Projectomschrijving

Achtergrond

Gezinsaanpak en EMDR. Kindermishandeling komt veel voor en heeft grote gevolgen: het leidt tot ernstige psychische problemen van het kind, tot meer medische problemen, en tot hoge maatschappelijke kosten. In aanvulling op de traumagerichte behandeling is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk.

Doel

Een eerste pilotstudie uitvoeren naar de effectiviteit van een nieuw model voor traumabehandeling in combinatie met gezinsbehandeling voor jonge slachtoffers van kindermishandeling bij wie sprake is van gehechtheidsproblematiek, gedragsproblemen en/of PTSS-symptomen.

Aanpak

In deze studie wordt gebruik gemaakt van de N=1-methode (Single-Case Experimental Design, SCED). Deze methode is uitgebreid door de toevoeging van een multiple baseline (drie, vier of vijf weken). Wekelijks zullen metingen worden verricht bij (pleeg)ouders door middel van vragenlijsten op het gebied van PTSS, gehechtheid, zelfregulatie en gedrag.

Resultaten

In het eerste jaar is de methodiek vertaald uit het Engels en deze is in samenwerking met de Amerikaanse ontwikkelaar aangepast aan de Nederlandse context. Vervolgens is een aantal pilotcliënten gemonitord om te bepalen in hoeverre de behandeling toepasbaar is. Vervolgens zijn vanaf de zomer van 2018 zeven van de vijftien inclusies gedaan. Nog eens vier kinderen staan op de wachtlijst en wachten op beschikbaarheid van therapeuten. De onderzoekers verwachten in 2019 de volgende acht inclusies te doen, zodat ze hun doelstelling van vijftien inclusies halen. Daarna zal op basis van de analyses een eindrapportage geschreven worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website