Projectomschrijving

Vijf organisaties in Amsterdam willen dat hun hulpverleners in staat zijn om gezinnen zo te begeleiden dat onveilige situaties gestopt worden. Gezamenlijk hebben zij de training 'Onveiligheid opheffen' ontwikkeld. De Jeugdbescherming Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam voert de training uit. De komende jaren wordt deze training gegeven aan een paar duizend professionals.

Doel

Jeugdbescherming Amsterdam heeft een trainingsaanbod ‘Onveiligheid Opheffen’ ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het signaleren van en handelen rondom onveiligheid in gezinnen. Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd onderzoekt in hoeverre deze trainingen professionals helpen in hun werk en welke randvoorwaarden vanuit de organisatie nodig zijn om professionals hierin te ondersteunen.

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 1) metingen onder professionals die training volgen over ontwikkeling in herkennen en handelen rondom onveiligheid in gezinnen; 2) casestudie met vijf cases van organisaties die training gevolgd hebben over de training zelf en wat nodig is voor verdere implementatie van de werkwijze; 3) cliëntenraadpleging om perspectief van cliënten in beeld te brengen en te zorgen dat dit goed geïntegreerd wordt in de trainingen van Jeugdbescherming Amsterdam over het opheffen van onveiligheid in gezinnen. 

Resultaten

Vier van de vijf cases zijn gedaan en analyses zijn in volle gang. Ook cliëntenraadpleging heeft plaatsgevonden. Metingen met ontwikkelde zelfreflectie-instrument lopen. De verwachting is dat er meer inzicht ontstaat in de invloed van training van professionals. Maar ook in wat er naast training nog meer nodig is voor implementatie van de werkwijze rond het opheffen van onveiligheid in gezinnen. Verder een factsheet cliëntperspectief en nog meer integratie van dit perspectief in de trainingen; een zelfreflectie instrument over signaleren en handelen rond onveiligheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website