zijn niet allemaal behaald, maar we zijn alsnog erg trots op de aantal kinderen dat door middel van de Sportimpuls regeling structureel zijn gaan...

Bekijk dit project

Schooljudo in Schiedam

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportinstituut Schiedam vindt het belangrijk dat kinderen uit de wijk Schiedam-Nieuwland, waar de sportparticipatie ver onder het landelijk gemiddelde ligt, meer aan sport gaan doen. Het programma van Schooljudo.nl biedt hiertoe een uitgelezen mogelijkheid. In twee jaar tijd hebben we alle kinderen van 6-10 jaar van alle basisscholen in de wijk kennis laten maken met judo. In het eerste jaar...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl & Table Stars Pijnacker-Noord

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Table Stars: In 2014 en 2016 hebben in totaal meer dan 500 basisschoolleerlingen deelgenomen aan de tafeltennisgymlessen. We gebruiken Table Stars, een pakket met materiaal en oefeningen ontwikkeld door de Nederlandse Tafeltennisbond.Schooljudo: In 2 jaar tijd hebben we 737 kinderen in Gemeente Pijnacker-Nootdorp kennis gemaakt met de judosport. In totaal zijn er 19 kinderen lid geworden bij...

Bekijk dit project

Schooljudo.nl in lage inkomenswijken in Almere-Haven

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2 jaar tijd hebben op 5 basisscholen 1347 kinderen kennisgemaakt met judo door 6 weken per jaar deel te nemen aan de interventie Schooljudo. De doelgroep in Almere-Haven was bewust gekozen, omdat deze doelgroep moeilijker naar sportaanbod te leiden bleek. Dat is wederom bevestigd. Ook Van de Kamp Sport met samenwerkingspartners Schooljudo, De Schoor en Gemeente Almere hebben niet de gewenste...

Bekijk dit project

Schooljudoka's strijden tegen de (beweeg)armoede in Oost-Groningen!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De afgelopen 2 jaar hebben wij met heel veel plezier schooljudo projecten georganiseerd binnen de gemeenten Pekela en Winschoten. Deze regio staat bekend om hoge armoede en laaggeschoolde mensen. Ook in bewegen scoort deze regio niet hoog. Met ons project wilden wij bereiken dat ieder kind op de basisschool mee kon doen aan een sport die niet alleen fysiek goed voor ze is maar ook nog op sociaal...

Bekijk dit project

Schools On & Off Ice in Groenewoud & Gesworen Hoek

Afgerond (januari 2016 - november 2017)

Schools On & Off Ice in Groenewoud & Gesworen Hoek Tilburg Trappers richt zich samen met ijssportverenigingen met Schoolactieve verenigingen op 3 basisscholen in de wijken Groenewoud en Gesworen Hoek in Tilburg. In deze wijken is een lage sportdeelname onder kinderen (6-12 jr.) en hebben veel bewoners een lage sociale status. De gekozen doelgroepen zijn kinderen die niet structureel sporten en...

Bekijk dit project

Schoolsport VO - Zwolle

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Zeven Zwolse sportverenigingen (RC Zwolle, GV Hercules, Zgv Kwiek en lenig, WRZV Zaalvoetbal, ZLTB, Tafeltennis Zwolle, Survivalrun Thor, drie voorgezet onderwijs instellingen (Talentstad, Van der Capellen, Thorbecke VMBO) en SportService Zwolle hebben aan de hand van de interventie 'Schoolactieve sportverengingen' met het project 'Check it out' jongeren uit de wijken Holtenbroek en Diezerpoort in...

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Beijum

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We zijn trots op hetgeen we bereikt hebben met de SSV. Middels een goede strategie, te weten een goede communicatie met de samenwerkingspartijen, een goede promotie van activiteiten door middel van een duidelijke website, flyeren en binnenschools clinics te verzorgen en een goede kwaliteit van de georganiseerde activiteiten heeft de SSV mooie resultaten behaald. In totaal zijn er 6 verschillende...

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Delfzijl Noord

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project de Schoolsportvereniging (SSV), is in 2014 gestart in de wijk Delfzijl Noord en heeft daar twee jaar lang gedraaid. Na afloop kunnen we zeggen dat het project aan de verwachtingen heeft voldaan. In de afgelopen twee jaar zijn in Delfzijl Noord vier SSV's opgezet waar kinderen kunnen sporten/bewegen te weten; SSV Judo,  SSV gymnastiek, SSV Tennis en SVV Freerunning. We constateren dat...

