Empathie als succesfactor voor doelgerichte interventie
Projectnummer: 729101001
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Het belang van traumasensitiviteit voor (professionele) opvoeders in de residentiële zorg voor jeugd
Projectnummer: 729101007
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Stay tuned: Het versterken van de werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in het gedwongen kader om de behandeleffecten te vergroten
Projectnummer: 729102001
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Een betere basis: De ontwikkeling en evaluatie van een interventie voor goede allianties tussen jongeren en professionals in de residentiële jeugdzorg
Projectnummer: 729102002
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing?
Projectnummer: 729300109
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Het vroegtijdig signaleren van stress middels biofeedback om incidenten in residentiële jeugdzorg terug te dringen
Projectnummer: 729410003
Programma: Effectief werken in de jeugdsector

Meer informatie

Analysekader JeugdzorgPlus
Projectnummer: 727010001
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Implementatie behandelrichtlijn en rapportage Monitor JZ+ voor gebruik bij de instellingen JeugdzorgPlus
Projectnummer: 727010002
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Doorontwikkeling monitor JeugdzorgPlus
Projectnummer: 727020001
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Monitor Jeugdzorgplus representatief? Start- en ontwikkelprofielen van jongeren die wel en geen toestemming verlenen voor onderzoek
Projectnummer: 727021001
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Inzicht in de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus-instellingen
Projectnummer: 727021002
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Duiding van doorstroom: onderzoek naar verklarende factoren achter verschillen in doorstroom vanuit JeugdzorgPlus-instellingen
Projectnummer: 727021003
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van verslavingsproblematiek bij cliënten in JeugdzorgPlus instellingen: betekenis van de gegevens verzameld in de longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus
Projectnummer: 727022001
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Jeugdzorgplus: prevalentie en uitstroom van jongeren met LVB en psychiatrische problematiek
Projectnummer: 727022002
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Zorg na de JeugdzorgPlus: onderzoek naar de uitstroom van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen naar LVB-zorg of GGZ
Projectnummer: 727022003
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Herhaald beroep in de Jeugdzorg Plus: aard en kenmerken van de risicojongeren
Projectnummer: 727022004
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Meisjes in jeugdzorgPlus-instellingen
Projectnummer: 727023001
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Follow-up gegevens Monitor JeugdzorgPlus: naar een gedeeld eigenaarschap over het proces
Projectnummer: 727023002
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Meisjes in Jeugdzorgplus: De mate van gendersensitiviteit in de behandelplanning (deel I)
Projectnummer: 727023003
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus: wat werkt voor wie?
Projectnummer: 727023004
Programma: Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website