Achtergrond

ERA-NET Priority Medicines for Children

Priority Medicines for Children (PRIOMEDCHILD) is een Europees samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers die onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen financieren. ZonMw is coördinator van dit consortium. Het doel van deze samenwerking is het versterken en verbeteren van onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen.

PRIOMEDCHILD heeft een overzicht gecreëerd van de nationale onderzoeksprogramma’s op dit terrein en zorgt ervoor dat expertise wordt uitgewisseld tussen de deelnemende landen. De juridische, sociale en ethische context van geneesmiddelen onderzoek bij kinderen zijn in kaart gebracht en de mogelijkheden van samenwerking tussen overheid en industrie zijn uitgelicht. De prioritering van onderwerpen voor een Europese onderzoeksagenda is tot stand gekomen in een Europees onderzoeksprogramma.

Meer informatie over deelnemende landen, recente ontwikkelingen en contact gegevens vindt u op de website PRIOMEDCHILD.

Samenwerken voor betere geneesmiddelen 

Nationaal 

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de WHO in 2004 het rapport “Priority Medicines for Europe and the World” uitgebracht. Hierin wordt beschreven aan welke geneesmiddelen de maatschappij grote behoefte heeft. In Nederland heeft dit onder andere geleid tot de oprichting van het Top Institute Pharma. ZonMw heeft bij VWS in de periode 2006-2007 voorstellen voor programma's ingediend over vier onderwerpen: 

  • Priority Medicines voor Kinderen
  • Priority Medicines voor Ouderen
  • Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie
  • Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen

De programma's Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie, Priority Medicines voor Ouderen en Priority Medicines voor Kinderen zijn in gestart. 

Europese samenwerking

ZonMw is coördinator van een Europees project, gericht op samenwerking tussen organisaties die onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen financieren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website