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Lewenborg

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Het project de Schoolsportvereniging (SSV) dat 2 jaar lang heeft gedraaid in de wijk Lewenborg, gelegen in de stad Groningen, heeft  grotendeels aan de verwachtingen voldaan. In de directe woon- en leefomgeving zijn de afgelopen twee jaar vijf mogelijkheden gecreëerd om structureel  te bewegen en te sporten, te weten; SSV Floorball, SSV Freerunning, SSV Peutergym, SSV Dans en SVV Badminton. We...

Bekijk dit project

Schoolsportvereniging Vinkhuizen

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De SSV Vinkhuizen heeft na twee jaar looptijd helaas niet haar doelen gehaald, zoals we van te voren gehoopt hadden. Ondanks het goede en positieve proces dat de samenwerkingspartijen met elkaar hebben doorlopen en de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, heeft het helaas geen structurele leden opgeleverd. Wel hebben veel kinderen deelgenomen aan de clinics en zijn dus in contact gekomen met...

Bekijk dit project

Smart Sports!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Ondanks dat Stichting Koryo al 13 jaar in het gebouw Oranjehorst was gehuisvest, was de stichting en haar activiteiten vrij onbekend in de buurt, waar zij is gevestigd. Het sportstimuleringsproject Smart Sports van ZonMw naar de interventie "Sportclub, buurthuis van de toekomst" van Stichting SOVIC, voorheen de Sportbank, heeft hier danig verandering in gebracht! Haar ledenaantal is meer dan...

Bekijk dit project

Special Sports Utrecht

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In 2018 hebben we 123 jongeren bereikt met de sportactiviteiten vanuit Special Sports. Dit zijn alleen de jongeren die aan de kennismakingsaanbod of vervolgcursus hebben deelgenomen. Naast het kennismakingsaanbod en vervolgcursus hebben we namelijk heel veel jongeren bereikt tijdens de evenementen of kick-offs van Special Sports. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Helaas hebben we, los van de...

Bekijk dit project

Spelen tot je Groen ziet in Amsterdam-West

Afgerond (november 2014 - juli 2018)

Welk kind is er niet op zoek naar avontuur? Natuurspeeltuin Het Woeste Westen biedt natuur, spel en bewegen op een avontuurlijke manier aan. Via een breed scala van vrij spelen, avonturenclubs, evenementen en schoolreisjes. Bewegen gaat ongemerkt. Kinderen bouwen, sjouwen en slepen, hakken, slaan, klimmen, klauteren, sluipen en graven. Tijdens de smokkelspelen rennen kinderen zich helemaal rot en...

Bekijk dit project

Sport en Spel op de BSO

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Doel van het project is om deze kinderen duurzaam te laten sporten en om hierbij de ouders actief te betrekken. Een projectgroep is samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van BSO Humanitas en Punt Welzijn, die in samenwerking met sportverenigingen en basischolen (en andere organisaties) het project op gaan zetten.Met als doel: Kinderen op de basisscholen in de wijken Boshoven, Groenewoud en...

Bekijk dit project

Sport in de wijk

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Stichting Welzijn Velsen heeft met dit project een zeer groot bereik gehad van meer dan 80 jongeren (jongens als zowel meiden) uit Zee- en Duinwijk en Velsen-Noord. Hier hebben zij allerlei sporten binnen de zelfverdedigende sporten beoefend, hardgelopen en gevoetbald. Grote interesses daarbuiten hadden zij niet. De jongeren waren zeer enthousiast en werden niet alleen gestimuleerd door de...

Bekijk dit project

Sport in de Wijk Marslanden

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het is gelukt om 75 jongeren in beweging te krijgen en te houden. We hebben het Move On Marslanden project uitgevoerd. Hierbij zijn 35 VO leerlingen getraind tot een sportcoach. Er is een structurele samenwerking tussen 10 sportverenigingen, VO school, revalidatie centrum, fysio praktijk en verschillende wijk en welzijnsorganisaties. Deze samenwerking wordt vorm gegeven door Stichting Sportpark...

