Hoe bieden we jeugd met psychische problemen de best mogelijke zorg? En hoe kunnen we psychische problemen voorkomen? Belangrijke vragen waarop we in meerdere projecten bij ZonMw antwoord proberen te krijgen. Op deze pagina vindt u meer over (resultaten van) onderzoek naar jeugd-ggz.

Uitgelicht

Online zelftest: ben ik gameverslaafd?

Gamen is een leuke hobby, maar is in sommige gevallen ook verslavend. Sinds 2012 kunnen jongeren via een zelftest nagaan of dit voor hen het geval is. Inmiddels is de test al 80.000 keer ingevuld en toonde 30 tot 40% van de jongeren tekenen van problematisch gamegedrag. De test stamt echter uit 2012 en was toe aan een nieuwe versie. Tony van Rooij paste onlangs de test aan op basis van nieuwe inzichten uit zijn onderzoek. Hij vertelt erover in dit interview 

Lees het interview

De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is ook de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen (jeugd-GGZ) gedecentraliseerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol en positie van de jeugd-GGZ na de Jeugdwet. Op grond van hun bevindingen doen de onderzoekers in het rapport 13 aanbevelingen aan gemeenten, sector jeugd-ggz en het Rijk. Deze aanbevelingen gaan in op de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren.

Lees het volledige rapport

ENgage YOung people earlY (ENYOY): Headspace in the Netherlands

Jongere met psychische klachten

Psychische stoornissen ontstaan grotendeels vóór het 25e levensjaar. Jongeren stappen echter niet snel naar de psycholoog of psychiater, omdat over psychische problemen in onze maatschappij niet zo makkelijk gepraat wordt. Het is belangrijk om deze jongeren al vroeg te bereiken, omdat symptomen kunnen verergeren. Dit project richt zich op Headspace centra waar jongeren met klachten en vragen laagdrempelig kunnen binnenlopen.

Bekijk het project

What’s driving binge eating?

Lachende baby met vader

Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig hevige, onbedwingbare eetbuien. Dit leidt vaak tot allerlei problemen zoals overgewicht, depressie en middelengebruik. De eerste eetbuien kunnen zich al openbaren in de adolescentie. Vroeg ingrijpen is dus noodzakelijk, maar er is eigenlijk nauwelijks iets bekend over de oorzaken en behandeling van eetbuistoornissen bij jongeren. Uit dagboekonderzoek bij volwassenen bleek dat somberheid, woede, angst en stress vaak vooraf gaan aan eetbuien.

Bekijk het project

Psychosociale problemen werken lang door, dus vroege aanpak is essentieel

Vrouw luistert naar jongen

‘Vrij veel kinderen hebben in meer of mindere mate psychosociale problemen. Een preventieve én vroege aanpak voorkomt grote problemen op latere leeftijd.’ In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn inmiddels al grote stappen  gezet in het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen. Hoogleraar Menno Reijneveld vertelt erover in dit interview. 

Lees het interview

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Interesse in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf je in voor de nieuwsbrief Jeugd en/of geestelijke gezondheid.

Aanmelden

Volg ons op LinkedIn

U kunt ZonMw: Jeugd en ZonMw: ggz ook op LinkedIn volgen! Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws en subsidierondes op het gebied van jeugd-ggz. 

Actueel

Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus

Op 1 oktober 2019 is het project Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus gestart. In dit project wordt in anderhalf jaar verdiepend onderzoek gedaan naar het werken in de JeugdzorgPlus vanuit 3 perspectieven: de arbeidsmarkt, het handelingsvermogen van de professional en de competenties die dit werk vraagt.

Nieuws

5 gemeenten starten met maatwerkaanpak multiprobleemgezinnen

Het komende jaar gaan 5 gemeenten aan de slag met een domeinoverstijgende maatwerkaanpak. Hiermee helpen zij 20 multiprobleemgezinnen in hun gemeente die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis van die doorbraak maken hulpverleners een maatwerkplan.

Nieuws
Toon meer

Agenda

Jeugd in Onderzoek 2020

U bent op 12 mei 2020 van harte welkom op het congres Jeugd in Onderzoek. Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de ondersteuning aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Tamara Adonis

Tamara Adonis

Programmamanager onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 54 70
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website