ZonMw tijdlijn Jeugd https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Jeugd nl-nl Fri, 14 Dec 2018 04:51:07 +0100 Fri, 14 Dec 2018 04:51:07 +0100 TYPO3 news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3331 Mon, 10 Dec 2018 12:18:01 +0100 Groningse werkplaats Jeugd: 'Behoefte aan onderzoek en kennis is enorm' https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/groningse-werkplaats-jeugd-behoefte-aan-onderzoek-en-kennis-is-enorm/ In een interview door 'Gemeenten van de toekomst' met de Groningse wethouder Gijsbertsen vertelt hij over het jeugdbeleid van gemeenten. En hoe dat gericht is op het zoveel mogelijke samen met ouders en jongeren aan oplossingen te werken. Ondersteuning komt daarbij van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, die in 11 regio’s helpen met direct toepasbaar actiebegeleidend onderzoek. En dat is hard nodig, stelt de Groningse wethouder Mattias Gijsbertsen (Sociale Zaken en Jeugd): 'De behoefte aan onderzoek en kennis is enorm.' news-3329 Mon, 10 Dec 2018 09:44:05 +0100 Schrijf jouw innovatie in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019 Lijkt het jou leuk om jouw zorginnovatie te pitchen tegenover partners, startups, experts, zorginstellingen en financierders? Schrijf je nu in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 en maak kans op een geldbedrag van in totaal €15.000,- euro (€10.000,- voor de vakjuryprijs en €5.000,- voor de publieksprijs). Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. news-3303 Tue, 04 Dec 2018 15:46:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Zwangerschap en geboorte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-zwangerschap-en-geboorte/ Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II zijn 2 nieuwe subsidieoproepen opengesteld. Tot 12 maart 2019 kunt u een onderzoeksvoorstel indienen. Met uw onderzoek levert u een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van integrale geboortezorg, prenatale of neonatale screening. Subsidieoproep: Verbeteren kwaliteit integrale geboortezorg

Het doel van deze subsidieoproep is het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder.

Subsidieoproep: Prenatale screening en neonatale screening

Het doel van deze subsidieoproep is bij te dragen aan het optimaliseren van de prenatale screening of neonatale screening in Nederland.

Kijk voor meer informatie over het programma Zwangerschap en geboorte op de programma pagina.

Let op: ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem, ‘Mijn ZonMw’. Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via Mijn ZonMw, zie hier voor meer informatie.

 

]]>
news-3287 Wed, 28 Nov 2018 13:51:16 +0100 Minister de Jonge (VWS) opent tour van Kennisagenda Jeugd langs ministeries https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-de-jonge-vws-opent-tour-van-kennisagenda-jeugd-langs-ministeries/ Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Kennisagenda Jeugd is het resultaat van een unieke samenwerking. De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken over kinderen en jongeren gezamenlijk op te pakken. De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd gedaan door Judi Mesman en Monique Volman, boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. De Kennisagenda wordt de komende periode feestelijk overhandigd aan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries die bij de totstandkoming van de Kennisagenda betrokken zijn geweest.

Kennisagenda uitwerking van route Jeugd van NWA

De Kennisagenda Jeugd is een uitwerking van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De agenda beschrijft de thema’s waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. Het gaat dan om de thema’s leren en ontwikkelen in verschillende contexten, diversiteit en (on)gelijkheid en normativiteit van opvoeding en onderwijs. U vindt de Kennisagenda hier .

Veel partijen én jongeren betrokken bij totstandkoming Kennisagenda

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en daarmee wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het jeugddomein handvatten te geven om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen. Mede daarom zijn bij de totstandkoming van de Kennisagenda een groot aantal partijen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs betrokken evenals de ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat de Kennisagenda uniek maakt is dat niet alleen professionals zijn bevraagd maar juist ook ouders en jongeren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in samenwerking met andere onderdelen van NWO en ZonMw de Taskforce ondersteund bij de totstandkoming van de Kennisagenda.

