ZonMw tijdlijn Jeugd https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Jeugd nl-nl Fri, 26 Apr 2019 16:31:22 +0200 Fri, 26 Apr 2019 16:31:22 +0200 TYPO3 news-3977 Fri, 26 Apr 2019 11:20:27 +0200 Cursus over kinderen als medeonderzoeker https://kindenzorg.nl/jongerenparticipatie-in-onderzoek/ Op vrijdag 22 maart gingen Hetteke, Laura en Malou samen naar een cursus over jongerenparticipatie in onderzoek georganiseerd door ZonMw in samenwerking met Christine Dedding en Esther Peeters. In dit artikel vertellen ze over hun ervaringen. news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3943 Thu, 18 Apr 2019 14:20:00 +0200 JGZ-richtlijn ondergewicht beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jgz-richtlijn-ondergewicht-beschikbaar/ De jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn ondergewicht is onlangs gepubliceerd. De richtlijn biedt achtergrondinformatie over het normale gewichtsverloop, monitoring, signalering, verwijscriteria, en advisering en begeleiding bij ondergewicht. Groei als indicator voor gezondheid en welzijn

Een gezond gewicht is belangrijk voor het functioneren van kinderen. Het draagt bij aan een goede lichamelijke gezondheid, maar ook aan een goede psychische en emotionele gezondheid.
Het monitoren van groei, het signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de wettelijke taken van de JGZ. De nieuwe richtlijn biedt ondersteuning aan de JGZ-professionals om ouders en kinderen beter preventief te adviseren over voeding en andere risicofactoren bij dreigend ondergewicht. De richtlijn geeft ook duidelijke adviezen over wanneer de JGZ naar welke samenwerkingspartner kan verwijzen. 

Wil je weten welke thema’s er in de richtlijn worden behandeld, kijk dan dit filmpje.

Implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook zijn de adviezen uit de richtlijn vertaald voor ouders op de site van Stichting Opvoeden.nl. Zo is de tekst op de website geactualiseerd voor peuters, basisschoolleerlingen en pubers

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer weten?

]]>
news-3932 Thu, 18 Apr 2019 08:57:17 +0200 Wijkacademies ondersteunen Utrechtse wijken bij opvoedvraagstukken https://www.werkplaatsenjeugd.nl/wijkacademies-ondersteunen-utrechtse-wijken-bij-opvoedvraagstukken/ De Utrechtse wijken Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn zijn sinds 2017 in het bezit van een ‘Wijkacademie Opvoeden’. In een Wijkacademie gaan bewoners en professionals in gesprek over opvoedvraagstukken die in de wijk spelen. Afgelopen maand publiceerde de Academische Werkplaats Transformatie Utrecht het rapport ‘Wijkacademies in beeld’. Hierin worden de ontwikkelingen en eerste inzichten van de Wijkacademies gedeeld. news-3922 Wed, 17 Apr 2019 09:41:54 +0200 Bijeenkomst hulpverlening slachtoffers loverboys https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bijeenkomst-hulpverlening-slachtoffers-loverboys/ Op 27 mei organiseert ZonMw in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een bijeenkomst ‘Kennisontwikkeling over de hulpverlening aan slachtoffers van loverboys’. Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers en hulpverleners die zich richten op de hulpverlening aan slachtoffers van loverboys en op kennisontwikkeling op dit onderwerp. We hebben een aantal partijen gericht uitgenodigd, en hopen op een brede vertegenwoordiging vanuit diverse organisaties. Mocht u aanwezig willen zijn bij deze bijeenkomst, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan vóór 7 mei contact op via kindermishandeling@zonmw.nl.

Inhoud van het programma

Op deze bijeenkomst  delen de projectleiders van de twee in december gehonoreerde ZonMw-projecten op dit onderwerp: Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys en Effectiviteit en bereik van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel en de daaraan verbonden zorgaanbieders hun ervaringen. 

Doel van de bijeenkomst

Het stimuleren van samenwerking, afstemming en wederzijdse kennisdeling rondom de trajectbrede aanpak van zorg voor slachtoffers van loverboys.
In het programma staat kennismaken en uitwisselen centraal. De twee recent gestarte projecten zullen daarbij uitgebreid aan bod komen. Aan het eind van de bijeenkomst verwachten we beter zicht te hebben op het onderzoek en de kennis(ontwikkeling) over de aanpak en de zorg voor deze kwetsbare doelgroep. We verkennen met elkaar hoe verschillende partijen elkaar kunnen versterken en wat daarvoor nodig is.

Aanmelden en meer informatie

Neem dan vóór 7 mei contact op via kindermishandeling@zonmw.nl.

Meer informatie:

]]>
news-3909 Mon, 15 Apr 2019 07:51:00 +0200 Startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-topinstituten-met-rubicon-1/ 17 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO. Ze onderzoeken onder andere kunstmatige intelligentie die betere echografie mogelijk kan maken, de spierfunctie bij ALS, levend weefsel printen en de vorming van nieuwe bloedvaten. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Met de beurs kunnen deze jonge wetenschappers onderzoek te doen aan topinstituten zoals de universiteit van Cambridge en Harvard. De toekenningen betreffen de derde financieringsronde van 2018.

Deze 6 projecten gaan een bijdrage leveren aan gezondheidsonderzoek en zorginnovatie:

Een gezonde zwangerschap voor een gezond kinderhart

 • Dr. A.W. (Arend) van Deutekom (m), VU Amsterdam -> Verenigd Koninkrijk, University of Oxford, Department of Cardiovascular Clinical Research, 12 maanden. Factoren rondom de geboorte beïnvloeden de aanleg voor latere hart- en vaatziekten. Met nieuwe beeldvormende technieken onderzoeken we hoe deze factoren de ontwikkeling van het kinderhart beïnvloeden, en of een gezondere zwangerschap leidt tot een gezonder hart voor het nageslacht.

