Over dit programma

Een kansrijke start voor alle kinderen

Door vroeg in het leven van een kind of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen in het bieden van een kansrijke start voor alle kinderen. Een goede herkenning van kwetsbare kinderen en gezinnen in relatie met een goede aansluitende zorg of ondersteuning vraagt om een compleet beeld en optimale informatie (data). 

Mogelijkheden dataverzamelingen

De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen biedt nieuwe mogelijkheden om deze relaties te onderzoeken. Ook maken ze het mogelijk na te gaan welke rol big data-analyses kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Onderzoek kan verder uitwijzen hoe dit op een effectieve, tijdige en verantwoorde manier kan gebeuren.

Subsidiemogelijkheden Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Het programma start met een vooronderzoek (fase I) waarbij scenario’s worden uitgewerkt door potentiële indieners voor verder onderzoek. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek.

Op basis van dit vooronderzoek worden de thema’s bepaald voor vervolgonderzoek (fase II). 

  • In fase I wordt een dagvergoeding (op basis van vacatiemiddelen) beschikbaar gesteld voor deelname aan een meerdaagse workshop voor scenario-onderzoek. Hierin wordt verkend hoe een kansrijke start er in de toekomst idealiter uit kan zien. Hiervoor worden relevante gegevensbronnen geïdentificeerd en verkennen de deelnemers de potentie van vernieuwende technologieën en theorieën van big data-onderzoek. In fase II worden 2 tot 3 onderzoeksprojecten uitgezet op de thema’s die in het scenario-onderzoek worden bepaald voor een totaalbudget van € 2,64 miljoen. Consortia, bestaande uit deelnemers van fase I, eventueel aangevuld met extra benodigde expertise, kunnen vervolgens een onderzoeksvoorstel indienen voor fase II.

Informatiebijeenkomst subsidieoproep fase II

Op vrijdagochtend 9 oktober vond een online informatiebijeenkomst plaats, bedoeld voor potentiële consortiumdeelnemers uit fase I en daarbuiten. In deze publicatie vindt u de presentatie en een overzicht van de veelgestelde vragen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website