NWA biedt kansen

De verschillende thema’s uit de Kennisagenda Jeugd hangen met elkaar samen, vullen elkaar aan of overlappen elkaar. Deze zouden dan ook niet los van elkaar onderzocht moeten worden. Hier liggen kansen voor onderzoekers om samen met collega’s uit andere domeinen en disciplines grootschalig onderzoek op te zetten. De verschillende calls van de NWA  bieden hier mogelijkheden voor.

Aandacht voor goede organisatie en inrichting jeugdhulp en onderwijs

Minister de Jonge uit zijn waardering voor de totstandkoming van de Kennisagenda Jeugd. In gesprek lichtten Mesman en Volman toe waarom is gekozen voor de drie thema’s. Hierop kan toekomstig onderzoek voor belangrijke doorbraken en innovatieve ontwikkelingen zorgen. De minister vraagt in aanvulling op deze thema’s aandacht voor kennis over een goede organisatie en inrichting van o.a. jeugdhulp en onderwijs. De Jonge nodigt het onderzoeksveld uit hier ook oog voor te hebben.

Meer weten?

 

Fotografie en video Studio Oostrum

 

]]>
news-3273 Mon, 26 Nov 2018 14:09:40 +0100 Zelfhulpprogramma ‘Druk in de Klas’ helpt leerkrachten in omgang met drukke kinderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zelfhulpprogramma-druk-in-de-klas-helpt-leerkrachten-in-omgang-met-drukke-kinderen/ Druk in de Klas, een zelfhulpprogramma dat leerkrachten helpt bij de omgang met drukke en ongeconcentreerde kinderen, lijkt een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen. Dit concludeert Betty Veenman, onderzoeker en psycholoog. Zij promoveert 28 november 2018 aan de Vrije Universiteit met haar onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’. Kleine significante verbetering

Het programma is opgezet op basis van gedragstherapeutische technieken en richt zich op de omgang met druk, impulsief gedrag in de klas. Het bevat klassikale en individuele technieken en kan zelfstandig gebruikt worden zonder aanvullende training. Tot op heden was er nog geen zelfhulpprogramma gericht op druk gedrag beschikbaar, dat laagdrempelig binnen scholen kan worden ingezet. 

Met het oog op het passend onderwijs en de hoge werkdruk van leerkrachten, zou Druk in de Klas een uitkomst kunnen bieden voor leerkrachten die graag hulp willen met het omgaan met druk gedrag in de klas. Leerkrachten merkten na gebruik van het zelfhulpprogramma een klein significante verbetering bij hun leerling(en) in termen van druk gedrag en sociaal functioneren.

Meer weten?

Het proefschrift van Betty Veenman kunt u online lezen.

]]>
news-3272 Mon, 26 Nov 2018 13:05:44 +0100 Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek - schrijf je nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclasses-jongerenparticipatie-in-onderzoek-schrijf-je-nu-in/ Op vrijdag 8 en vrijdag 22 maart 2019 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) en Esther Peeters twee masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. Meld je nu aan. Programma

Masterclass 1 (vrijdag 8 maart 2019) - Kennismaken met jongerenparticipatie
Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg? 

Masterclass 2 (vrijdag 22 maart 2019) - Dilemma’s bij jongerenparticipatie
Op deze dag – bedoeld voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.Tijdens deze masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Na afloop heb je concrete oplossingsrichtingen voor je dilemma, en inzicht in de dilemma’s van collega-onderzoekers. 

Wat valt er voor jongeren te halen?

Voor beide masterclasses geldt dat je er op inspirerende wijze leert wat je sterke punten zijn en ontdekt hoe jij je stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. Op deze dag ervaar je hoe je jouw kennis kunt inzetten voor onderzoek naar vragen die jongeren belangrijk vinden. En zo invloed uit kunt oefenen op het gezond en veilig opgroeien van jongeren. Je krijgt inzicht in en hoe je je sterke punten het beste kunt inzetten in je samenwerking met onderzoekers. 

