Projecten

Actualisering overzicht daderhulpverlening

Afgerond (december 2003 - maart 2004)

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking wordt slachtoffer van herhaald huiselijk geweld. Het belang van een integrale aanpak van hulpverlening aan geweldplegers, slachtoffers en getuigen is groot. Niet alleen vanuit het oogpunt van behandeling, maar ook vanuit preventie-overwegingen. Deze update wil een bijdrage...

Bekijk dit project

Weerbaarheid in het basisonderwijs.

Afgerond (oktober 2009 - december 2010)

Gedurende twee dagen vond de intensieve training Gezond en Sterk in sekswerk plaats. Hierdoor kunnen naast de vijf partners die de interventies ontwikkelden en implementeerden, ook andere organisaties deze interventies implementeren. De training zette de succesvolle interventies op een interactieve manier in en is op een schaal van 1-5 met een 4.5 beoordeeld. De interventies ‘Je lijf en je leven’...

Bekijk dit project

Vervolgonderzoek Laat je horen: een participatief onderzoek naar ongewenste seksuele ervaringen en gedragingen

Afgerond (januari 2010 - april 2011)

Bij het onderzoek ‘laat je horen’ worden zowel de determinanten als het seksueel ongewenste gedrag op hetzelfde moment en over dezelfde tijdsperiode gemeten. Hierdoor geven de onderzoeksresultaten samenhang tussen verschillende concepten weer, maar oorzaak-en-gevolg relaties zijn niet aan te tonen. De vervolgstudie geeft meer zicht op wat aan het plegen of meemaken van seksueel ongewenst gedrag...

Bekijk dit project

Psychosociale last na een abortus: een onderzoek naar risico- en beschermende elementen in de abortushulpverlening

Afgerond (maart 2007 - januari 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Positieve seksuele ervaringen van jongeren

Afgerond (januari 2011 - juli 2011)

Onderzoek naar seksualiteit van jongeren gaat vaak over de negatieve kanten van seks, zoals seksueel overdraagbare aandoeningen of seksueel geweld. De positieve kant van seksualiteit blijft meestal onderbelicht. Terwijl positieve en gewenste seks belangrijk is voor een goede seksuele gezondheid. Daarnaast kan kennis van positieve seksuele ervaringen wellicht negatieve ervaringen voorkomen. Sommige...

Bekijk dit project

Monitor seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik (Monitor SRG) (2)

Afgerond (januari 2005 - maart 2006)

De doelstelling was het opstarten van een structurele monitor, met een adequate organisatorische inbedding. Ook het verkrijgen van structurele financiering was een doel. Deze doelstellingen zijn behaald. De monitor is ontwikkeld om vraag en aanbod in de seksuele en reproductieve gezondheidszorg af te stemmen en om inzicht te verschaffen in de zorgbehoefte en het zorggebruik op het terrein van...

Bekijk dit project

Laagdrempelig spreekuur bij een eerstelijnscentrum voor seksuele gezondheid voor cliënten met vragen over/problemen met seksualiteit.

Afgerond (april 2007 - december 2008)

Doelen van dit project waren (1) een laagdrempelig eerstelijns spreekuur seksuele gezondheid voor jongeren en onderzoeken (2) hoeveel en wat voor jongeren er naar het spreekuur kwamen (3) onderzoek naar hulpvragen en behoeften (4) hoeveel van deze jongeren worden doorverwezen (5) hoe tevreden jongeren zijn over het spreekuur. Het project is niet verlopen zoals oorspronkelijk gepland. Er kwamen...

Bekijk dit project

Gezond en Sterk in Sekswerk- training

Afgerond (maart 2010 - september 2010)

Met deze impuls voor verspreiding en implementatie van het WIBO lespakket is succesvol invulling gegeven aan (1) de landelijke uitrol van het WIBO (2) het opleiden van docenten en (3) het standaardiseren van de kwaliteit van het WIBO. Bij de implementatie was veel aandacht voor de veiligheid van kinderen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de benodigde verklaring omtrent goed gedrag van WIBO docenten....

