Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt meerdere keren per week gepest. Een derde van deze kinderen geeft aan dit aan niemand verteld te hebben. Kinderen zelf bevragen is daarom essentieel om pestgedrag op scholen in kaart te brengen (Wat werkt tegen Pesten: Orobio, 2018). Gepest worden heeft grote gevolgen voor kinderen. Ook op latere leeftijd kunnen ze hier nog problemen van ondervinden. ZonMw laat onderzoek doen naar verschillende manieren om kinderen weerbaarder te maken.

Uitgelicht

Week Tegen Pesten 2018

Van 17 t/m 21 september 2018 is de Week Tegen Pesten. ZonMw heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken gesteund rondom pesten en weerbaarheid van kinderen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de tools en resultaten uit de onderzoeken die u kunt gebruiken.

Meer over de Week Tegen Pesten

‘Wat werkt tegen pesten?’

Veel scholen gebruiken antipestprogramma’s om pesten tegen te gaan. Tussen 2015 en 2017 onderzochten vooraanstaande wetenschappers de vraag in hoeverre antipestprogramma’s effectief zijn. In hun eindrapport ‘Wat werkt tegen pesten?’ concluderen de onderzoekers dat 4 programma’s pesten daadwerkelijk terugdringen.

Download het onderzoeksrapport

JGZ-Richtlijn Pesten

Anja van Diggele, sociaal verpleegkundig, over de JGZ-Richtlijn Pesten: 'Voor het omgaan met pestproblemen is er nooit één methode. Mijn belangrijkste advies is eigenlijk de eigen kracht van ouders en leerkrachten te versterken, zodat ze zelf hun verantwoordelijkeheid kunnen nemen voor de beste aanpak. De richtlijn geeft daar ook ruimte voor, ondermeer met tips over een sociale kaart, beschikbare trainingen en evidence-based interventies'.

Lees het interview op pg. 18

Lopende projecten binnen dit thema

 

Rots en water

Weerbaarheid en veerkracht is belangrijk voor kinderen die te maken krijgen met pesten. Op dit moment wordt onderzocht of de training Rots en water bijdraagt aan de sociale veiligheid van vmbo-leerlingen.

Lees meer

Consultatiebureau van de toekomst

Dit project betreft een innovatieve doorontwikkeling van bestaande face-to-face werkwijzen omtrent excessief huilen en pesten in blended vorm, in co-creatie met ouders en jongeren. Deze blended werkwijzen worden getoetst op succes, duur van het traject, cliënttevredenheid en proces.

Lees meer

Kids First

Jeugdsport draagt bij aan een aantal positieve aspecten zoals zelfvertrouwen. Helaas komt bijvoorbeeld ook pesten of intimidatie op sportverenigingen voor. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren.

Lees meer

 

Consortium Externaliserend probleemgedrag

Jongeren die in de problemen zijn gekomen omdat ze hun boosheid en agressie afreageren op de buitenwereld, hoe train je die? Vanja Ivanisevic vertelt over zijn trainingen aan jongeren met gedragsproblemen.

Lees het interview

Consortium Sociale vaardigheden

Sociale angst kan het leven van kinderen flink beperken, weet Renske van Hoeve trainer bij Centrum 1622. Bij deze organisatie voor vormingswerk in het onderwijs werkt zij mee aan een microtrial van het consortium Sociale vaardigheden. Vraag is welke trainingen kinderen effectief over hun spreekangst heen helpen. ‘Het is goed dat uitgezocht wordt welke training het beste werkt.’

Lees het interview

Consortium Sociale Vaardigheden

Kinderen sociaal vaardiger maken: leerkrachten, kindercoaches, hulpverleners, jeugdgezondheidszorg en het schoolmaatschappelijk werk kunnen er druk mee zijn. Om hun hulp effectiever te maken, werkt het consortium Sociale vaardigheden aan selectie en versterking van interventies en de ontwikkeling van een bruikbaar sjabloon. Een interview met Minne Fekkes, projectleider.

Lees het interview 'Een weerbaarder kind vindt beter zijn weg in de maatschappij'

Consortium externaliserend probleemgedrag

beeld Shutterstock

Externaliserend probleemgedrag is de meest voorkomende grond voor aanmelding in de jeugdzorg en jeugd-ggz, en gaat zelden vanzelf over,’ zegt De Castro, projectleider van het consortium Externaliserend probleemgedrag bij jongeren. In de onderzoeksprojecten van het consortium werken 3 universiteiten, 4 praktijkinstellingen, onderzoeksbureau PI Research en het NJi samen. Elke organisatie brengt daarbij eigen expertise in.

Lees meer over het consortium

Methode Taakspel vermindert probleemgedrag

De methode Taakspel houdt leerlingen in het basisonderwijs bij de les en vermindert gedragsproblemen. Ook binnen het vmbo en het speciaal onderwijs is dit mogelijk, mits de invoering goed gebeurt.

Lees het artikel over Taakspel

Publicatie: En... werkt het? 10 jaar onderzoek voor de zorg voor de jeugd

ZonMw presenteert 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie ‘En… werkt het?’ Aan de hand van 10 thema’s waaronder #10 ‘Als de school kan helpen' biedt de publicatie zicht op de onderzoeksresultaten van het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd en een beeld hoe deze resultaten een weg vinden naar de praktijk. Zoals bijvoorbeeld de 'Zomercursus Plezier op School', 'Taakspel' en 'Alles Kidzzz'.

Download de publicatie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website