Beide masterclasses zijn interactief opgezet. Naast het gezamenlijke deel zal ook een gedeelte van de dag apart ingericht zijn voor onderzoekers en jongeren.  

Wie kan deelnemen?

Iedere onderzoeker (zowel vanuit praktijkinstellingen als onderzoeksinstellingen) in de jeugdsector kan zich aanmelden. Bij voorkeur meldt elke onderzoeker zich gezamenlijk met een jongere aan. Ook jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek kunnen zich inschrijven. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis. 

Aanmelden 

Meld je nu aan via ons inschrijfformulier. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Schrijf je dus alleen in als je daadwerkelijk kunt komen. 

Meer informatie

  • Tijdstip: beide masterclasses duren van 9:30 uur tot 16:30 uur 
  • Locatie: Utrecht

Voor meer informatie over de masterclasses kunt u contact opnemen met ZonMw via effectiefjeugd@zonmw.nl. 

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het vergroten van de kennis over wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities.

Meer weten?

]]>
news-3270 Mon, 26 Nov 2018 12:12:53 +0100 Oproep bijdragen aan Jeugd in Onderzoek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-bijdragen-aan-jeugd-in-onderzoek-2019/ Doe mee met Jeugd in Onderzoek 2019. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken. Wilt u anderen inspireren en motiveren met uw onderzoek, de resultaten en praktijkervaringen? Dien dan voor 15 januari 2019 uw voorstel in. Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in. Dit kan tot dinsdag 15 januari 2019, 17.00 uur via het aanmeldformulier. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. Het is een pré als u samenwerkt met iemand uit de praktijk, zoals een ouder, kind of ervaringsdeskundige. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema's

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp. Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

Doel van deze dag

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Wie kan bijdragen?

Bent u betrokken bij onderzoek in het jeugd- of onderwijsveld? En wilt u de opgedane kennis – op een inspirerende manier – breder delen? Dan bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan Jeugd in Onderzoek 2019.

Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl. Zet de datum vast in uw agenda.

Verschillende onderdelen en thema's

U kunt een voorstel indienen voor verschillende werkvormen, zoals: een lezing, netwerktafel, workshop, posterpresentatie of een pitch technologische innovatie, op een van de volgende subthema's:
 
Wat Werkt voor Wie en Waarom
Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan scholen, kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek, praktijkgestuurd onderzoek of (onderzoeks)projecten waarin actieve participatie van jeugd/gezinnen een grote rol spelen.

De kracht van Preventie in het Sociale Domein
Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen is daarbij van belang. We nodigen u uit om in de deelsessies kennis over de succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie te presenteren.

Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en verhalen uit de praktijk te delen.

Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
We weten dat kinderen en jongeren tegenwoordig geregeld stress ervaren. Bijvoorbeeld door school of te veel prikkels via sociale media. Juist bij de jeugd kan stress nadelige effecten hebben, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ook ouders ervaren regelmatig stress bij het opvoeden. Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress daadwerkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren. Deze vragen maken ook deel uit van de Kennisagenda Jeugd. Doet u onderzoek op een van deze terreinen? Dan nodigen we u uit hierover een deelsessie in te dienen.

Kosten

Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Meer informatie en aanmeldformulier

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door ZonMw, NRO, NJi, NCJ en TNO.
Meer informatie over het congres is te vinden op onze website www.jeugdinonderzoek.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl

]]>
news-3265 Fri, 23 Nov 2018 14:26:07 +0100 Maatschappelijke diensttijd: de eerste resultaten in beeld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-diensttijd-de-eerste-resultaten-in-beeld/ In september startte 41 proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. De eerste resultaten van het begeleidend onderzoek zijn bekend. In het factsheet leest u meer over waar de proeftuinen nu staan, op welke sectoren de proeftuinen zich richten en welke beloning jongeren krijgen. Het onderzoek bij de 41 proeftuinen is een belangrijke bron van informatie voor de ontwikkeling van het concept maatschappelijke diensttijd (MDT). Om werkzame elementen in de grote diversiteit aan projecten te kunnen benoemen, volgen onderzoeksbureaus Significant, Kennisland en Rebel, in opdracht van het Ministerie van VWS, de ontwikkeling van de experimenten van MDT met een centraal onderzoek. 

