Projecten

Effectiviteitsonderzoek Families First: relatie tussen uitvoering en uitkomsten tot een jaar na afsluiting van de behandeling

Afgerond (mei 2007 - maart 2009)

De effectiviteit van Families First — een intensieve ambulante gezinsbehandeling op het moment dat uithuisplaatsing van kinderen dreigt — is onderzocht in dit project. Hiervoor zijn 157 kinderen en hun gezin een jaar lang gevolgd. Bij elk gezin zijn drie gestandaardiseerde metingen afgenomen. Er is informatie verzameld over gedragsproblemen van het kind en opvoedbelasting van de ouder. En er is...

Bekijk dit project

Emergency care for families with young children; community-based crisis intervention for families in need of immediate care and support.

Afgerond (december 2006 - maart 2009)

Spoedhulp is een intensieve aanpak van zes weken die gezinnen met jonge kinderen weer in staat moet stellen zelf de regie te voeren. Deze crisisinterventie is ontwikkeld door jeugdzorgaanbieder Spirit in Amsterdam en is in dit project geëvalueerd. De ondersteuning bestaat uit frequente huisbezoeken, hulp bij praktische problemen en het inschakelen van het sociale netwerk van het gezin. Op deze...

Bekijk dit project

Evaluation of effects of level 5 of Triple P: Family intervention for severe behavioural problems in children

Afgerond (maart 2006 - januari 2010)

Triple P is een gezinsinterventie bedoeld voor gezinnen die op meerdere levensterreinen problemen meemaken. In dit onderzoek is de effectiviteit van deze interventie gemeten. Hiervoor is gebruik gemaakt van klinisch vergelijkend onderzoek (randomized controlled trial — RCT). De experimentele Triple P aanpak werd vergeleken met het aanbod dat deze gezinnen normaal krijgen. De hoofdvraag van de...

Bekijk dit project

Intensive home visiting program for multiproblem families: Effectiveness, mediators and moderators of effects

Afgerond (december 2006 - september 2010)

Deze studie richt zich op Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT), een interventie voor multiprobleemgezinnen die gericht is op meerdere probleemgebieden. De interventie wordt bij het gezin thuis gegeven. De aanpak is intensief  en wordt daarom gezien als een veelbelovende manier van behandelen. Het eerste doel van deze studie is het onderzoeken van de effectiviteit van IPT bij multiprobleem...

Bekijk dit project

The Dutch Families First Effectiveness Study

Afgerond (maart 2006 - februari 2007)

Hoe effectief is de crisisinterventie Families First? Deze snel ingezette behandeling heeft als doel een dreigende uithuisplaatsing van kind(eren) te voorkomen. Getoetst is of deze aanpak effectiever is dan een plaatsing van het kind in een behandelingscentrum of pleeggezin. Meer specifiek is onderzocht of Families First een uithuisplaatsing kan voorkomen. En of hierdoor het functioneren van kind...

Bekijk dit project

Working As Intended.The Youth Care Drenthe Treatment Integrity Study

Afgerond (mei 2006 - juli 2009)

Het project Werken zoals Bedoeld (WZB) sluit aan bij het zorgaanbod dat Yorneo (voorheen Jeugdzorg Drenthe) aanbiedt aan gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Binnen het project is het zorgaanbod, samen met uitvoerend professionals, volgens de aanpak van de databank www.jeugdinterventies.nl beschreven. Er is geprobeerd aannemelijk te maken dat dit zorgaanbod ook werkt bij multi-probleem...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website