Standaarden JGZ

Voorloper van het programma

Het programma Standaarden Jeugdgezondheidszorg is een voorloper van het programma Richtlijnen jeugdgezondheid. Op 13 mei 2005 kreeg ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht een aantal standaarden uit te werken of implementeren en methodieken voor implementatie te ontwikkelen. In die tijd werd de term ‘standaard’ nog als synoniem voor ‘richtlijn’ gebruikt. In 2007 werd, in overleg met het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid en de RAC, besloten om de term ‘standaarden’ te vervangen door de term ‘richtlijnen’.

Binnen dit programma financierde ZonMw de ontwikkeling en (proef)implementatie van nieuwe richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast liet ZonMw onderzoeken welke lessen te trekken zijn uit de implementatie van verschillende richtlijnen.

Bij de start van het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid zijn toen nog lopende projecten naar dit programma overgeplaatst. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website