Projecten

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Afgerond (oktober 2006 - mei 2010)

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de doelgroep, het zorgaanbod en de uitkomsten van Nieuw Zorgaanbod (NZA), een vorm van gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Na een analyse van dossiers bleek dat bij bijna alle jongeren sprake was van externaliserend probleemgedrag. Uit bij ouders en jongeren afgenomen vragenlijsten bleek dat de gedragsproblematiek van de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling Nieuw Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblemen

Afgerond (oktober 2006 - juni 2008)

Op 1 januari 2008 is de gewijzigde wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden. De rechter kan nu een machtiging gesloten jeugdzorg afgeven voor jongeren als er gevaar dreigt voor de ontwikkeling of het leven van de jongere zelf of dat van anderen. Binnen dit project is een zorgaanbod ontwikkeld voor deze jongeren in de gesloten jeugdzorg. Enkele zorgaanbieders hebben samen met Adviesbureau van...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website