Over dit programma

Programmadoelstellingen

Om de opbrengsten van de JeugdzorgPlus instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van de JeugdzorgPlus te stimuleren, is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Jeugd en inbreng van de betrokken instellingen het programma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus ontwikkeld.

Fase 1

Het programma is gestart in 2011 en loopt door tot in 2020. In de eerste fase van het programma is de longitudinale effectmonitor ingericht en in gebruik genomen. Op een onafhankelijke wijze worden meetbare en vergelijkbare gegevens verzameld over de jeugdigen die verblijven in de JeugdzorgPlus-instellingen. Halfjaarlijks wordt door Jeugdzorg Nederland een landelijke rapportage opgesteld op basis van gegevens uit de monitor JeugdzorgPlus.

Fase 2

Met de informatie die de monitorrapportages opleveren, kunnen onderzoekshypothesen worden geformuleerd en onderzocht. De tweede fase van het programma is bedoeld voor verdiepend onderzoek. Het onderzoek geeft duiding aan opvallende trends, ontwikkelingen en verschillen die met de uitkomsten van de monitoring worden gesignaleerd en meer zicht op de achtergrond van deze uitkomsten. Het onderzoek kan ook de betrouwbaarheid en validiteit van bepaalde meetinstrumenten betreffen en zo tot aanscherping van de monitor leiden. ZonMw informeert periodiek ten behoeve van de openstelling van een nieuwe ronde naar potentiële onderzoeksvragen van VWS en van JeugdzorgPlus.

Downloads: 

Programmatekst Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website