De spierfunctie bij ALS in beeld

 • L. (Linda) Heskamp MSc (v) Radboudumc -> Verenigd Koninkrijk, University of Newcastle, Campus for Ageing and Vitality, Newcastle Magnetic Resonance Centre, 24 maanden. Bij ALS-patiënten zijn sommige spieren vaak aangedaan en andere spieren zelden. De onderzoeker wil dit begrijpen door met een nieuwe beeldvormingstechniek de spiersamenstelling en spierfunctie van meerderen spieren in ALS-patiënten te onderzoeken om kennis te vergaren voor therapieontwikkeling.

Levend weefsel printen door beschermende cel coating

 • Dr.ir. T. (Tom) Kamperman (m), Universiteit van Twente -> Verenigde Staten, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Department of Medicine, Division of Engineering in Medicine, Shin Laboratory, 12 maanden. Het 3D-printen van organen biedt nieuwe oplossing voor het behandelen van ziekten. Helaas gaan veel cellen dood tijdens het 3D-printproces. In dit project ontwikkel ik een beschermende cel coating, waardoor celdood tijdens het printen wordt voorkomen.

De vorming van nieuwe bloedvaten begrijpen

 • Dr. T. (Tommaso) Ristori (m), TU/e -> Verenigde Staten, Boston University, Biomedical Engineering, 24 maanden. Door geavanceerde computermodellen en experimenten te combineren, zal ik de interactie tussen verschillende cellulaire signalen, die de gezonde en pathologische vorming van bloedvaten sturen, ontrafelen. Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van behandelmethoden voor ziekten zoals kanker en ischemie.

Kunstmatige intelligentie voor betere echografie

 • Dr. Ir. R.J.G. (Ruud) van Sloun (m), TU/e -> Israël, Technion, Israël Institute of Technology, 12 maanden. De belangrijkste medische beeldvormingstechnieken van vandaag, zoals MRI en CT, zijn niet duurzaam. Machines zijn zeer groot, gebruiken gevaarlijke straling of zijn erg duur. Uitzondering is echografie, maar dit geeft niet de beeldkwaliteit van MRI/CT. De onderzoeker gaat kunstmatige intelligentie inzetten om dit te veranderen.

De ontstekingsreactie onder de loep

 • Dr. L. (Lotte) Spel (v), UMCU -> Zwitserland, University of Lausanne, Biochemistry, 24 maanden. Zonder aanleiding continu een ontsteking gepaard gaande met koorts, huiduitslag en gewrichtspijn. De onderzoeker gaat zogeheten ontstekingsziekten bestuderen op moleculair niveau. Ze zoomt in op het werkingsmechanisme door te ontrafelen welke eiwitten de ontsteking in gang zetten en weer uitzetten.

Meer informatie

]]>
news-3904 Fri, 12 Apr 2019 11:59:28 +0200 Vraag over het nieuwe jeugdstelsel? KeTJA’s Kennisportaal geeft antwoord! https://www.werkplaatsenjeugd.nl/vraag-over-het-nieuwe-jeugdstelsel-ketjas-kennisportaal-geeft-antwoord/ Waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die in het Kennisportaal van de academische werkplaats KeTJA behandeld worden. In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam hun kennis en ervaring rond het nieuwe jeugdstelsel. news-3902 Thu, 11 Apr 2019 15:23:16 +0200 Jouw onderzoeksverhaal op Bessensap 2019? https://www.nwo.nl/actueel/evenementen/bessensap Ben je onderzoeker en heb je een maatschappelijk relevant en nieuwswaardig onderzoek(sresultaat) op het gebied van jeugd? En wil je dit graag onder de aandacht brengen van wetenschapsjournalisten? Meld je dan nu aan voor het geven van een presentatie op ons event Bessensap 2019 op 21 juni in Amsterdam news-3898 Wed, 10 Apr 2019 13:23:43 +0200 Proeftuinen tweede subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/proeftuinen-tweede-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-gestart/ Voorafgaand aan het MDT (maatschappelijke diensttijd) Festival op 29 maart was het officiële startmoment voor de projecten uit de tweede ronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Tijdens deze bijenkomst werd deze start feestelijk afgetrapt met bubbels en taart en gaven we projectleiders de kans om elkaar en de proeftuinen beter te leren kennen. Omdat de projecten experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd en we uiteindelijk samen verdere invulling geven aan het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd is het belangrijk dat ze ook gebruikmaken van elkaars expertises. Daarom vertelde onderzoeker Thijs over de resultaten van het onderzoek van de projecten de eerste subsidieronde en stond de ochtend verder vooral in het teken van netwerken. In 3 pitchrondes hoorde de projectleiders van elkaar wat ze in hun project gaan doen, hoe ze de jongeren willen gaan bereiken en waar ze verwachten tegenaan te gaan lopen. Terplekke ontstonden al mooie inzichten, mogelijke samenwerkingen en nieuwe ideeën bij de projectleiders.

Wie heeft mijn reep?

Om het netwerken extra kracht bij te zetten, kregen de projectleiders een extra opdracht mee. Bij de plenaire start van de ochtend kreeg iedere projectleider een chocoladereep met daarop de naam van een van de proeftuinen. Het doel? Ga op zoek naar je eigen reep en breng de reep die je zelf hebt gekregen bij de rechtmatige eigenaar!

We kijken terug op een hele fijne en waardevolle ochtend met een hele enthousiaste en betrokken groep. En we zien ontzettend uit naar de resultaten van deze proeftuinen. Wil je weten welke proeftuinen zijn gestart in deze subsidieronde? Bekijk dan het overzicht hier.

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer info?