Het centrale onderzoek bestaat uit kwantitatief onderzoek en actieonderzoek. Het kwantitatieve onderzoek gebeurt met behulp van vragenlijsten en analyses van de opgehaalde data. De vragenlijsten worden ingevuld door de deelnemende organisaties en door de deelnemende jongeren. Het actieonderzoek is een open onderzoek, wat de mogelijkheid biedt om de onverwachte werkzame factoren of neveneffecten op te halen en de ‘rijke verhalen’ onder het voetlicht te brengen. Onderzoekers gaan in gesprek met actoren bij de experimenten en nemen deel aan activiteiten bij de experimenten. Ten behoeve van het ontwerp MDT en versnelling van de experimenten, worden in het kader van actieonderzoek ook 2 ontmoetingspodia voor alle experimenten georganiseerd aan de hand van dialoogtafels. Zo kan bijvoorbeeld  één bepaald thema diepgaander besproken worden. 

Download het factsheet

Meer weten?

]]>
news-3247 Tue, 20 Nov 2018 14:49:51 +0100 Staatssecretaris bezoekt proeftuin maatschappelijke diensttijd in Arnhem https://www.gelderlander.nl/arnhem/staatssecretaris-bezoekt-arnhemse-scholieren-die-massaal-vrijwilligerswerk-doen-voorbeeld-voor-andere-scholen~a388cd2e/ Om iets voor anderen te betekenen. En ze willen zich zo oriënteren op een toekomstig beroep. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn en Volksgezondheid) is laaiend enthousiast over het grote aantal deelnemers van Guido (230 leerlingen). ,,De school hoopte met 25 leerlingen te beginnen. Dan is dit een geweldig resultaat.” news-3236 Mon, 19 Nov 2018 14:59:48 +0100 Signaleer kindermishandeling met de KindCheck op basis van oudersignalen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/signaleer-kindermishandeling-met-de-kindcheck-op-basis-van-oudersignalen/ Elke #zorgprofessional kan iets doen tegen #kindermishandeling. Ook als je niet met kinderen werkt. Signaleer kindermishandeling met de #Kindcheck op basis van oudersignalen. Hoe? Bekijk de vlog #jeroenonderzoekt van onze voorzitter Jeroen Geurts news-3209 Tue, 13 Nov 2018 13:48:00 +0100 Kindergebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs 2018 https://www.vgn.nl/artikel/27039 De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind (NSDSK) is met de interactieve Kindergebaren-app winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. Met de app leren dove, slechthorende en horende kinderen spelenderwijs gebaren en dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen. news-3208 Tue, 13 Nov 2018 13:23:58 +0100 Actieonderzoek in basisteams jeugd https://www.werkplaatsenjeugd.nl/infographic-c4youth-actieonderzoek-in-basisteams-jeugd/ Hoe ondersteun je met actieonderzoek de transformatie? C4Youth (Groningen), één van de 13 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, ondersteunt de basisteams jeugd met praktijkgericht actieonderzoek. Meer weten over C4Youth en deze aanpak? news-3180 Fri, 02 Nov 2018 13:29:09 +0100 Nationale Wetenschapsagenda: financiering voor matchmakingsbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-financiering-voor-matchmakingsbijeenkomsten/ Innnovatieve samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners is nodig om de kans op maatschappelijke relevantie van het onderzoek groter te maken. Maar hoe vinden deze partijen elkaar? De Nationale Wetenschapsagenda heeft daartoe de call “Matchmakingbijeenkomsten” gepubliceerd. Met deze oproep wil NWO de consortia binnen de 25 routes van de NWA financieel ondersteunen bij de organisatie van dit soort bijeenkomsten. Het gaat dan om bijeenkomsten die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.

