Projectomschrijving

Soms is er al sprake van kindermishandeling voor de geboorte van een kind of van een hoog risico of gevaar meteen vanaf de geboorte. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan bij de rechter vragen om een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap of in ernstige situaties om een uithuisplaatsing (UHP) bij de geboorte. Dit zijn moeilijke en ingrijpende beslissingen en kunnen traumatisch zijn voor vrouwen en hun eventuele partner. Ook voor de betrokken professionals hebben deze situaties grote impact. Soms zelfs zodanig dat zij niet meer willen melden of meewerken aan de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel. Om die redenen is het van groot belang om te kijken hoe deze processen nu, bij de Nederlandse ziekenhuizen, verlopen. En, hoe de samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte landelijk kan worden verbeterd. Omdat het Amsterdam UMC hiervoor al een samenwerkingsprotocol heeft, gaan we dit protocol eerst evalueren en waar nodig aanpassen. Tegelijkertijd onderzoeken we of andere ziekenhuizen in het land met een protocol of samenwerkingsafspraken werken. Daarna gaan we het verbeterde protocol in de praktijk gedurende een periode monitoren. Dat doen we bij professionals maar ook bij zwangeren en hun eventuele partner die een OTS en/of UHP rond de geboorte van hun baby hebben meegemaakt. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website