Projecten

Bemoeizorg in de integrale Jeugdgezondheidszorg. Een studie naar doelgroep, methode en doelrealisatie.

Afgerond (november 2006 - maart 2009)

In dit project zijn de eerste stappen gezet in het wetenschappelijk onderbouwen van de interventie Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg. Kenmerkend van de werkwijze is de actieve benadering van gezinnen. Deze hebben vaak complexe problemen waardoor de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd. Er is gekeken naar de doelgroep, de methode en de mate waarin de doelen worden bereikt. Ook is onderzocht...

Bekijk dit project

Effecten van het opvoedingsondersteuningsprogramma Home-Start

Afgerond (december 2006 - juni 2009)

Binnen dit project werd de effectiviteit van Home-Start onderzocht. Home-Start is een opvoedingsondersteuningsprogramma waarbij vrijwilligers ingezet worden in gezinnen die stress ervaren bij opvoeding. Uit eerder onderzoek bleek dat de resultaten van Home-Start op de korte termijn nauwelijks verschillen met die van de controlegroep. Binnen dit project werden twee jaar later de effecten voor beide...

Bekijk dit project

Evaluatie Vangnet Jeugd

Afgerond (december 2006 - juli 2007)

Het tijdig opsporen en doorverwijzen van risicogezinnen met kinderen die (psychische) problemen hebben, kan beter. Vroege opsporing kan veel problemen in deze gezinnen voorkomen. Daarom is Vangnet Jeugd ontwikkeld voor kinderen en gezinnen waar zorgen over zijn. In dit project is Vangnet Jeugd geëvalueerd. Er is gekeken naar de verschillen in aanvangscondities, uitvoering, organisatie en de...

Bekijk dit project

Evaluatie Vangnet Jeugd onderzoeksfase 2

Afgerond (september 2007 - december 2007)

Vangnet Jeugd grijpt in wanneer kinderen in hun situatie bedreigd worden. Dit gebeurt door de gezinnen snel naar passende hulp te leiden en/of zorg te coördineren. Het vervolgonderzoek over dit programma moest een antwoord geven op de vragen: Welke (doel)groep wordt er met de interventie bereikt? In welke mate heeft de aanpak succes? En welke factoren zijn daarop van invloed? Hiervoor zouden...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website