 

]]>
news-3891 Tue, 09 Apr 2019 12:06:58 +0200 Feedback gevraagd herziening JGZ-richtlijn Astma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/feedback-gevraagd-herziening-jgz-richtlijn-astma/ Vindt u het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? U kunt tot maandag 6 mei 2019 reageren op het concept van de herziene JGZ-richtlijn Astma. De richtlijn en de wetenschappelijke verantwoording ervan zijn onlangs geactualiseerd. De richtlijn is herzien vanwege de actuele ontwikkelingen bij de thema’s roken en borstvoeding en vanwege de wens om aan te sluiten bij werkwijzen van andere sectoren, zoals bij de standaard ‘Astma bij kinderen’ van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG, 2014). De herziene richtlijn wordt door TNO ontwikkeld in opdracht van en met financiering van ZonMw. Na de commentaarronde wordt de aangepaste conceptrichtlijn besproken met de programmacommissie van ZonMw en de richtlijnadviescommissie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). 

Wat wordt gevraagd?

Kritisch meelezen met een conceptrichtlijn helpt om richtlijnen en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Een richtlijn kan immers enkel ondersteuning bieden als deze goed aansluit op de wensen vanuit de praktijk. 

De richtlijnontwikkelaar en werkgroep zijn voor deze consultatie vooral benieuwd naar:

 • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
 • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
 • Staan er onjuistheden in de tekst?

Hoe kan ik commentaar leveren?

U kunt de richtlijnen bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ, onder het kopje ‘richtlijnen in testfase’. Omdat het conceptrichtlijnen betreffen heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen bij ineke.vankempen@tno.nl. U ontvangt dan ook een formulier waar u uw commentaar op kunt invullen. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in definitieve versie van de richtlijn.

U kunt uw opmerkingen op de concept richtlijntekst vóór 6 mei 2019 per e-mail sturen naar Ineke van Kempen: ineke.vankempen@tno.nl.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer informatie

]]>
news-3862 Tue, 02 Apr 2019 09:15:31 +0200 NWA lanceert Expeditie NEXT - hét Nationale Wetenschapsfestival! https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/nwa-lanceert-expeditie-next---het-nationale-wetenschapsfestival.html Experimenten, colleges en expedities in 10 uur, door 100 wetenschappers, voor 1000 kinderen en volwassenen. Hoeveel heb jij eigenlijk te maken met wetenschap? Meer dan je denkt! Op donderdag 2 mei in de meivakantie kunnen jong en oud dit ontdekken in de Maassilo in Rotterdam tijdens Expeditie NEXT. Wetenschappers en onderzoekers uit heel Nederland komen dan samen om hun onderzoek met het publiek te delen. news-3861 Mon, 01 Apr 2019 15:54:24 +0200 Via co-creatie naar wetenschap met maatschappelijke impact https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/via-co-creatie-naar-wetenschap-met-maatschappelijke-impact/ De wetenschap zal meer dan ooit moeten bewijzen dat ze waarde heeft voor de samenleving. Het gaat om kennis die er toe doet, om maatschappelijke impact. Maar hoe creëer je impact en innovatie in verbinding met de samenleving? Door co-creatie, door samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke partners. We moeten toe naar een vierdegeneratie-universiteit, een universiteit die naar buiten reikt en meer doet dan alleen (fundamentele) kennis vergaren. Dat betoogt Dike van de Mheen in haar inaugurale rede waarmee ze het ambt van hoogleraar Transformaties in de zorg aanvaardde aan Tilburg University op vrijdag 29 maart 2019. Prof. dr. Dike van de Mheen is commissielid bij verscheidene ZonMw-programma’s op het gebied van  jeugd en preventie. Haar wetenschappelijke inbreng met duidelijk oog voor maatschappelijke impact wordt zeer gewaardeerd.

Co-creatie en ZonMw

Co-creatie speelt ook een belangrijke rol in de –wetenschappelijke- kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod. Aspecten van co-creatie zijn: interactie tussen wetenschap en samenleving, evidence based werken (waarbij wetenschap, praktijk en cliënt structureel met elkaar samenwerken) en kwalitatieve evaluatie van maatschappelijke impact.
Dit zijn tevens belangrijke elementen bij de (onderzoeks)projecten van ZonMw.

Academische Werkplaatsen

In haar inaugurele rede zoomt Dike in op de academische werkplaatsen van Tranzo, waarmee vorm wordt gegeven aan het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Academische werkplaatsen kunnen worden gezien als innovatieve ruimten waar wetenschap en samenleving elkaar ontmoeten en co-creëren. Waar de creatie ontstaat en wordt gefaciliteerd. Innovatieve professionals kunnen praktijkveranderingen realiseren gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunnen de veranderingen volgen met evaluatie onderzoek dat praktijk en innovatie stimuleert.

Meer weten?

]]>
news-3830 Mon, 25 Mar 2019 17:08:46 +0100 Bij welk vraagstuk en op welk moment past welke onderzoeksmethode het best? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bij-welk-vraagstuk-en-op-welk-moment-past-welke-onderzoeksmethode-het-best/ ZonMw is in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een traject gestart om te komen tot een meer gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns. De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van de wat meer ‘traditionele’ onderzoeksmethoden naar meer diverse onderzoeksdesigns. En lang niet altijd is duidelijk welk design het meest passend is in welke context. Met dit traject willen ZonMw en het NJi onderzoekers de mogelijkheid bieden een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design te maken. Als onderzoeksfinancier wil ZonMw valide en bruikbare kennis laten ontwikkelen die impact heeft in de praktijk. Impact is niet alleen een kwestie van goede disseminatie. Ook door de keuze van het onderzoeksdesign kan de impact al gaande het onderzoek worden vergroot. Welk onderzoeksdesign het meest geschikt is, hangt sterk af van de situatie. De vraag is dus: welk design is passend in welke context? 


