Projecten

Aanpak HGKM in het lokaal veld: randvoorwaarden voor regie, samenwerking en afstemming op operationeel niveau

Lopend (december 2019 - augustus 2021)

Dit onderzoek, uitgevoerd door Regioplan, het Athena Instituut en Hiemstra en De Vries, beoogt bij te dragen aan de verbetering van de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) in het lokaal veld. Binnen de aanpak van HGKM wordt gestreefd naar systeemgericht, multidisciplinair samenwerken en samenwerken vanuit een gedeelde focus op veiligheid. Het tot stand...

Bekijk dit project

Effectively intervening in traumatized parents and children after structural domestic violence: An individualized multi-component approach

Lopend (december 2019 - juli 2023)

Het meemaken van huiselijk geweld kan zeer schadelijk zijn voor kinderen. Dit soort ervaringen kan leiden tot traumasymptomen bij zowel kinderen als ouders en verstoringen in de ouder-kind relatie. Er is momenteel nog weinig kennis beschikbaar over effectieve elementen en mechanismes van interventies voor getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld. Ook ontbreekt het antwoord nog op de vraag...

Bekijk dit project

Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte

Lopend (december 2019 - augustus 2021)

Soms is er al sprake van kindermishandeling voor de geboorte van een kind of van een hoog risico of gevaar meteen vanaf de geboorte. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan bij de rechter vragen om een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap of in ernstige situaties om een uithuisplaatsing (UHP) bij de geboorte. Dit zijn moeilijke en ingrijpende beslissingen en kunnen...

Bekijk dit project

Zorg en beschermingsarrangementen als instrument om de complexiteit van het geweldsprobleem in gezinnen beter te begrijpen en aan te pakken

Lopend (september 2019 - mei 2021)

In Zaanstreek/Waterland is een samenwerkingsplan ontwikkeld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren: ‘Allen voor één’. 8 gemeenten en alle relevante veiligheidspartners en zorgpartners hebben zich hieraan gecommitteerd. Dit actiegerichte onderzoek heeft tot doel om gezamenlijk met het veld te komen tot beschermingsarrangementen waarbij de gezinsproblematiek...

Bekijk dit project

Rewind and Fast Forward: Effectiveness of a high intensive trauma-focused, family based therapy for children exposed to family violence.

Lopend (december 2019 - juli 2023)

Rewind and Fast Forward: Effectiviteit van een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld. Er is behoefte aan een effectieve behandeling voor kinderen, gericht op de gevolgen van geweld in het gezin. Huidig onderzoek betreft een effectiviteitsstudie naar FITT, een behandeling voor kinderen met traumaklachten als gevolg van huiselijk geweld....

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website