Bekijk dit project

Sport in de Wijk Stratum!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Sportimpuls project Sport in Stratum is uitgevoerd van maart 2017 tot en met oktober 2018 in twee Eindhovense wijken. Het doel was om samen met de partners binnen 2 jaar de interventie Sport in de Wijk centraal in de wijk te realiseren voor jongeren tussen 10 en 21 jaar uit een gezin met een laag inkomen, geen lid zijn van een sportclub en bij voorkeur de beweegnorm niet halen en te kampen hebben...

Bekijk dit project

Sport in de Wijk Strijp!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Door het beschikbaar stellen van een laagdrempelig en divers sportaanbod heeft Sportimpuls gezorgd voor een maatschappelijke verandering in de wijk Strijp. Het aanbieden van BMX en rugby in de wijk heeft ervoor gezorgd dat er, naast de mogelijkheid om te sporten voor iedereen, ook een ontmoetingsplek is ontstaan voor de jeugd. Het creëren van een veilige omgeving vergt samenwerkingen tot alle...

Bekijk dit project

Sport in Zuid

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project "Sport in Zuid", heeft in Tilburg-Zuid ca. 1800 kinderen / jongeren tussen de 8 en 21 jaar kennis laten maken met vechtsport en zelfverdediging. Dit werd o.a. gedaan door gymlessen op school, kennismakingslessen op jongerenwerk, wijksportlessen, ouder-kind lessen en Sport Zorgt lessen gericht op agressieregulatie/weerbaarheid. Vechtsport komt vaak negatief in het nieuws. Het is...

Bekijk dit project

Sport talents Graan voor Visch

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Deze sportimpuls interventie heeft plaatsgevonden in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp. Een wijk waar sport en bewegen onder jongeren niet vanzelfsprekend is. Mede daardoor is onder de leeftijdscategorie 4 tot 19 jaar 20,5% overgewicht (15% in de Haarlemmermeer) Verder is het aantal jongeren uit Graan voor Visch dat lid is van een sportbond 24,3% (15-25 jaar) lager dan het Haarlemmermeerse...

Bekijk dit project

Sport-it in de Haagse krachtwijken

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In twee jaar tijd zijn door hoofdaanvrager HVV RAS en partners 256 veelzijdige activiteiten georganiseerd voor doelgroepen die vaak niet de aandacht krijgen die nodig is om een verschil te maken: jonge moeders en jongeren in opvang, dakloze gezinnen en jongeren in de krachtwijken van Den Haag. De interventie die hiervoor is gebruikt is Sport-It in de Wijk van Click F1. Het was zeker niet...

Bekijk dit project

Sportaanbod in sterke sociaalpedagogische omgeving voor jongeren uit het speciaal onderwijs en/of met een verstandelijke beperking

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In het kader van het project Vechtsport met een Missie, een project met als doel om meer kinderen/jongeren uit het speciaal onderwijs in Amsterdam Nieuw-West structureel te laten sporten op een pedagogisch verantwoord aanbod, heeft VvNW in samenwerking met BhVE en het speciaal onderwijs een speciaal aanbod gecreëerd.De volgende doelstellingen zijn bereikt. We hebben meer jongeren structureel...

Bekijk dit project

Sportbrigade Sport door!

Afgerond (november 2016 - november 2016)

Wij zijn als Sportbrigade zeer trots dat wij twee jaar lang met ondersteuning van ZonMw structureel sportactiviteiten mochten bieden voor het langdurig enthousiasmeren van jeugd in Amsterdam Zuid/Oost. Was dit makkelijk, zeker niet; er zijn veel belemmerende factoren waardoor jeugd niet structureel sport of de mogelijkheden heeft dit door te voeren in het dagelijks leven. Er zijn veel diverse...

Bekijk dit project

Sportdorp Klazienaveen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het dorp Klazienaveen in de gemeente Emmen is een kanaaldorp en van oorsprong een veenkolonie. Het inwonersaantal is 12.070. Er is sprake van ernstige achterstandproblematiek. Met Sportdorp Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in het dorp Klazienaveen verbeteren. Sport en bewegen en samenwerking staat centraal. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern.   ...

