Projecten

Landelijke implementatie richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (januari 2012 - november 2016)

Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Om ervoor te zorgen dat richtlijnen worden gebruikt zijn implementatieactiviteiten noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn diverse richtlijnen voor professionals in de JGZ gepubliceerd, verspreid en begeleid door wisselende implementatieactiviteiten. Op verzoek van ZonMw...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Afgerond (oktober 2009 - maart 2015)

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jeugdigen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en hun ouders/verzorgers baat hebben bij een zo vroeg mogelijke aanpak van de problematiek. Zo kunnen de gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk beperkt worden. De richtlijn is bedoeld voor hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en ouders van kinderen en jeugdigen met een autisme...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire Richtlijn ADHD in de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)

Afgerond (oktober 2010 - februari 2015)

Een zo vroeg mogelijke aanpak, om de gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De te ontwikkelen richtlijn is bedoeld voor de jeugdgezondheidszorg en de huisartsenzorg. De richtlijn zal aandacht besteden aan instrumenten om signalen die mogelijk wijzen op ADHD bij kinderen en jeugdigen zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat hulpverleners ouders goed kunnen...

Bekijk dit project

Richtlijn Opvoedingsondersteuning

Afgerond (december 2009 - oktober 2013)

Opvoedingsondersteuning vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op opvoedingsvragen en basale opvoedingsvaardigheden van ouders. Daarnaast ook op het signaleren van zorgwekkende opvoedingssituaties. Uiteindelijk doel is ouders en kinderen te ondersteunen en bij beginnende problemen tijdig in te grijpen.De JGZ heeft een groot bereik en kan daarom een belangrijke rol spelen bij het voorkomen...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van de JGZ richtlijn Pesten - herziene versie

Afgerond (november 2010 - juli 2014)

Uit onderzoek blijkt dat een veel kinderen regelmatig gepest worden. Kinderen die langdurig worden gepest, hebben grote kans om depressieve of emotionele of lichamelijke gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Daarnaast lopen angstige en depressieve kinderen een veel grotere kans om gepest te worden. Het is daarom belangrijk dat pestgedrag vroeg ontdekt wordt, zodat snel een effectieve interventie...

Bekijk dit project

Richtlijnontwikkeling Jeugdgezondheidszorg: voedselallergie

Afgerond (januari 2011 - januari 2014)

Met behulp van systematisch literatuuronderzoek wordt een bewezen effectieve richtlijn Voedselallergie voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ontwikkeld. Uitgangspunten voor de richtlijn zijn de levensloop en ontwikkelingsfasen van het kind. En de vijf aandachtsgebieden van de Jeugdgezondheidszorg: voorlichting, vroege opsporing, ondersteuning/ en/of behandeling, verwijzing en nazorg. De meest...

Bekijk dit project

Richtlijnontwikkeling jeugdgezondheidszorg: Preventie, vroegsignalering en aanpak van voorkeurshouding en plagiocefalie

Afgerond (december 2008 - mei 2012)

Voorkeurshouding, voorkeur van de baby om met het hoofdje op één bepaalde kant te liggen, en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel is een vaak voorkomend probleem. Voorkeurshouding komt voor bij 17% van de kinderen van 0-3 maanden en bij 3 tot 4% van de kinderen van 4-6 maanden. Voorkeurshouding leidt vaak tot onzekerheid en ongerustheid bij ouders, vanwege de schedelvervorming...

Bekijk dit project

Richtlijnontwikkeling Jeugdgezondheidszorg: Nazorg pre- en dysmaturen

Afgerond (oktober 2009 - juli 2013)

In 2007 werd in Nederland 7,6% van alle kinderen prematuur (zwangerschapsduur <37.0 weken) geboren, waarvan 1,5% zeer vroeg-prematuur (<32.0 weken). In 2007 werd 1,4% van de pasgeborenen met een geboortegewicht onder 1500 gram geboren; meest te vroeg geboren kinderen. Deze kinderen ontvangen vaak nazorg door zowel de kinderarts in het ziekenhuis als het consultatiebureau, als onderdeel van de...

Bekijk dit project

Richtlijn voor de diagnostiek van koemelkallergie in Nederland

Afgerond (februari 2011 - november 2013)

Ongeveer 2.5–5 procent van alle kinderen heeft last van koemelkallergie. Voor het vaststellen van koemelkallergie in Nederland bestaat nog geen gemeenschappelijke richtlijn. Deze richtlijn wordt ontwikkeld om zowel op het consultatiebureau, in de huisartsenpraktijk als in de ziekenhuizen op dezelfde manier en zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen of een kind allergisch is voor koemelk. Hierdoor...

Bekijk dit project

Richtlijn Overgewicht voor de Jeugdgezondheidszorg: Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen van 0-19 jaar.

Afgerond (december 2008 - mei 2012)

JGZ-richtlijn om overgewicht tijdig te signaleren Vraagstuk Het aantal kinderen met overgewicht neemt toe in Nederland. In sommige risicogroepen is een kwart tot een derde te zwaar. Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Tijdig signaleren maakt het mogelijk om preventief in te grijpen, bijvoorbeeld met extra JGZ-consulten die het gezin helpen een gezondere...

