Implementatie

Een programmadoelstelling is de verspreiding en implementatie van richtlijnen in het veld. 
De implementatie is primair gericht op het gebruik door professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en secundair op het gebruik van richtlijnen bij onderwijs, opleiding en nascholing. Werkgevers zijn vervolgens verantwoordelijk voor de invoering en de randvoorwaarden van vastgestelde richtlijnen, die samen de professionele beroepsstandaard vormen.

Het ministerie van VWS heeft de regie op de implementatie van richtlijnen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gelegd. VWS financiert het NCJ om de richtlijnen te verspreiden en brengt de JGZ-richtlijnen uit in een herkenbaar en samenhangend format. 
Binnen dit programma is subsidie verstrekt aan het NCJ voor de structurele en planmatige aanpak van de implementatie van JGZ-richtlijnen. Doel is de invoering en het gebruik van richtlijnen door professionals in de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen en te bevorderen. Zo wordt een landelijk netwerk implementatiefunctionarissen opgezet, en per richtlijn een toolkit met scholing- en implementatiemateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie voor de JGZ-organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van e-learning. Hiermee kunnen organisaties zelf het tijdstip van implementatie bepalen en het traject inrichten. Zij kunnen daarnaast met vragen terecht bij het NCJ.

Invoering net afgeronde richtlijnen

Op de website van het NCJ kunt u de JGZ-richtlijnen terugvinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website