ZonMw is samen met het NJi een traject gestart om te komen tot een gemeenschappelijk kader voor verschillende onderzoeksdesigns door de volgende 3 vragen te beantwoorden:

 1. Bij welk vraagstuk en op welk moment is welk design het meest passend?
 2. Wat is de bewijskracht van een bepaald design?
 3. Wat zijn de randvoorwaarden voor het goed uitvoeren van een bepaald design? 

Deze vragen moeten worden beantwoord, zodat onderzoekers een beter onderbouwde keuze voor een bepaald design kunnen maken. Dit moet het makkelijker maken om te toetsen of de gekozen methode goed aansluit bij het beoogde doel en ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Daarnaast willen we hetgeen we wel al weten meer bekendheid geven.
De komende maanden worden rond diverse onderzoeksmethoden verschillende bijeenkomsten georganiseerd of bij bestaande bijeenkomsten aangesloten. Hier wordt met onderzoekers en methodologische experts op de verschillende terreinen kennis en ervaringen opgehaald en gebundeld. 

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  

Meer informatie

]]>
news-3823 Mon, 25 Mar 2019 12:09:24 +0100 ‘Praat niet over me, praat met me’: masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-niet-over-me-praat-met-me-masterclasses-over-jongerenparticipatie-in-onderzoek/ Op vrijdag 8 en 22 maart vonden 2 masterclasses over ‘Jongerenparticipatie in Onderzoek’ en ‘Dilemma’s in jongerenparticipatie’ plaats. Beide masterclasses werden begeleid door Christine Dedding en Esther Peeters en bleken zeer waardevolle bijeenkomsten. Middels brainstormsessies, discussies en creatieve oefeningen gingen de deelnemers aan de slag met vragen over de waarde, invulling en uitvoering van participatief onderzoek. Zelfs ouderwetse LEGO-stenen kwamen eraan te pas. ‘Als onderzoeker vergeten we af en toe te doen wat ‘normale’ mensen ook doen: in gesprek gaan met elkaar om iemand te leren kennen. Want de vraag die we onszelf moeten stellen is: willen we een ander leren kennen en helpen, of willen we data ophalen?’ stelt Dedding aan het begin van de masterclass. Het belang van participatie werd hiermee snel duidelijk. 

Dienstbaar zijn aan de samenleving

Participatie is ontstaan vanuit de wens om dienstbaar te zijn aan de samenleving. De resultaten van een onderzoek zouden bovenal de mensen over wie zo’n onderzoek gaat moeten helpen. Het gebeurt echter vaak dat wetenschappers de behoefte van de doelgroep onvoldoende meenemen en het onderzoek als ‘hun’ eigendom zien. Participanten krijgen vaak na deelname geen feedback over de uitkomsten en kunnen niet helpen bepalen waar het onderzoek om moet gaan.  ‘Gemiste kans‘, vindt Dedding, ’want het is juist zo belangrijk dat het onderzoek aansluit bij de behoefte van de mensen waar het om gaat. Het zou zo mooi zijn als onderzoeker en deelnemer het als hun gezamenlijke onderzoek gaan zien.’

Mening van een kind minder belangrijk dan die van een volwassene?

Een ander interessant discussiepunt is die van de waarde van de mening van een kind. Wanneer zijn zij in staat om een mening te geven? En is die mening dan minder waard dan die van een volwassene? Is het wel of niet goed dat een kind wellicht niet in staat is de hele context te overzien? Dit zijn voorbeelden van vragen die in onderzoeken meegenomen moeten worden.

Inzicht krijgen door bouwen met LEGO

In de middag gingen de deelnemers aan de slag met verschillende vormen van participatief onderzoek. Zo ondervonden ze aan de LEGO-tafel wat de waarde kan zijn van de LEGO SERIOUS PLAY methode, wanneer je bijvoorbeeld met kwetsbare jongeren wilt praten over hun ervaringen in de jeugdzorg. Discussiëren over meegebrachte uitnodigingen om jongeren te werven voor een onderzoek – wat was hier niet zo goed aan en hoe zou het juist wél moeten? – liet zien hoe je samen tot oplossingen kunt komen.  

‘Praat niet over me, praat mét me’

Een masterclass jongerenparticipatie is natuurlijk niet compleet zonder de daadwerkelijke participatie van jongeren. Bij de 2e bijeenkomst waren er daarom zowel onderzoekers als jongeren aanwezig. Samen met Esther Peeters bogen deze jongeren zich onder andere over de vraag: wat is het profiel van de ideale onderzoeker? Gelijkwaardigheid, waardering, eerlijkheid en openheid noemden zij hierbij als kernpunten. ‘Praat niet over me, maar praat mét me’, zoals een meisje mooi zei. Ook bedachten de jonge deelnemers originele manieren om de onderzoekers uit hun comfortzone te halen en hen te laten reflecteren op de manier waarop ze participatie vormgeven in hun onderzoek. Tijdens het spel ‘over de streep’ legden zij de volwassenen allerlei stellingen voor, zoals ‘ik geef jongeren altijd terugkoppeling van wat ik met hun input heb gedaan’. Opvallend was dat veel onderzoekers in het ‘nee’-veld bleven staan en zich vervolgens direct afvroegen waarom ze hier niet eerder over na hadden gedacht. Zo zie je maar hoe waardevol een gelijkwaardige dialoog tussen jongeren en volwassenen kan zijn. 

Komen er meer masterclasses?

We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor nieuwe masterclasses. Ben je hierin geïnteresseerd? Je kunt je hier inschrijven om op de hoogte gehouden te worden. Maar houdt ook vooral onze nieuwsbrief en de LinkedIn-pagina ZonMw Jeugd in de gaten. 

