Projecten

Psychosociaal functioneren bij Syrische statushouders: incidentie en schaalbare (vroeg-) signalering met een mobiel audio-instrument (SCALES-S)

Lopend (maart 2019 - december 2021)

Syrische statushouders zijn momenteel de grootste groep statushouders in Nederland. Velen van hen hebben in Syrië of tijdens hun reis naar Nederland traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Ook ervaren velen moeilijkheden in Nederland, zoals de asielprocedure of het niet kunnen krijgen of voortzetten van werk en opleiding. Somberheid en stress Syrische statushouders zijn doorgaans veerkrachtig,...

Bekijk dit project

EmpowerMENT: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen

Lopend (september 2019 - september 2021)

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen. Zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar krijgen minder vaak psychische hulp. Huisartsen vinden deze zorg moeilijk. Doelen Om de herkenning, verwijzing en ondersteuning van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren, wordt in Oss, Cuijk, Nijmegen en Eindhoven de het...

Bekijk dit project

Voorbereid op gezinshereniging

Lopend (januari 2019 - februari 2020)

Gezinshereniging bij vluchtelingengezinnen veroorzaakt naast vreugde en blijdschap ook regelmatig complexe problemen. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen delen van traumatische ervaringen, de hoge kosten van gezinshereniging en de afhankelijkheid van na-reizigers van hun partner. Deze factoren kunnen leiden tot spanningen tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen. In 2017 was 47% van...

Bekijk dit project

Safe and Sound

Lopend (mei 2019 - oktober 2020)

Vluchtelingenkinderen hebben in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. De natuurlijke veerkracht (resilience) en de aanwezigheid van beschermende factoren in de omgeving kunnen grotendeels voorkomen dat deze gebeurtenissen en de daardoor ervaren stress en onzekerheid leiden tot psychosociale klachten. Maar er zijn ook jonge statushouders die...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een laag-intensieve psychologische interventie (PM+) voor en door Eritrese vluchtelingen.

Lopend (maart 2019 - mei 2020)

Er zijn specifieke zorgen over statushouders met een Eritrese achtergrond. Voor hen is toegang tot professionele zorg voor psychische klachten vaak een extra uitdaging. Zij hebben bijvoorbeeld niet het voordeel dat veel statushouders met een Syrische achtergrond wel hebben, namelijk dat veel (zorg)instellingen Arabisch sprekend personeel hebben. Doel Met dit project willen we een veelbelovende...

Bekijk dit project

Mind Power: de psycho-educatie training voor jonge statushouders

Lopend (maart 2019 - maart 2020)

Aandacht voor mentale gezondheid vluchtelingenjongeren met project MindPower Het leven van een puber is al niet altijd makkelijk, maar als je als kind hebt moeten vluchten, kun je in de pubertijd tegen extra problemen aanlopen. Daarom is VluchtelingenWerk, samen met de gemeente Zaanstad, ISK Saenredam, Jeugdteam Zaanstad en kenniscentrum Pharos, speciaal voor deze doelgroep gestart met het...

Bekijk dit project

Eritrese AMV in Den Haag: integrale ketensamenwerking voor een goede transitie van 18- naar 18+

Lopend (maart 2019 - juli 2020)

Zorgverleners die werken met Eritrese Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en AMV’ers zelf vragen om betere psychosociale hulpverlening. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Doel Het doel van dit éénjarige project is het verbeteren van de...

Bekijk dit project

Blended learning: trainingen. Cultuursensitief behandelen voor GGZ professionals

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Doel ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ontwikkelt in dit praktijkproject een training ‘cultuursensitief behandelen’ waarin ggz-professionals handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is meer ggz-behandelaars trainen in cultuursensitief behandelen zodat grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve ggz-behandelaars....

Bekijk dit project

7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland

Afgerond (januari 2019 - februari 2020)

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval. Doel Het doel van dit project is om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en psychosociale...

Bekijk dit project

Vroege signalering en interventie bij psychische problemen vluchtelingenkinderen

Lopend (maart 2019 - maart 2021)

Vluchtelingenkinderen hebben speciale aandacht nodig voor hun mentale gezondheid. Ze hebben een verhoogd risico op psychische problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Gemiddeld hebben ze meer heftige gebeurtenissen meegemaakt dan in Nederland opgegroeide kinderen en meer kans op het krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien is hun omgeving vaak minder...

Bekijk dit project

Traumagerichte interventies (EMDR en KIDNET) voor vluchtelingenkinderen: een gerandomiseerd multi-site onderzoek (KIEM)

Lopend (maart 2019 - maart 2021)

Vluchtelingenkinderen die nog niet lang in Nederland verblijven, worden slechts beperkt doorverwezen voor specialistische behandeling. Dit terwijl meer kinderen gebaat zijn bij therapie in geval van traumatische stress. Posttraumatische stress Hoewel de meeste kinderen die traumatische gebeurtenissen meemaken geen posttraumatische stress (PTSS) klachten ontwikkelen, is de situatie van...

Bekijk dit project

Wie ben jij? Wat kan je, wat heb je nodig?

Lopend (januari 2019 - juli 2020)

Doel Met behulp van een nieuwe werkwijze wil dit project statushouders beter zien: wie ben jij, wat kan jij en wat heb je nodig? Dit is een holistische manier van kijken. De holistische visie bestaat uit het beschouwen van statushouders als een geheel waarbij de samenhang tussen lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk van belang is voor de weg naar integratie en arbeid. Werkwijze De...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website