Bekijk dit project

Richtlijn Gezond Voedingsgedrag en Eetstoornissen

Afgerond (januari 2011 - september 2012)

De richtlijn “signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen” is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geschreven in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. In deze richtlijn zijn de belangrijkste alarmsymptomen van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen die kunnen wijzen op een onderliggende lichamelijke ziekte benoemd. De JGZ-arts dient op deze...

Bekijk dit project

Programmeringstudie deel II

Afgerond (april 2012 - mei 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire jgz-richtlijn voedingsgedrag en eetstoornissen

Afgerond (februari 2011 - oktober 2013)

JGZ-richtlijn voorkomt dat eetproblemen stoornissen worden Vraagstuk Een kwart tot bijna de helft van alle kinderen heeft lichte tot matige eetproblemen. Bij deze problemen veroorzaakt eetgedrag spanning of bezorgdheid bij het kind en/of de ouders. Er is (nog) geen sprake van gevaar voor de gezondheid of de ontwikkeling van het kind. Maar om ernstige eetstoornissen als boulimia en anorexia te...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar

Afgerond (november 2010 - juni 2014)

In november 2010 is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jarigen voor de JGZ. Na een behoeftepeiling onder professionals, focusgroepen met ouders en jongeren, is gestart met een literatuurstudie. Naast een beschrijving van de seksuele ontwikkeling geeft de richtlijn handvatten voor voorlichting,  signalering, begeleiding en verwijzing. Thema’s die aan bod komen...

Bekijk dit project

Herziening JGZ standaard opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar

Afgerond (december 2007 - februari 2010)

Een goed gezichtsvermogen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De jeugdgezondheidszorg onderzoekt regelmatig of het kind goed ziet; of de ogen recht staan (door scheelzien kan een zogenaamd lui oog ontstaan) en of het kind niet bijziend of verziend is. Deze problemen kunnen meestal verholpen worden. Soms met tijdelijk afplakken van één oog of met een bril. Om een goed...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van de JGZ richtlijn huidafwijkingen: signalering, diagnose en behandel-/verzorgingsadviezen

Afgerond (december 2008 - mei 2012)

TNO heeft in 2012 de ontwikkeling van een richtlijn ‘Huid’ voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) afgerond. Doel van deze JGZ richtlijn “huid” is het bieden van handvatten voor preventie (o.a. verzorgingsadviezen, zonadvies), signalering (alarmsymptomen, wanneer moet je verwijzen) en advisering. Tevens wordt een aantal hoofdgroepen huidafwijkingen als volgt bondig beschreven: beeld, oorzaak,...

Bekijk dit project

Ontwikkeling JGZ-richtlijn astma

Afgerond (december 2007 - februari 2011)

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Bij jonge kinderen (jonger dan 6 jaar) is de diagnose moeilijk en wordt er volstaan met een symptoomdiagnose (’recidiverend piepen al dan niet met hoesten’). Er zijn effectieve medicamenteuze therapieën beschikbaar, ook voor de allerjongste kinderen. Daarnaast zijn preventieve maatregelen mogelijk (borstvoeding; niet roken; reductie...

Bekijk dit project

Ontwikkeling JGZ richtlijn Zindelijkheid

Afgerond (december 2007 - februari 2011)

Zindelijk worden, is een ontwikkelingsproces dat zich meestal gedurende de eerste levensjaren voltrekt. Zowel voor plassen (dag en/of nacht) als voor ontlasting geldt dat de kinderen door gericht oefenen een grotere kans hebben om zindelijk te worden dan door af te wachten tot het kind vanzelf zindelijk wordt. TNO is eind 2007 gestart met het ontwikkelen van een richtlijn zindelijkheid voor de...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de redenen waarom vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding in de eerste 6 maanden

Afgerond (oktober 2008 - december 2008)

Borstvoeding heeft belangrijke gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Veel verschillende zorgaanbieders zijn betrokken bij begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding. Het succes van het starten met borstvoeding bij geboorte in ziekenhuizen, omringd door meerdere zorgaanbieders, is lager dan bij geboorte thuis. En iets meer dan de helft van de moeders had liever langer zelf willen voeden;...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van e-learning bij de implementatie van richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (april 2008 - mei 2010)

Richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben tot doel een uniforme werkwijze te bereiken. Toepassing van e-learning via internet leidt tot een efficiëntere werkwijze bij het invoeren van nieuwe JGZ-richtlijnen. Onderzoek is uitgevoerd naar mogelijkheden van e-learning bij implementatie van richtlijnen in jeugdgezondheidszorg bij 'Vroegtijdige Opsporing van Aangeboren hartafwijkingen' en bij...

Bekijk dit project

implementatieplan richtlijn secundaire preventie van kindermishandeling

Afgerond (januari 2011 - augustus 2012)

De JGZ- richtlijn ‘Secundaire preventie van kindermishandeling’ moet in alle organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden ingevoerd. TNO, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben samengewerkt in een landelijk project voor de invoering van de richtlijn. In twee landelijke bijeenkomsten zijn JGZ- medewerkers geinformeerd over de inhoud van de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website