Resultaten

Uit het onderzoek Ouders van tegendraadse jeugd naar oudertrainingen bij de jeugdreclassering blijkt dat er veel aandacht is voor de aanpak en preventie van criminaliteit onder jongeren. Ouders blijken hierin een belangrijke rol te spelen, maar moeten daarbij wel geholpen worden. Zolang de problemen thuis niet te groot zijn, kunnen zij veel hebben aan ondersteuning bij de opvoeding.

In het onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van een aantal samenhangende opvoedondersteunende gedragsinterventies. Deze interventies zijn gebundeld in het pakket Ouders van tegendraadse jeugd, dat gericht is op ouders van jeugdigen van acht tot en met zestien jaar met (een verhoogd risico op) politiecontacten. Het pakket is ontwikkeld door het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO).

Opvoedworkshop en oudertraining

De onderzoekers hebben gekeken naar het effect van twee van de vier interventies van het pakket. Het gaat om de lichtere opvoedworkshop (vier bijeenkomsten van twee uur) die vooral motiverend moet werken en om de intensievere oudertraining met een motiverende fase, acht groepsbijeenkomsten en nazorg.

Oudertraining helpt beter bij lichte problemen

De oudertraining lijkt vooral tot verandering te leiden bij ouders bij wie de problemen thuis niet al te ernstig zijn: hoe minder ernstig, hoe groter het effect. Als ouders naast opvoedingsproblemen ook nog kampen met andere moeilijkheden, zoals bijvoorbeeld een depressie of financiële problemen, dan moet daar apart aandacht aan gegeven worden. Opvoedingsondersteuning alléén werkt dan niet.

Opvoeden is nuttig en noodzakelijk

De opvoedworkshop levert geen duurzame verandering in vaardigheden bij ouders op. Wel is het bewustzijn van ouders over opvoeding veranderd: opvoeden is nuttig en noodzakelijk. Hiermee is het interventiedoel volgens de onderzoekers bereikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website