Meer informatie

 

]]>
news-3820 Fri, 22 Mar 2019 17:19:45 +0100 Consultatieronde van het programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/consultatieronde-van-het-programma-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-is-opengesteld/ Bent u betrokken bij het jeugdbeleid? Werkt u als professional of onderzoeker in het (preventieve) jeugdveld of heeft u als ouder of jongere te maken met (preventieve) jeugdhulp? Houdt u zich bezig met professionalisering? Dan bent u van harte uitgenodigd om mee te denken over dit nieuwe programmavoorstel. Het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 – 2024) stimuleert het creëren van een lerende omgeving en verbetercyclus ten behoeve van de transformatie in de jeugdsector. Dit door middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin organisaties samenwerken vanuit praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Kennis en expertise wordt binnen de werkplaatsen ontwikkeld, benut én toegepast. De generieke elementen van deze kennis worden daarnaast overdraagbaar gemaakt voor andere regio’s.

Het programma bouwt voort op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020). Meedenken over dit nieuwe programmavoorstel kan tot 9 april. Het consultatieformulier vindt u hier op onze website.

ZonMw streeft ernaar het programmavoorstel eind april aan VWS aan te bieden. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt eind mei de subsidieoproep opengesteld. 

Bekijk het concept programmavoorstel

Meer weten?

 

]]>
news-3814 Fri, 22 Mar 2019 12:50:29 +0100 Ook jongeren met een beperking betrokken in projecten maatschappelijke diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ook-jongeren-met-een-beperking-betrokken-in-projecten-maatschappelijke-diensttijd/ Met de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen of de samenleving. Begin dit jaar hebben 34 projecten uit de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd het bericht gekregen dat zij hiervoor subsidie ontvangen. In dit artikel leest u meer over 3 projecten waarin jongeren met en zonder beperkingen elkaar ondersteunen. Project Samen isolement doorbreken

Dit is een landelijk project dat – met een buddysysteem – hoogopgeleide jongeren met een beperking ondersteunt bij het vinden van een passende afstudeerstage of eerste baan. In het buddysysteem wisselen jongeren met een beperking die nog geen stage of werk hebben ervaringen en ideeën uit met jongeren die dat wel hebben. Op de projectpagina van Samen isolement doorbreken vindt u meer informatie over dit project. Het project is een initiatief van de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM).

Project Onzichtbare Helden

In dit project – met als initiatiefnemer Stichting Dedicon – gaan jongeren met én zonder visuele beperking aan de slag met verschillende werkzaamheden. De deelnemers vormen de jongerenbeweging van Dedicon en bepalen en organiseren zelf wat ze precies gaan doen. Voorbeelden zijn: socialemediabeheer en het inspreken van audioboeken. Het project wil jongeren uitdagen om na te denken over hoe zij kunnen zorgen voor een toegankelijkere samenleving waarin iedereen meedoet. Meer informatie over Onzichtbare Helden vindt u op de projectpagina.

Project Verbeeldingslab de Fighter

Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen - en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder - de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Zo leren de jongeren hoe zij met kunst hun verhaal kunnen vertellen en lastige dilemma’s kunnen uitbeelden. Het publiek dat komt kijken naar een voorstelling leert op een toegankelijke manier meer over inclusie en sociale cohesie. Meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina.

Maatschappelijke diensttijd

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt en daarmee het ontwerp te maken voor de maatschappelijke diensttijd. Op vrijdag 29 maart wordt het eerste ontwerp gepresenteerd en de nieuwe naam voor de maatschappelijke diensttijd bekendgemaakt. 

Meer weten? 

]]>
news-3772 Tue, 19 Mar 2019 10:35:00 +0100 Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-belang-van-een-brede-blik-de-toegang-tot-jeugdhulp-in-brabantse-gemeenten/ Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een 3-jarig onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant in 4 West-Brabantse gemeenten. Het onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop het jeugdstelsel zich tot nu toe ontwikkeld heeft en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Transformatie in vier Brabantse gemeenten

Met de nieuwe Jeugdwet uit 2015 beoogde de Rijksoverheid jeugdhulp dichterbij het gezin te organiseren, waardoor er minder gespecialiseerde hulp nodig zou zijn. Dit zou bijdragen aan een eenvoudiger, efficiënter en effectiever jeugdstelsel, was de gedachte.

Ook in West-Brabant hebben gemeenten naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet concrete beleidsdoelen opgesteld. Vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Noord-Brabant werd in de gemeenten Breda, Roosendaal, Oosterhout en Woensdrecht de rol van de toegang tot jeugdhulp in relatie tot de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp onderzocht. Hoe is de toegang in deze gemeenten georganiseerd? En aan welke ‘knoppen’ draaien gemeenten om de transformatiedoelen waar te maken?

Transformatie vraagt om een brede blik

De onderzoekers stellen dat in de eerste jaren van de decentralisatie vooral aandacht is uitgegaan naar het inkopen en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, waarmee de continuïteit van zorg gewaarborgd bleef. De 4 onderzochte gemeenten zien het inzetten van preventie in het voorliggend veld als een doorslaggevend middel om gespecialiseerde hulp te beperken en de zorgkosten laag te houden. Professionals bij de toegang zelf kwamen tot dusver echter weinig toe aan preventieve activiteiten, onder meer door een hoge werkdruk en administratieve lasten.

Het onderzoek beschrijft daarnaast factoren buiten de gemeentelijke toegang die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde hulp. Denk aan de inzet van het voorliggende veld en vrijwilligers en het doorverwijzen door huisartsen. Bovendien zijn er factoren waar gemeenten nauwelijks of zelfs geen invloed op hebben, zoals de aard en omvang van de populatie in een gemeente.

