Subsidiemogelijkheden

Deze subsidie geeft organisaties de kans te experimenten met de maatschappelijke diensttijd. Deze experimenten vinden plaats in proeftuinen. Een proeftuin is een plek waarbinnen nieuwe of aanvullende activiteiten worden uitgeprobeerd om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (o.a. omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of wervingsmethoden waarbij bijvoorbeeld ook jongeren worden bereikt die doorgaans niet eenvoudig te bereiken zijn. Een experiment kan zich ook richten op het creëren van win-win situaties waarin de maatschappelijke diensttijd zowel voor jongeren als voor de betrokken organisaties een meerwaarde oplevert. Hoe zet je begeleiding op? Hoe voorkom je een te grote belasting bij organisaties? Hoe kunnen jongeren het lerend vermogen van een organisatie vergroten? Dergelijke vragen kunnen allemaal aanleiding zijn voor deze proeftuinen.

De subsidie die deze ronde aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van een gehonoreerd project is deze subsidieronde maximaal 18 maanden. De deadline voor deze eerste subsidieoproep is 22 mei 2018 om 12.00 uur. Indien u een aanvraag gaat indienen, dient u uiterlijk 1 mei een mail te sturen met een korte beschrijving wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. Zonder deze aanmeldingsmail, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor projecten met een landelijk, regionaal of grootstedelijk bereik. Het project kent daarom een bredere toepassing. Dat betekent dat eigenstandige, kleinschalige activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Wie kan aanvragen

Eén of meerdere organisaties zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven en waarbinnen aantoonbaar expertise aanwezig is op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij deze organisatie(s) is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren). Organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten van het aanvragen van subsidie, maar mogen wel onderdeel uitmaken van de proeftuin, mits zij hiermee geen economisch gewin nastreven.

Planning 2018

  • 25 april - Informatiebijeenkomst voor alle (potentiële) indieners
  • 1 mei - Deadline (12.00 uur) voor het aanmelden van uw aanvraag (mail naar amd@zonmw.nl) met een korte beschrijving wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. Zonder deze aanmeldingsmail, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen
  • 22 mei - Deadline (12.00 uur) indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
  • 12 juni - Ontvangst commentaar beoordelingscommissie en jongerenpanel
  • 22 juni - Deadline indienen wederhoor
  • 27 juli - Besluit
  • medio september - Uiterlijke startdatum

Subsidieoproep en bijlagen

Wilt u subsidie aanvragen? Het is belangrijk dat u de gehele subsidieoproep leest. Op woensdag 25 april was er een bijeenkomst bij ZonMw waarin de subsidieoproep werd toegelicht. Hierover leest u meer in het verslag. Bovendien zijn de volgende bijlagen van belang bij het aanvragen van subsidie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website