Projectomschrijving

Achtergrond

Om kindermishandeling te voorkomen zijn diverse interventies beschikbaar. Deze worden ingezet als factoren in een gezin aanwezig zijn die het risico op kindermishandeling vergroten, zoals verslavings- en/of andere psychiatrische problematiek bij ouders.

Doel

Het doel van het onderzoek is meer zicht te krijgen op welke (onderdelen van) interventies ter voorkoming van kindermishandeling wanneer, bij wie, en waardoor, het beste werken.

Werkwijze

Ouders, kinderen en hulpverleners worden geïnterviewd over wat volgens hen goed werkt om kindermishandeling te voorkomen. Ook wordt een groot literatuuronderzoek uitgevoerd om wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van interventies te bundelen. Tot slot wordt in kaart gebracht welke interventies waar, en hoe vaak, in Nederland worden ingezet.

Wat levert het op?

Met de resultaten van dit project kan het aanbod van interventies in Nederland worden verbeterd, omdat duidelijk wordt hoe en voor wie interventies zouden kunnen werken.

bekijk hier de publicatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website