Projectomschrijving

Het meemaken van huiselijk geweld kan zeer schadelijk zijn voor kinderen. Dit soort ervaringen kan leiden tot traumasymptomen bij zowel kinderen als ouders en verstoringen in de ouder-kind relatie. Er is momenteel nog weinig kennis beschikbaar over effectieve elementen en mechanismes van interventies voor getraumatiseerde gezinnen na huiselijk geweld. Ook ontbreekt het antwoord nog op de vraag wanneer welke interventiecomponenten moeten worden ingezet om structurele veiligheid te bereiken in deze gezinnen. Het huidige onderzoek zal starten met het ophalen van de beschikbare kennis uit de wetenschappelijke literatuur, experts in het veld en (oud)-cliënten, om vervolgens een beslisboom te ontwikkelen voor het op maat vormgeven van een systeemgericht interventieprogramma. Vervolgens zullen de meerwaarde van de beslisboom en de effectiviteit van het interventieprogramma worden onderzocht in gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar) in een gerandomiseerd onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website