Om snelheid te houden is het een doorlopend proces en kunnen aanvragen continue worden ingediend. Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000,- worden aangevraagd dat uitsluitend bedoeld is voor de faciliteiten van het evenement. Op de website van NWO kunt u alles over de voorwaarden lezen.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-3172 Tue, 30 Oct 2018 15:12:23 +0100 Academische werkplaats SW-RAW: werken aan het versterken van eigen kracht https://www.werkplaatsenjeugd.nl/wp-content/uploads/2018/10/181029_aw-st-raw_definitief.pdf In academische werkplaats ST-RAW werken jeugdhulpaanbieders, CJG, Mesam, IVO, Erasmus MC, Erasmus universiteit, Hogeschool Rotterdam en Inholland samen met Rotterdam aan het thema versterken eigen kracht. Meer weten? Bekijk de infografic. news-3170 Tue, 30 Oct 2018 13:38:28 +0100 Consultatieronde kennisontwikkelprogramma Wat werkt voor de jeugd open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/consultatieronde-kennisontwikkelprogramma-wat-werkt-voor-de-jeugd-open/ Onlangs is de consultatieronde voor het nieuwe kennisontwikkelprogramma Wat werkt voor de jeugd opengesteld. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over dit nieuwe programma. De missie van het programma is het vergroten, toepassen en toepasbaar maken van kennis over wat werkt in de preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen gericht p het stimuleren van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Met kennisontwikkeling wordt in dit programma beoogd bij te dragen aan het versterken van de leefwereld en het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Het nieuwe programma is het vervolg van het programma Effectief werken in de jeugdsector. 

Meedenken over dit nieuwe programma kan tot woensdag 7 november. Het consultatieformulier vindt u hier op onze website. 

Meer weten?

Downloads

Concept programmatekst

]]>
news-3168 Tue, 30 Oct 2018 10:51:19 +0100 Digitale Tool BRAM helpt bij beslissing: wel of geen specialistische hulp? https://www.werkplaatsenjeugd.nl/digitale-vriend-om-te-helpen-bij-beslissing-wel-of-geen-specialistische-hulp/ De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Noord-Brabant ontwikkelde een digitale tool om te helpen bij de beslissing: wel of geen specialistische hulp. Onderzoekers Eva Blaauw en Monique Cornelisse vertellen hierover meer op werkplaatsenjeugd.nl news-3147 Tue, 23 Oct 2018 21:10:56 +0200 Transformatiedoelen geserveerd tijdens wethoudersbijeenkomst Academische Werkplaats SAMEN https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/transformatiedoelen-geserveerd-tijdens-wethoudersbijeenkomst-academische-werkplaats-samen/ Nader kennismaken, netwerken, uitwisselen én horen waar de behoeften van gemeenten liggen in het verbeteren van de jeugdhulp. Dat is wat centraal stond op de interactieve bijeenkomst van de Academische Werkplaats SAMEN. Zij organiseerden deze bijeenkomst voor wethouders en beleidsmakers van gemeenten in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Holland-Rijnland. De Academische Werkplaats SAMEN is het kennis-, leer-, onderzoeks- en innovatienetwerk van 26 partners in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland Rijnland. De focus ligt op de transformatie van de zorg voor kinderen en gezinnen. SAMEN is er voor en door ouders, kinderen, jongeren, (toekomstige) hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers. 

Interactieve avond

Tijdens de maaltijd werden de transformatiedoelen ‘geserveerd’. Deelnemers konden aan verschillende tafels nader kennis maken met een aantal samenwerkingsprojecten van de academische werkplaats zoals rond de Levensloopaanpak in Katwijk en de werkwijze van Jeugd- en Gezinsteams in Den Haag en Leiden. En ideeën opdoen over de vertaalslag naar hun eigen gemeente. Meer weten over de bijeenkomst? Bekijk het 2 minuten filmpje dat we maakten van deze bijeenkomst.

