Met de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling wordt ingezet op meer samenhang in het onderzoek naar kindermishandeling. De agenda is de basis voor een langer lopend onderzoeksprogramma effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling.

De laatste jaren zijn er in Nederland stappen gezet om kindermishandeling te signaleren en te voorkomen. Toch zijn er nog onvoldoende instrumenten en interventies beschikbaar om altijd effectief te werken. Met de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling wordt ingezet op meer samenhang in het onderzoek naar kindermishandeling. Op deze manier kan de wetenschappelijke onderbouwing van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen) van kindermishandeling verder gebracht worden.

Onderzoeksagenda effectiviteitsonderzoek kindermishandeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website