Projecten

Collaborative Center on Care for Children and Youth with behavioural problems (C4Youth)

Afgerond (december 2009 - december 2015)

Projectomschrijving De Academische Werkplaats C4Youth heeft tussen 2009 en 2015 met onderzoek de zorg voor jeugd in de provincie Groningen ondersteund. Praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jeugd werkten hierbij op een gelijkwaardige manier samen om te leren, te meten en te verbeteren.   In C4Youth is een enorme database opgezet met gegevens over jongeren die in het zorgproces...

Bekijk dit project

Inside-out: Prevention and Treatment of Internalizing Problems, and Co-occurrence with Externalizing Problems, in Children and Adolescents in Nijmegen Region

Afgerond (december 2010 - december 2016)

De Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenings- en GGZ instellingen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Radboud Universiteit, gemeenten in de regio Nijmegen en provincie Gelderland. De werkplaats heeft zich tussen 2010 en 2016 gericht op preventie, behandeling, beleid, onderzoek, onderwijs en training met betrekking tot...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ)

Afgerond (december 2010 - november 2016)

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) heeft van 2010 tot 2016 gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor delinquente jongeren met als doel herhaling van hun criminele gedrag te verminderen. De AWFZJ is een samenwerkingsverband van 2 Justitiële Jeugdinrichtingen (LSG-Rentray en Forensisch Centrum Teylingereind), 2 GGZ-instellingen (De Bascule en Curium-LUMC), 2...

Bekijk dit project

Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen

Afgerond (december 2010 - december 2016)

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ‘Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’, heeft van 2010 tot 2016 gewerkt aan het ontwikkelen van een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur, waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar werden gebracht. De samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), eerstelijnspartners en Twentse...

Bekijk dit project

Academische werkplaats Kindermishandeling: onderzoek, kennisontwikkeling en implementatie.

Afgerond (december 2010 - april 2017)

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft van 2010 tot 2017 gewerkt aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling en deed onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis. Daarbij is een brug geslagen tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk. De werkplaats heeft de samenwerking tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen en de overheid in de...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Public Health-jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH). Samen voor de Jeugd, S4O: samen opletten, samen opvoeden, samen optreden, samen opleiden

Afgerond (december 2010 - maart 2017)

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd heeft van 2010 tot 2017 in de regio Noordelijk Zuid-Holland gewerkt aan het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden en het verbeteren van de integrale zorg voor jeugdigen en verzorgers, met het oog op opgroeien thuis, op school en in de buurt. Daarbij zijn verbindingen gelegd tussen praktijk, beleid, onderzoek en opleiding. De projecten van de...

Bekijk dit project

Vervolg Kenniswerkplaats Tienplus 2011-2013

Afgerond (december 2011 - maart 2014)

Opvoedvoorzieningen zijn bedoeld voor alle ouders en kinderen. Toch ervaren veel laagopgeleide en migrantenouders een afstand tot deze opvoedvoorzieningen. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis-, beleid-, praktijk, onderwijs,- en zelforganisaties. Het doel is om het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning te verbeteren en bij te dragen aan een...

Bekijk dit project

Vervolg Academische Werkplaats Brabant Diversiteit in het Jeugdbeleid

Afgerond (december 2011 - december 2013)

De komende twee jaar zal de werkplaats blijven bestaan om kennis over diversiteit in het jeugd(beleid) te verspreiden en ondersteuning te bieden bij het implementeren, toepassen en borgen van die kennis.Met het Leernetwerk Intercultureel Vakmanschap willen we de uitwisseling tussen praktijk en wetenschappelijke kennis, betrokkenheid van professionals en migranten door middel van workshops...

Bekijk dit project

DWARS- Kennisinfrastructuur Diversiteit Jeugdbeleid Rotterdam

Afgerond (december 2011 - februari 2014)

DWARS, academische werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Rotterdamse stadsregio, is een samenwerking tussen ErasmusMC, GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, InHolland en Platform-Buitenlanders-Rijnmond.Het doel is samenwerken ter verbetering van het bereik en zorg voor migranten kinderen en hun ouders zodat zij dezelfde kansen hebben als de algemene bevolking.Om dit te bereiken...

Bekijk dit project

Routine Outcome Monitoring, klinische bruikbaarheid

Afgerond (februari 2016 - augustus 2016)

Monitoren tijdens de behandeling is een voorwaarde om effectieve zorg te leveren. Hiervoor wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) ingezet: herhaald meten hoe het de cliënt vergaat en of behandeling leidt tot beter functioneren. Voor succesvol gebruik van ROM geldt een aantal voorwaarden. Randvoorwaarden zoals tijd, geld en expertise moeten in orde zijn. De instrumenten moeten van goede kwaliteit...

Bekijk dit project

VIMP WIJZER informatie uitwisselen in de keten, om professionals binnen een multidisciplinair overleg te ondersteunen bij het voeren van een gezamenlijke dialoog rondom het uitwisselen van informatie, binnen de geldende juridische en ethische kaders

Afgerond (maart 2016 - december 2017)

Er leven bij professionals veel vragen rondom het verzamelen van informatie van cliënten en over het delen hiervan met anderen. Dit project leidt tot een training met bijbehorende handzame ‘WIJZER’ voor professionals, met daarin de ethische en juridische aspecten van het delen van informatie. De training is gericht op het werken met in de Academische Werkplaatsen Jeugd ontwikkelde resultaten. De...

Bekijk dit project

Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ Werkplaatsen Jeugd, Zorg & Diversiteit

Afgerond (oktober 2015 - april 2017)

Tussen eind 2015 en maart 2017 is het project ‘Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ uitgevoerd. Hierin werkten 4 academische werkplaatsen op het gebied van jeugd in de regio’s Noordelijk Zuid-Holland, Twente, Rotterdam en Amsterdam samen. Zij deelden de kennis, producten en instrumenten die...

Bekijk dit project

VIMP Communicatie cliënt en cliënt- en omgevingsgericht werken

Afgerond (mei 2015 - mei 2016)

Uit de praktijk blijkt dat professionals drempels ervaren om cliënten en de omgeving te betrekken bij hulpverleningsplannen voor de jeugd. Daarnaast blijkt het betrekken van ouders en kinderen in onderzoek nog niet vanzelfsprekend. Daarom is deze Verspreidings- en Implementatie IMPuls (VIMP) in het leven geroepen. Kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgericht werken, die zijn...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website