Kortom, naast de gemeentelijke toegang zijn er voor beleidsmakers veel andere ‘knoppen om aan te draaien’. Een brede blik blijkt onmisbaar om te komen tot een effectief jeugdstelsel.

De Academische Werkplaats Noord-Brabant

Het rapport Toegang op de hoek. De gemeentelijke toegang en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp is tot stand gekomen door het onderzoeksproject vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant. Binnen deze werkplaats hebben de Avans Hogeschool, de GGD West-Brabant, LOC zeggenschap in zorg, de gemeenten Roosendaal, Breda, Oosterhout en Woensdrecht en de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo, de handen ineen geslagen. ‘Hoe bouwen we samen aan een betere toegang tot jeugdhulp?’, is een van de vragen waar ze zich over bogen. Het project was een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waar West-Brabantse gemeenten hun vastgestelde beleidsdoelen kunnen monitoren.

Door de werelden van de praktijk, beleid, onderwijs, wetenschap en ervaring samen te brengen, tracht de werkplaats een succesvolle jeugdhulptransitie te bewerkstelligen. Het hier besproken onderzoek maakte onderdeel uit van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waar nog twaalf andere (regionale) werkplaatsen onder vallen.

Meer weten?

]]>
news-3774 Fri, 15 Mar 2019 11:25:10 +0100 Vlog: Mediatietherapie bij ADHD en druk gedrag in de klas https://adhdendrukgedrag.nl/algemeen/nieuwe-vlog-hoe-kan-een-leerkracht-omgaan-met-druk-en-ongeconcentreerd-gedrag/ Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag? Een zeer relevante vraag nu er maatschappelijk debat is over het effect van volle klassen op het gedrag van leerlingen in het algemeen en in het bijzonder op dat van leerlingen die snel zijn afgeleid en beweeglijk zijn. Marjolein Luman en Anouck Staff (Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag) geven concrete handvatten voor leerkrachten. Bekijk de volg op hun website. news-3748 Tue, 12 Mar 2019 08:02:35 +0100 2 onderzoeksprojecten naar psychisch welzijn van vluchtelingen https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2019/jan-mrt/180305-vu-onderzoeker-marit-sijbrandij-ontvangt-800-duizend-euro-subsidie.aspx VU start met 2 onderzoeksprojecten naar psychische zorg voor vluchtelingen. Het gaat om onderzoek naar een mobiel audio-instrument waarmee – zonder tolk – vragen over stress en andere psychische problemen kunnen worden gesteld aan Syrische statushouders. En onderzoek naar de effecten van een kortdurende (5 sessies) interventie voor angst en depressie bij vluchtelingjongeren. news-3743 Mon, 11 Mar 2019 09:42:21 +0100 NWO publiceert tweede call NWA onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nwo-publiceert-tweede-call-nwa-onderzoeksprogramma-onderzoek-op-routes-door-consortia/ NWO heeft op maandag 4 maart 2019 de tweede financieringsronde geopend van het NWA-onderzoeksprogramma 'Onderzoek op routes door consortia (ORC)'. Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken, waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Voor de financieringsronde van 2019 is 80,5 miljoen euro gereserveerd. De deadline voor het aankondigen van initiatieven is op 9 mei 2019. De deadline voor het indienen van de beknopte aanvragen is op 6 juni 2019. Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Kennisketenbrede en interdisciplinaire consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. De aanvragen hebben betrekking op een of meerdere NWA-routes en kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend: 500.000 - 2 miljoen euro, 2 - 5 miljoen euro en 5 - 10 miljoen euro.

Ten opzichte van de financieringsronde uit 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Consortia zijn in 2019 verplicht om hun initiatief online aan te kondigen. Zodoende kunnen potentiële partners zich melden en wellicht aansluiten bij het consortium.
 • Daarnaast wordt in 2019 gevraagd om een handtekening van het hoogste bestuursorgaan van de penvoerder bij het indienen van de beknopte aanvraag. Verder heeft de raad van bestuur van NWO besloten om in 2019 een bindend advies af te geven over de beknopte aanvragen. De hoop is dat onderzoeksinstellingen daarmee kritisch de eigen inzendingen beschouwen, en dat hierdoor het aantal aanvragen binnen aanvaardbare grenzen blijft. Verder is er een differentiatie aangebracht in de beoordelingscriteria van de beknopte en volledige aanvragen.

De eis voor 10% cofinanciering door de indienende consortia blijft van kracht, ondanks bezwaren van sommigen dat het fundamenteel onderzoek zou kunnen belemmeren. De raad van bestuur vindt echter dat verbinding met maatschappelijke partners en de maatschappelijke impact van onderzoek als essentiële elementen van de NWA zwaarder dienen te wegen.

Meer informatie

]]>
news-3738 Fri, 08 Mar 2019 10:01:06 +0100 Nieuwe JGZ-richtlijn Lengtegroei beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-jgz-richtlijn-lengtegroei-beschikbaar/ Deze week is de (ver)nieuw(d)e jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Lengtegroei gepubliceerd. De richtlijn bestaat uit een nieuw gedeelte ‘Grote lengtegroei’ en een update en aanpassing van de bestaande richtlijn ‘Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte’ (2010). De richtlijn Lengtegroei geeft vernieuwde en uitgebreidere informatie over het monitoren van groei en over signaleren van afwijkende lengtegroei. Door deze nieuwe richtlijn vervalt de bestaande richtlijn. Groeimonitoring van kinderen is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose. De richtlijn geeft aanbevelingen over het meten en monitoren van de lengtegroei, oorzaken en signalen van een afwijkende lengtegroei en begeleiding door de JGZ.

Wilt u weten welke thema’s er in de richtlijn worden behandeld, kijk dan het filmpje.

Implementatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk door middel van een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook is de informatie voor ouders over lengtegroei op de site van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd. En zijn er voor ouders en jeugdigen folders beschikbaar.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer weten?

 

]]>
news-3737 Fri, 08 Mar 2019 08:23:28 +0100 Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat! https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/blog/transformatie-van-de-jeugdhulp-doe-het-samen-met-de-mensen-om-wie-het-gaat 'Goede jeugdhulp bereik je alleen samen met de mensen waar het om gaat' aldus Marieke Nanninga. Nanninga is projectleider participatie bij Zorgbelang Groningen. In diverse projecten, met ziekenhuizen, gemeenten, en kennisinstellingen, werkt zij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit de wensen en behoeften van én samen met de mensen zelf. Op 12 september 2018 promoveerde zij bij C4Youth (RUG|UMCG). Lees meer in haar blog. news-3736 Thu, 07 Mar 2019 15:52:30 +0100 Effectieve behandeling van angst- en depressieve stoornissen bij kinderen in de klinische praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/effectieve-behandeling-van-angst-en-depressieve-stoornissen-bij-kinderen-in-de-klinische-praktijk/ Vanuit de Academische Werkplaats Inside-Out onderzocht Marleen van Doorn de diagnostiek en behandeling van kinderen met angst of depressieve klachten in de klinische praktijk. Bij het stellen van een diagnose is het essentieel dat therapeuten niet alleen de visie van ouders op zulke klachten meewegen, maar ook die van het kind zelf, is een belangrijke conclusie uit het promotieonderzoek. Onopgemerkte stoornissen 

Angststoornissen en depressieve stoornissen komen naar schatting bij ongeveer 10-20% van de basisschoolkinderen voor. In tegenstelling tot ‘externaliserende problemen’, zoals hyperactiviteit, worden deze ‘internaliserende problemen’ zelden opgemerkt. Dit is zorgelijk, omdat onbehandelde angst en depressieve klachten tot grote negatieve gevolgen kunnen leiden. Deze constatering was de aanleiding voor Marleen van Doorn om de diagnostiek en behandeling van angst en depressieve klachten bij kinderen in de klinische praktijk nader onder de loep te nemen. Op vrijdag 15 februari verdedigde de promovenda succesvol haar proefschrift Conducting research in clinical practice: challenges in the assessment and treatment of childhood internalizing disorders.

Verschillende visies 

Een belangrijke bevinding uit Van Doorns onderzoek is dat ouders en kinderen vaak een verschillende beleving hebben van de internaliserende problemen van het kind. De mate van overeenstemming tussen ouders en kinderen lijkt samen te hangen met hoe zichtbaar de angst of depressieve klachten zijn. Verder laten de resultaten zien dat de zienswijze van moeders sterk gekleurd kan zijn door eigen psychische problematiek. Het is dus  essentieel dat therapeuten hier bewust van zijn wanneer zij hun diagnostische oordeel geven. Zeker omdat behandelaars vaak geneigd zijn de interpretatie van ouders zwaarder te laten wegen.  

Behandeling

Verder onderzocht Van Doorn de behandeling van angststoornissen bij kinderen in de klinische praktijk. Zij vergeleek het strikt toepassen van een protocollaire cognitieve gedragstherapie (CGT) met de reguliere behandeling zoals die normaal gesproken aan het kind en ouders gegeven werd. De reguliere angstbehandelingen bleken even effectief te zijn als protocollaire CGT. In de reguliere behandelingen bleek CGT wel veel gebruikt te worden. Behandelingen zouden verder verbeterd kunnen worden door meer te focussen op begeleide exposure (‘exposure in vivo’) en door ouders optimaal te betrekken. 

Academische Werkplaats Inside-Out 

Marleen van Doorn studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit en startte in 2011 als promovenda bij de door ZonMw gefinancierde Academische Werkplaats Inside-Out. Inside-Out staat voor het slaan van een brug tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk van de jeugdzorg in de brede regio rondom Nijmegen. Van Doorn werkt momenteel als GZ-psycholoog bij Pro Persona Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS.

Over de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd 

De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, en krijgen hierbij structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten? 

]]>
news-3706 Mon, 04 Mar 2019 12:02:04 +0100 Gemeenten bereiden zich voor op subsidieaanvraag Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gemeenten-bereiden-zich-voor-op-subsidieaanvraag-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd/ Wat een belangstelling voor de subisidieoproep voor consortia van gemeenten van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd! Ruim 80 belangstellenden kwamen 13 februari naar de informatiebijeenkomst van ZonMw om meer te horen over de oproep, de procedures en het model van de Belgische Samenlevingsdienst. De ronde is opgezet met het idee dat gemeenten vanuit hun rol in het sociale domein een centrale rol kunnen spelen in de vormgeving van het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd. Zo hebben gemeenten al een breed netwerk van samenwerkingspartners, zoals scholen, MO’s en bedrijven. Gemeenten zijn bovendien een belangrijke vindplaats van (kwetsbare) jongeren en zij hebben al veel trajecten en initiatieven voor (kwetsbare) jongeren. Vanuit hun opdracht een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving, sluit de insteek van deze subsidieronde daar mooi op aan.

Ondersteuning

Op dit moment wordt, met de input uit de informatiebijeenkomst, de laatste hand gelegd aan de subsidieoproep voor de consortia van gemeenten. Op 18 maart gaat de oproep open en kunnen de consortia van gemeenten beginnen met het schrijven van hun aanvraag. Om aanvragers te ondersteunen bij het schrijven hiervan, krijgen zij ondersteuning. Het bedrijf AEF heeft een ondersteuingsaanbod onwikkeld, dat bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. 

