Projecten

Creating a healthy school community by sound teamwork

Lopend (april 2016 - november 2020)

Met het creëren van een gezonde school community wordt beoogd de Gezonde School Aanpak op een praktische, duurzame wijze vorm te geven in vmbo-scholen van Landstede scholengroep, uitgaande van de ‘eigen kracht’ van de betrokkenen in de school. Leerlingen, schoolpersoneel en ouders werken gezamenlijk aan een Gezonde School, die het maken van gezonde keuzes in eet- en beweeggedrag op school en thuis...

Bekijk dit project

Voorstudie effectonderzoek Gezonde School

Afgerond (november 2016 - april 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doet de gezonde school ertoe en zo ja, onder welke condities?

Lopend (april 2019 - april 2023)

Vraagstuk Om een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd te stimuleren, wordt landelijk het programma Gezonde School uitgevoerd. Doel is om via het onderwijs gezondheid te bevorderen. Tot nu toe is niet bekend of deze aanpak echt werkt. En als het werkt, is niet bekend welke onderdelen vooral werken. Daarom wordt onderzoek uitgevoerd. Onderzoek Met het onderzoek wordt de vraag beantwoord:...

Bekijk dit project

Feasibility study on the implementation of a pupil-adapted existing schoolyard intervention “Move wise” for students at pre-vocational secondary education (VMBO)

Afgerond (januari 2016 - juli 2017)

Vraagstuk Veel leerlingen van het VMBO bewegen te weinig. Beweeg Wijs is een methode om leerlingen meer te laten bewegen op het schoolplein. Beweeg Wijs bleek tot positieve resultaten te leiden bij basisschoolleerlingen. Onderzoek In dit project werd onderzocht of Beweeg Wijs ook op het VMBO haalbaar is. Om aan te sluiten bij de doelgroep werd Beweeg Wijs op het VMBO Pauzesport genoemd....

Bekijk dit project

Healthy by Design. Co-creating the social and physical environment to promote a sustainable healthy lifestyle among vocational students

Lopend (april 2016 - juli 2020)

Voor MBO studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Het project Healthy-by-Design heeft dan ook als doel een omgevingsinterventie voor MBO scholieren te ontwikkelen gericht op het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging. De belevingswereld, wensen en behoeften van de MBO studenten vormen het uitgangspunt bij de interventie. Deze worden via...

Bekijk dit project

Healthy temptations: Influencing students' food choices at school through nudging and assortment development

Afgerond (maart 2016 - september 2018)

De schoolkantine: samen gezonder Vraagstuk In dit project gingen onderzoekers van Wageningen Universiteit na of en in welke mate het aandeel gezonde producten in het kantineassortiment de gezonde keuzes van mbo studenten beïnvloedt. Ook onderzochten zij of het betrekken van studenten bij het ontwerp van de kantine en het assortiment dit kan versterken.   Onderzoek Het project bestond uit 2...

Bekijk dit project

Safety online: Planned development of a Toolkit on online sex risks as a supplement to the school-based sex-education program Long Live Love

Afgerond (maart 2016 - september 2017)

Met dit project heeft Aids Fonds - Soa Aids Nederland en Bureau Jeugd & Media via de methode Intervention Mapping de Toolkit L.O.V.E. Online (Leuke Of Vervelende Ervaringen Online) ontwikkeld. De Toolkit is bestemd voor middelbare scholen die les/voorlichting willen geven over veilig social media gebruik, sexting en grooming.De Toolkit LOVE Online bestaat uit de volgende onderdelen: 1) Lessen over...

Bekijk dit project

Solid as a rock, flexible as water? Improving students’ psychosocial wellbeing in prevocational schools

Lopend (juni 2016 - juni 2021)

Vraagstuk en onderzoek Rots en Water is een psychofysieke training voor jongeren. Het doel van het huidige project is om na te gaan, door middel van een Randomised-Controlled Trial design, of Rots en Water effect heeft op de weerbaarheid, het psychosociaal welbevinden, de sociale veiligheid en de seksuele gezondheid van vmbo-leerlingen. Daarnaast wordt onderzocht onder welke condities Rots en...

Bekijk dit project

Strengthening Krachtvoer as an efficient and effective instrument to promote integral health promotion at prevocational schools

Lopend (juli 2016 - juli 2020)

Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Het is effectief gebleken, maar het is ook gedateerd en alleen gericht op voeding. In dit project gaan we het programma doorontwikkelen, waarbij we Krachtvoer niet alleen up-to-date maken, maar het ook geschikter maken om toe te passen binnen een bredere Gezonde Schoolaanpak....

Bekijk dit project

Substantiation and evaluation of ‘Je Lijf, Je Lief!’: A health education intervention to decrease non-consensual sexual interaction of students in the lowest secondary education levels (‘praktijkonderwijs’ [practical education]).

Afgerond (januari 2016 - april 2019)

Je Lijf Je Lief! Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het praktijk onderwijs Vraagstuk Je Lijf Je Lief! is een theoretisch onderbouwd lespakket dat bedoeld is om seksuele grensoverschrijding in het praktijkonderwijs te voorkomen. In dit project is onderzocht of het lespakket effectief is, en hoe het geven van de lessen het best gestimuleerd kan worden op scholen. Onderzoek Uit...

Bekijk dit project

Tailored alcohol feedback in “Test Je Leefstijl”: usability and effectiveness of an online tailored intervention targeting heavy drinking in students in secondary vocational education (MBO-students)

Lopend (februari 2016 - oktober 2020)

In Nederland drinkt 70% van de studenten teveel alcohol. Vergeleken met hoger opgeleide studenten, beginnen lager opgeleide studenten eerder met drinken en drinken ze vaker teveel. In Nederland ontbreken effectieve interventies om alcoholgebruik terug te dringen bij MBO-studenten. In dit project wordt een online alcohol interventie voor MBO-studenten ontwikkeld en geëvalueerd. “Watdrinkjij” (WDJ),...

Bekijk dit project

Testjeleefstijl(Test-your-lifestyle): Early signals of early school dropout?

Afgerond (maart 2016 - september 2017)

Vraagstuk Veel MBO-studenten verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie. Deze zogenaamde voortijdigeschoolverlaters (VSV) hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Er zijn aanwijzingen dat voortijdig schoolverlaten gepaard gaat met verschillende leefstijl- en psychosociale factoren. Binnen het MBO worden deze factoren in kaart...

Bekijk dit project

Zelfstandig sporten in het vmbo

Afgerond (maart 2016 - december 2017)

Vraagstuk Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare schooldaalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog meer voorleerlingen in het vmbo. Deze doelgroep heeft ook een minder gezonde leefstijl dan leerlingen ophogere onderwijsniveaus. Onderzoek Reden voor het Instituut voor Sportstudies om Goalkeeper! te...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website