Bekijk dit project

Gezond en sterk in sekswerk

Afgerond (maart 2006 - januari 2008)

Prostituees leven relatief ongezond en hebben relatief veel gezondheidsklachten. Daarnaast zijn zij slecht geïnformeerd over hun rechten en verkeren zij vaak in een sociaal isolement. In dit project zijn vijf interventies uitgevoerd, om weerbaarheid van prostituees te vergroten en hun isolementen te doorbreken. Ook (seksuele) gezondheid kwam aan bod en prostituees kregen informatie over hun...

Bekijk dit project

Geen slag in de lucht - Effectiviteitsanalyse van het programma Weerbaarheid in het basisonderwijs

Afgerond (september 2005 - december 2008)

Weerbaar zijn betekent: op een passende manier kunnen opkomen voor jezelf. Niet iedereen kan dat. Om kinderen weerbaarder te maken zijn er weerbaarheidcursussen zoals het WIBO lesprogramma ontwikkeld. Het doel van het programma is kinderen effectief te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Een grotere weerbaarheid kan namelijk machtsmisbruik of geweldservaringen voorkomen. Uit de...

Bekijk dit project

Evaluatie verbetering en verbreding eerstelijns seksuele en reproductieve gezondheidszorg

Afgerond (maart 2005 - maart 2008)

In alle regio’s is een laagdrempelig en geïntegreerd aanbod van soa-, zwangerschaps/abortus en seksuologische hulpverlening gerealiseerd. De samenwerkingsplannen in de drie regio’s zijn gerealiseerd. Veel jongeren kennen de aan Sense deelnemende instellingen. De naam Sense is weinig bekend bij jongeren. Het beoogde aantal nieuwe consulten is alleen in zuidelijk Zuid-Holland behaald. In alle...

Bekijk dit project

Eerstelijns Seksualiteitshulpverlening in Flevoland

Afgerond (februari 2005 - april 2007)

Voor de inwoners van Flevoland is een integraal en laagdrempelig aanbod op het gebied van de eerstelijns seksualiteitshulpverlening opgezet. Op GGD vestigingen in Almere en Lelystad worden geïntegreerde spreekuren gehouden. Sense Flevoland voerde een PR campagne en blijft deze herhalen om Sense goed in te bedden. Er is veel aandacht besteed aan implementatie van de spreekuren en het trainen van...

Bekijk dit project

Eerstelijns centrum seksuele en reproductieve gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Afgerond (maart 2005 - augustus 2008)

Voor vragen over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), zwangerschap, anticonceptie en seksualiteit zijn verschillende instellingen in Nederland. Om versnippering van de zorg te voorkomen, zijn Sense centra voor seksuele gezondheid opgezet. Hier kunnen jongeren tot 25 jaar anoniem en gratis terecht voor alle vragen met betrekking tot seksualiteit. Dit project resulteerde in vier curatieve soa...

Bekijk dit project

de oprichting van SENSE: een multidisciplinaire zelfstandige organisatie met een vraaggericht,laagdrempelig zorgaanbod rondom seksuele gezondheid in de regio Midden-Holland.

Afgerond (januari 2005 - december 2007)

Het doel om een multidisciplinaire organisatie met vraaggericht en laagdrempelig zorgaanbod rondom seksuele gezondheid op te zetten, is deels behaald. Er is een geïntegreerd Sense- spreekuur opgezet. Sense verpleegkundigen zijn succesvol bijgeschoold op het gebied van seksuologische hulpverlening. Het verwachte aantal zorgvragen en de verwachte toename van consultaties bij Sense seksuologie zijn...

Bekijk dit project

www.sense.info, de ontwikkeling van een nationale webservice voor seksuele gezondheid

Afgerond (april 2008 - juni 2009)

Begin 2008 heeft het Ministerie van VWS de Aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening (ASH) voor jongeren gestart. Het RIVM verstrekt de ASH subsidie aan acht coördinerende GGD’en, zodat soa- en seksualiteitshulpverlening beter op elkaar afgestemd worden. Deze regeling financiert de Sense spreekuren voor jongeren tot 25 jaar. Ter ondersteuning van de ASH is een landelijke website...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website