Belgische Samenlevingsdienst

In deze subsidieronde wordt er geëxperimenteerd met een intensieve vorm van de maatschappelijke diensttijd, die gebaseerd is op het model van het Platform van de Belgische Samenlevingsdienst. Tijdens de bijeenkomst vertelden vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Ook nam één van de deelnemende jongeren Abdul het woord. Hij lichtte toe hoe deze ervaring hem in contact heeft gebracht met leeftijdgenoten en hoe hij zich nuttig heeft kunnen maken en zich meer onderdeel is gaan voelen van de samenleving. 

Aankondiging oproep

Maar liefst 15 gemeenten lieten na afloop van de bijeenkomst weten dat zij de intentie hebben een aanvraag in te dienen. Deelnemende gemeenten hebben nog tot uiterlijk 1 maart om zich aan te melden voor deze subsidieronde. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, lees hier het verslag

Meer informatie

]]>
news-3705 Mon, 04 Mar 2019 11:09:41 +0100 NWO opent subsidieoproep Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/maatschappelijke-re-integratie-van-adolescenten-en-volwassenen-met-autisme-en-psychose/maatschappelijke-re-integratie-van-adolescenten-en-volwassenen-met-autisme-en-psychose.html Het onderzoeksprogramma heeft als hoofddoel kwalitatief hoogstaand onderzoek naar interventies te bevorderen op gebied van wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming van mensen met autismespectrum en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen. NWO moedigt onderzoek aan met een sterke relevantie voor en toepasbaarheid in de praktijk. Het dient een solide theoretische of wetenschappelijke basis te hebben. news-3649 Tue, 19 Feb 2019 15:36:09 +0100 Professionals aan zet: actieonderzoek in Groningse gemeenten https://www.werkplaatsenjeugd.nl/professionals-aan-zet-actieonderzoek-in-groningse-gemeenten/ Els Evenboer voert samen met een aantal gemeenten in de provincie Groningen actieonderzoek uit vanuit C4Youth 2.0. Maar wat is ‘actieonderzoek’ eigenlijk? En wat levert het op? news-3646 Tue, 19 Feb 2019 15:28:40 +0100 Nieuwe publicatie Gezin aan Zet: ‘Transformeren volgens ouders’ https://www.werkplaatsenjeugd.nl/nieuwe-publicatie-gezin-aan-zet-transformeren-volgens-ouders/ Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet (Academische Werkplaats SAMEN) het rapport ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal. news-3631 Mon, 18 Feb 2019 08:45:30 +0100 Het gaat niet altijd goed: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-gaat-niet-altijd-goed-implementatie-van-blended-care-in-de-jeugdgezondheidszorg/ In een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en TNO werden bestaande, evidence-based werkwijzen rondom excessief huilen en pesten doorontwikkeld naar een online variant. De omstandigheden rondom de start van het project leken ideaal. Toch is het project door achterblijvende respons van deelnemers voor het onderzoek eerder gestopt. Wat kunnen we hiervan leren? Voorafgaand aan het project ‘Consultatiebureau van de toekomst: de ontwikkeling en evaluatie van ‘blended care’ in de jeugdgezondheidszorg’ is TNO benaderd door praktijkinstelling GGD Hart voor Brabant met de vraag of zij onderzoek wilde doen naar blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Blended care

Blended care is een combinatie van online en offline zorg en contactmomenten. Een deel van de bestaande face-to-face werkwijzen in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de JGZ nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze en deze leek goed aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Vandaar dat GGD Hart voor Brabant en TNO besloten hebben de werkwijze door te ontwikkelen en op werkzaamheid te onderzoeken.

Doel project

Het doel van dit project was de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door blended care in te zetten op de thema’s excessief huilen en pesten door:
•    Bestaande werkwijzen door te ontwikkelen naar een blended vorm. 
•    Deze blended werkwijzen in een haalbaarheidsstudie te toetsen op proces, succes, duur van het traject en cliënttevredenheid.
•    Kansen en belemmeringen voor implementatie van de blended werkwijzen in kaart te brengen.

Het project liep anders

Na 1,5 jaar blijkt de respons van deelnemers achter te blijven. Ondanks het feit dat de onderzoeksvraag vanuit de praktijk kwam en de praktijk ook vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het onderzoek. 
Wat zorgde ervoor dat de implementatie anders verliep dan verwacht? En welke factoren waren hierop van invloed? Ter afsluiting van het project zijn 7 JGZ-professionals naar hun mening gevraagd. Dit waren zowel verpleegkundigen en artsen als leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

Het blijkt dat implementatie van de blended care-modules wordt beïnvloed door een scala aan belemmerende en bevorderende factoren die te maken hebben met het niveau van de interventie, de gebruiker, organisatie en sociaal-politieke omgeving. Deze factoren zijn uitgewerkt in een factsheet. Voor een succesvolle toepassing dient de implementatiestrategie op al deze factoren in te spelen.

Flyer

In de flyer 'Het lukt niet altijd: implementatie van blended care in de jeugdgezondheidszorg' leest u meer over de belemmerende en bevorderende factoren in de praktijk.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.  
Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

]]>
news-3615 Thu, 14 Feb 2019 08:02:37 +0100 Presentatie trainingsmodules vroegsignalering autisme op NVA Autisme Congres 2018 https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/presentatie-trainingsmodules-vroegsignalering-autisme-op-nva-autisme-congres-2018 news-3609 Mon, 11 Feb 2019 15:58:53 +0100 Lancering informatieve website voor jeugdige onderzoeksdeelnemers https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2019/Februari/lancering-website-kinderen-onderzoek/ Onderzoekers vragen jonge ziekenhuispatiënten soms of ze willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek. Toch is er weinig geschikte informatie voor kinderen. Dr. Ronella Grootens, onderzoeker bij de LUMC-sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, maakte daarom een website voor hen.