Bekijk dit project

Sportdorp Oude Pekela: Vitale kernen en buurten

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportdorp Oude Pekela heeft ervoor gezorgd dat er meer aanbod is voor de doelgroep 0-4 jaar. Naast gymnastiek kunnen de allerjongsten uit het dorp tegenwoordig ook voetballen én korfballen. Daarnaast hebben de verenigingen door de uitbreiding van de doelgroepen gemiddeld gezien meer leden als er gekeken wordt naar de leeftijd tot 18 jaar. Er zijn verenigingen die minder leden hebben, dit heeft...

Bekijk dit project

Sportdorp Wilhelminaoord e.o.

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Er is een behoeftepeiling uitgezet in het basisonderwijs. Dit was de basis voor het organiseren van de sportieve activiteiten, vervolgens zijn in totaal 11 sportactiviteiten georganiseerd, het grootste gedeelte voor de jeugd, maar de secundaire doelgroepen zijn niet vergeten. Wij zijn erg tevreden over het aantal georganiseerde activiteiten. Er is een wandelgroep opgezet, een yogagroep, 2...

Bekijk dit project

Sportief buitenspelen!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

"Sportief buitenspelen" is een project dat is gestart in Vianen om meer kinderen te laten bewegen buiten gedurende het hele jaar door, want: steeds minder kinderen spelen buiten en buitenspelen is een goed middel om "normaal" beweeggedrag te bevorderen. We hebben kinderen avontuurlijke natuursprong activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld free runnen, boomklimmen, zakmesles, hutten bouwen. Kinderen...

Bekijk dit project

Sportief op School Zoetermeer (SOS Zoetermeer)

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Budoschool Kai Sei en Budo Ryu Katsu verzorgen verschillende zelfverdedigingsdisciplines vanuit Budocentrum Zoetermeer. Beide scholen hebben een Fight Right Keurmerk behaald en zijn tijdens de Sportimpuls getraind in Respons. Binnen Respons wordt zelfverdedigingssport ingezet om pesten en groepsdruk te voorkomen en agressie en geweld tegen te gaan. De Responstrainers hebben voor 673 leerlingen van...

Bekijk dit project

Sportief Vollenhove

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project heeft bijgedragen aan het vergroten van de sportparticipatie bij de doelgroep van het project. Achteraf blijkt dat de doelgroep hoofdzakelijk interesse heeft in kickboksen en voetbal. Wel mooi dat ze ook kennis hebben kunnen maken met de andere sporten. De scholen waren erg betrokken en ondersteunden het project volledig. Het aanbieden van zwemmen onder schooltijd bleek lastiger dan...

Bekijk dit project

Sportimpuls jeugd in de Schilderswijk

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Buurcentrum De Mussen, gelegen in het hart van de Schilderswijk, is drie nieuwe interventies gestart met als hoofddoel om binnen 2 jaar 500 kinderen in de leeftijd 2-18 jaar uit de Schilderswijk te bereiken met het nieuwe sport- en beweegaanbod en 300 kinderen structureel te laten bewegen door middel van een lidmaatschap van een (buurt)sportvereniging. Na het vooronderzoek (de wensen van de buurt...

Bekijk dit project

Sportkanjerclub Bergen op Zoom

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met Sportkanjerclub Bergen op Zoom realiseert de projectgroep een nieuw vraaggestuurd beweegaanbod voor kinderen in lage inkomensbuurten. Doel is bij ca. 120 kinderen gezondheidswinst te realiseren door ontwikkeling van de sociale en motorische vaardigheden. Hoofdaanvrager Sportcentrum De Karmel voert samen met een enthousiast projectteam het project uit. Met steun van specialisten is er veel...

Bekijk dit project

Sportkanjers Hilversum

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De Beweegkanjerclub Hilversum heeft een grote groep jonge kinderen bereikt met de aangeboden beweegactiviteiten. Met Beweegkanjers hebben wij de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van beweegactiviteiten op een positieve manier bevorderd. Plezier in bewegen staat voorop. De kinderen hebben kennis kunnen maken met de volgende sporten: gym, judo, voetbal en dans. Daarnaast is er ook veel...

Bekijk dit project

Sportkanjers Smitsveen

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De Beweegkanjerclub Soest heeft een grote groep jonge kinderen bereikt met de aangeboden beweegactiviteiten. Met Beweegkanjers hebben wij de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van beweegactiviteiten op een positieve manier bevorderd. Plezier in bewegen staat voorop. De kinderen hebben kennis kunnen maken met de volgende sporten: dansen, turnen, judo en voetbal. Daarnaast is er ook veel...

