Verbeteren en vernieuwen van de jeugdgezondheidszorg

Van oudsher heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een belangrijke rol in de preventieve zorg voor de jeugd in ons land. De JGZ volgt via contactmomenten de ontwikkeling van het kind, signaleert zo achterstanden en biedt ondersteuning of verwijst indien nodig door naar andere zorgverleners. De huidige tijd stelt de JGZ voor nieuwe vraagstukken. ZonMw helpt de JGZ daarop te anticiperen.

Het probleem

Het stelsel voor de JGZ bevindt zich midden in een aantal veranderingen. Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw Basispakket JGZ van kracht en ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp bij de gemeentes. Daarnaast brengen ontwikkelingen in de samenleving belangrijke vraagstukken voor de JGZ met zich mee. Hoe kan de JGZ de basis van preventie en lichte hulp borgen en daarbij beter samenwerken met andere hulp- en dienstverleners? En hoe kan de JGZ meer eenduidig en wetenschappelijk onderbouwd werken? Dergelijke vraagstukken zijn alleen op te lossen met alle betrokkenen. Zoals professionals, bestuurders, onderzoekers – en niet in de laatste plaats – met de kinderen en hun ouders. Om hen is het immers te doen.

Maatschappelijke opgave

Alle kinderen in ons land moeten de kans krijgen om zich gezond te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat we regelmatig nagaan of het goed blijft gaan met alle kinderen. En ook dat we tijdig signaleren wanneer er iets mis gaat en kinderen volgen en ondersteunen die extra risico lopen. Dit stelt de JGZ voor een grote verantwoordelijkheid. De JGZ kan deze verantwoordelijke taak alleen uitvoeren als ze daarbij beschikt over en werkt met effectief bewezen werkwijzen.

Wat doet ZonMw?

ZonMw investeert in onderzoek en ontwikkeling binnen de JGZ. We ontwikkelen samen met het veld instrumenten die risico’s kunnen opsporen. We financieren de totstandkoming van interventies die de groei en ontwikkeling van kinderen veiligstellen. En we ondersteunen onderzoek naar de effecten ervan, zodat we beter weten wat werkt en wat niet – en waar dat aan toe te schrijven is. Die bevindingen implementeren we, bijvoorbeeld door goede voorbeelden te verspreiden en door nieuwe inzichten in te brengen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de JGZ. Ook maakt ZonMw landelijke implementatie van richtlijnen mogelijk. ZonMw kijkt altijd of er in alle verbeteringen ook voldoende aandacht is voor migrantenkinderen en voor het versterken van de eigen kracht van kind en gezin.

De opbrengsten

  • Signaleringsinstrumenten en (preventieve) interventies die bewezen effectief zijn.
  • Richtlijnen voor professionals in de JGZ, bijvoorbeeld voor Autismespectrumstoornissen, Borstvoeding en Voedselovergevoeligheid.
  • Versterking van de ketenzorg vanuit de academische werkplaatsen. Daarin werken onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid samen aan oplossingen om de samenhang tussen de JGZ en andere preventieve zorg te versterken.
  • Inspirerende voorbeelden van eigentijdse bedrijfsvoering en werkprocessen in de jgz-organisatie die professionals meer ruimte geven om hun taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
  • Opname van nieuwe inzichten, instrumenten en interventies in databanken die professionals kunnen raadplegen.

De uitdaging

Er komt veel af op de jeugdgezondheidszorg. Binnen de JGZ is de druk hoog om risicokinderen goed in beeld te krijgen, de kwaliteit te verhogen en meer taken binnen dezelfde tijd te vervullen. Keuzes zijn onvermijdelijk. De JGZ staat voor een grote uitdaging. Alle kinderen moeten goede basiszorg blijven krijgen. Tegelijkertijd moet de JGZ eraan bijdragen dat élk kind gelijke kansen heeft om gezond op te groeien. Dus ook de kinderen die extra risico lopen.

Samenwerking

ZonMw werkt voor de jeugdgezondheidszorg samen met talrijke organisaties, zoals het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, praktijkinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website