Bekijk dit project

Sportstars Deventer

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Binnenschools sportaanbod waarbij meer dan 1020 leerlingen aan deel hebben genomen. Het aantal deelnemende locaties van Etty Hillesum Lyceum is tijdens het project toegenomen. Flexibel naschools lidmaatschap Sporstars van de verenigingen gezamenlijk. Hiermee is ook een systeem ontstaan dat makkelijk kopieerbaar is naar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er is een structurele samenwerking...

Bekijk dit project

Sportwijk Noord: naar een vitale wijk

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Sportwijk Hambaken is als project een zeer geslaagde sportimpuls geweest voor de wijk Hambaken in ’s-Hertogenbosch. Zowel door het behalen van de meeste bij de aanvraag gestelde doelstellingen als wel door de verbeterde samenwerking tussen de deelnemende partners van Sportwijk Hambaken. Men weet elkaar binnen Sportwijk Hambaken makkelijk te vinden en van elkaars krachten gebruik te maken door de...

Bekijk dit project

Sportwijk West in Beweging

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De sportparticipatie in de in West gelegen wijken Kruiskamp en Schutskamp was het laagst van heel 's-Hertogenbosch. Om de sportparticipatie onder kinderen en jongeren (4-21 jaar)in deze wijken te vergroten is de interventie BuurtSportVereniging ingezet onder de naam 'Sportwijk West in Beweging'. Sportwijk West in Beweging heeft gedurende de projectperiode workshops georganiseerd variërend van...

Bekijk dit project

SSV Bergsingel (SBO) Onbeperkt Sportief

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Onze schoolsportvereniging koppelt de sportverenigingen en speciaal onderwijs aan elkaar, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om dichtbij huis in een bekende, veilige omgeving te sporten. Naast een stijging in sportparticipatie levert het project een positieve bijdrage aan gezondheid, schoolprestaties en leefbaarheid in de wijk. Wat begon als een project is inmiddels een doorlopende activiteit...

Bekijk dit project

Ssv opwierde

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project de Schoolsportvereniging (SSV), is in 2015 gestart in de wijk Opwierde en later uitgebreid naar de wijk Olingertil en heeft twee jaar lang gedraaid. Na afloop kunnen we zeggen dat het project aan de verwachtingen heeft voldaan. In de afgelopen twee jaar zijn in Appingedam vijf mogelijkheden gecreëerd om structureel te bewegen en te sporten te weten; SSV kidsdance, 2x SSV gymnastiek...

Bekijk dit project

Structureel bewegen gaat in Hoogezand-Sappemeer via de Tatami!

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Alle basisscholen in Hoogezand-Sappemeer zijn in de afgelopen 2 jaar voorzien van judolessen op school door Judoschool Hoogezand- Sappemeer. In samenwerking met de gemeente is een laagdrempelig sportaanbod gecreëerd bestaande uit 58 sportaanbieders allemaal te vinden op een gezamenlijke website. We zijn erg blij en trots met het plezier dat we hebben mogen aanschouwen tijdens de lessen en de...

Bekijk dit project

Structureel Schooljudo op basisscholen in lage SES wijken in Deventer

Afgerond (november 2016 - november 2018)

'Gedurende afgelopen 2 jaren hebben Lavita en The Cave een zeer succesvol project kunnen uitvoeren met diverse scholen van het basis onderwijs, en het voortgezet onderwijs. Uit deze lessen is gebleken dat Lavita alswel The Cave beytrouwbare partners waren in het laten beleven van de lessen respons en vechtsport voor iedereen. Afgelopen maanden hebben het voortgezet onderwijs zich gemeld om...

Bekijk dit project

Take Your Chance

Afgerond (november 2014 - november 2016)

We hebben een goed kwalitatief sport- en beweegaanbod hoog in het vaandel staan, waardoor niet alleen een toestroom van meer dan 300 jongeren bewerkstelligd hebben, maar er is ook voldoende aandacht voor het behoud van deze jongeren door de potentiële jongeren goed op te leiden als trainers/begeleiders etc. Jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) en de verschillende etnische...

Bekijk dit project

TSS Sportieve driehoek

Afgerond (november 2014 - november 2016)

ADO Den Haag in de Maatschappij heeft samen met de Haagse Hogeschool, ROC Modriaan en Stichting Mooi BSV Zuiderpark opgezet voor de wijken Moerwijk en Transvaal. Een prachtig inititaief waarmee ADO Den Haag haar sociaal maatschappelijk rol vervult en rolmodellen (voetballers) aan de BSV verbindt. Dit zorgt voor een enorme boost aan de intrinsieke motivatie van de deelnemers om lid te worden van de...

Bekijk dit project

Turnen en gymnastiek in Nijmegen Oud-West

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Gymnastiek en turnvereniging Oranje Blauw begon succesvol aan de taak om meer kinderen aan het sporten te krijgen in Nijmegen Oud-West. Vele scholen en daarmee ook vele kinderen, zijn bereikt. Door verschillende promotieactiviteiten, zoals clinics, turnshows, sportdagen en samenwerking met de gemeente Nijmegen, kon Oranje Blauw twee recreatieve turngroepen op woensdagmiddag in de wijk starten. Op...

Bekijk dit project

Urban Sports

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De gemeente wil meer Rotterdammers aan het bewegen krijgen en daartoe past het ook om de Urban Sports te stimuleren en faciliteren. Om dat te kunnen doen moet helder zijn wat Urban Sports zijn en op welke wijze ze het beste ondersteund kunnen worden. Wat pakt ‘de scene’ zelf op, wat is de rol van de overheid? Het ongeorganiseerd sporten in Nederland is sterk toegenomen. De ongeorganiseerdheid en...

Bekijk dit project

Vechtsporten voor iedereen in Veenendaal

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Lavita en The Cave zijn een gezamenlijk project gestart met als interventie: 'vechtsport voor iedereen’ en ‘respons’. Dit om leerlingen van de basisschool alswel het voortgezet onderwijs in een veilige omgeving te leren om stevig in je schoenen te staan met als doelstelling grenzen aan te geven Pesten, hoe ga je ermee om. Zelfvertrouwen en Plezier. Met de lessen van respons en vechtsport voor...

Bekijk dit project

Vitaal MBO - Van schoolsport naar lidmaatschap sportclub

Afgerond (november 2014 - november 2016)

De sportimpuls van ZonMw heeft ons geholpen freerunning op te zetten en enerzijds meer (eigen) leden langer lid mee te laten blijven - vooral de oudere leeftijd die anders sneller afhaakt - maar belangrijker hebben we er een groep jongeren mee kunnen bereiken die voorheen nog niet zoveel aan sport deed en nu structureel elke week een uurtje meepakt. Hoewel gericht op de wijk Vinkhuizen in de...

Bekijk dit project

Vitesse GOALS, Gezond Onderweg (naar) Actieve LeefStijl

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het op de B-fit gebaseerde programma Vitesse GOALS is van november 2016 tot en met november 2018 uitgevoerd in de Arnhemse buurt Malburgen – Immerloo. Het programma is aangeboden op vijf basisscholen. In de afgelopen twee jaar is het acht weken durende schoolprogramma 40 keer aangeboden, zijn er 3 naschoolse interventies geweest en hebben er in totaal 946 unieke deelnemers deelgenomen. In totaal...

Bekijk dit project

Vitesse Street Hattrick

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Vitesse Hattrick is een succes gebleven in Arnhem. Het project beweegt en verbindt deelnemers en buurten. Door een gestructureerd en uitdagend puntensysteem zetten kinderen zich in voor de buurt en gedragen ze zich goed tijdens trainingen, toernooien en andere activiteiten. Hattrick heeft kinderen in beweging gebracht. Bij de Hattrick School sporten alle kinderen wekelijks en voetballen eens per...

Bekijk dit project

Vlissingen aan en in het water

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Bijna 700 leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van acht Vlissingse scholen voor basisonderwijs hebben, nadat Maarten van der Weijden samen met de leerlingen van de Omnibus in het Vrijburgbad de kick-off verrichtte, gedurende de projectperiode kennis gemaakt met de verschillende vormen van zwemsport in een instuifachtige setting. Ook leerlingen uit deze groepen die onvoldoende zwemvaardig en...

Bekijk dit project

Voorhof wijkaanvraag School/Buurtsportvereniging

Afgerond (november 2014 - november 2016)

In 2 jaar tijd is er door een combinatie van organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en sport in Delft i.s.m. de Buurtsportcoach voor gezorgd dat kinderen van 3 basisscholen structureel kunnen sporten bij schoolsportvereniging Club Sport & Zo. De directeuren van de 3 scholen hebben deze vereniging omarmt en vormen het bestuur. De club wordt structureel ondersteund door de...

Bekijk dit project

Weer lekker in je vel met sport en spel

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In 2 jaar tijd hebben wij 5 groepen Cool 2B Fit Almere gedraaid. In totaal hebben 53 kinderen meegedaan waarvan 90% is doorgestroomd naar een sportclub. De conditie is gemiddeld met 200% toegenomen, het BMI verminderd en het zelfvertrouwen vergroot. De kinderen geven aan weer plezier in bewegen te hebben en weer lekkerder in hun vel te zitten. Onze succesfactoren zijn; Samenwerking, positiviteit,...

Bekijk dit project

Weerbaar zonder pesten in Amsterdam West, een sportief buurtgericht samenwerkingsproject voor de jeugd en leefbaarheid.

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Met de Sportimpuls is het Sho Shin Aikido gelukt om op alle basisscholen in de Staatsliedenbuurt én in de Spaarndammerbuurt de cursus Weerbaar zonder Pesten te kunnen verzorgen. Ruim duizend kinderen zijn getraind, een resultaat om trots op te zijn. Ook de leerlingen van alle brugklassen van het Marcanti-college hebben met elkaar op de mat gestoeid en geoefend. Aansluitend hebben we op of dichtbij...

Bekijk dit project

Werving en behoud van meisjes- en damesvoetbal bij FCV-Venlo

Afgerond (november 2014 - november 2016)

FCV-Venlo is een complete voetbalvereniging! Door het project van meisjes- en damesvoetbal kunnen nu alle kinderen, jong en oud, komen voetballen. Door de kleinschalige, familiaire cultuur van de club is het mogelijk geworden om in een periode van slechts 2 jaar het meisjes- en damesvoetbal als een vanzelfsprekendheid te zien binnen onze vereniging. Het gezin, vader, moeder, zoon, dochter, komt...

Bekijk dit project

Zaalvoetbal in Zwolle

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Middels een goede samenwerking tussen de WRZV zaalvoetbalvereniging, SportService Zwolle (uitvoerder gemeentelijk sportbeleid) en de KNVB (sportbond), zijn er verschillende projecten zaalvoetbal opgestart voor jeugd in Zwolle. Door - naast bovenstaande samenwerking - ook de samenwerking aan te gaan met het onderwijs en andere belanghebbende partijen, hebben de projecten veel draagvlak gekregen in...

Bekijk dit project

Zo! zandvoort

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In Zandvoort zetten we in op het in beweging krijgen van de doelgroep jongeren uit lage inkomensgezinnen. Sportaanbieders, jongerenwerk, jeugdhulp en onderwijs werken samen binnen het project ZO! Zandvoort. Uit onderzoek blijkt dat Zandvoortse jongeren steeds sneller afhaken bij de sportvereniging. De jongeren geven aan wel gemotiveerd te zijn om te bewegen, maar het bestaande aanbod sluit niet...

Bekijk dit project

Zwemmen met scholen, kinderen en ouders

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In de afgelopen twee jaar hebben AZC, Thermen2 & Alphen Beweegt de interventies School en Zwemsport en Zwemsportaanbod voor ouders uitgevoerd. Vijf betrokken basisscholen met meerdere locaties hebben kennis gemaakt met de zwemsport. Gediplomeerde trainers hebben 1230 leerlingen voorzien van vijf leerzame lessen en sloten de activiteit af met een evenement. De lessen zijn gekoppeld aan onder...

Bekijk dit project

Zwemvaardigheid spelenderwijs verbeteren

Afgerond (november 2014 - november 2016)

Veel gemeenten hebben schoolzwemmen afgeschaft. Prijzen van vrijzwemkaartjes stijgen jaarlijks sterk. Daarnaast is in veel culturen van nieuwe Nederlanders niet standaard zwemonderwijs en zwemmen ingebakken. Gevolg: De zwemvaardigheid in Nederland neemt sterk af wat leidt tot een grote toename van het aantal zwemongevallen. Dit effect is het sterkst bij kinderen uit gezinnen met lagere inkomens of...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website