Waarde netwerk

Ontmoeting en uitwisselen - halen én brengen - binnen de academische werkplaats levert gemeenten veel op. Door binnen de academische werkplaats samen te werken met verschillende disciplines en andere gemeenten, ontstaat voor gemeenten inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van beleid. Het is bovendien van groot belang dat gemeenten meedenken over de onderwerpen voor nader onderzoek. De opbrengsten uit dit onderzoek kan het beleid versterken en draagt zo bij aan betere zorg voor de jeugd.

Werkplaatsenjeugd.nl

De Academische Werkplaats SAMEN is één van de 13 academische werkplaatsen jeugd. De werkplaatsen Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten?

]]>
news-3136 Mon, 22 Oct 2018 14:14:46 +0200 JGZ-richtlijn taalontwikkeling beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jgz-richtlijn-taalontwikkeling-beschikbaar/ De jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijn Taalontwikkeling is onlangs gepubliceerd. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in mogelijke ontwikkelproblemen, en een overzicht van risicofactoren en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om kinderen met een achterstand of stoornis te begeleiden. Taal als basis voor de gehele ontwikkeling

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een kind, omdat het ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied ondersteunt. De JGZ kan een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling vaak tijdig signaleren. Zo krijgen kinderen en hun ouders passende begeleiding wanneer dit nodig is. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) legt in dit filmpje meer uit over de richtlijn. 

Implementatie

Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ-implementatiefunctionarissen. Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app van het NCJ. Ook is de informatie over taalontwikkeling op de site van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd voor ouders.  

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding. 

Meer weten?

]]>
news-3127 Thu, 18 Oct 2018 16:57:43 +0200 Oproep voor deelname aan ScheidingsATLAS - kortdurende training over ouderschap na scheiding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-deelname-aan-scheidingsatlas-kortdurende-training-over-ouderschap-na-scheiding/ In Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 64 duizend paren hun huwelijk of samenwoonrelatie. In veel gevallen zijn er ook kinderen betrokken. Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen. Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee. Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je over deze onderwerpen met de andere ouder? Informatie en concrete tips 

In Nederland is het zoeken naar praktische informatie na een scheiding. Bij wie kun je terecht? Waar doe je goed aan? Wie geeft raad? Veel ouders worstelen na de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na scheiding. De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen, en geeft concrete tips over ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder.

Twee varianten

De ScheidingsATLAS is ontwikkeld voor het project ‘Kortdurende en laagdrempelige opvoedondersteuning voor gescheiden ouders; de effectiviteit van een e-healthmodule en groepsbegeleiding’. “Er zijn 2 varianten” vertelt projectleider Mariska Klein Velderman. “De vorm verschilt, maar de inhoud is hetzelfde. Je kunt een groepstraining volgen van 2 bijeenkomsten van elk 3 uur. Die bijeenkomsten worden sinds begin 2018 gegeven door Schoolformaat in de Haagse regio en door Humanitas in Almere. Daarnaast is er ook een online training van 6 sessies. In korte filmpjes komen experts en gescheiden ouders aan het woord, en ouders krijgen tips en informatie. Verder spelen acteurs enkele herkenbare scènes. De sessies worden afgesloten met quiz-achtige vragen, zodat ouders kunnen zien of ze de essentie hebben begrepen. En ze krijgen feedback op hun antwoorden. Iedere deelnemer krijgt ook het handboek, een naslagwerk waarin je dingen rustig kunt nalezen.”

Oproep: gescheiden ouders kunnen gratis meedoen!

In een (quasi-)experimenteel onderzoek onderzoekt TNO de effectiviteit van beide interventievarianten van de ScheidingsATLAS. In het kader van het evaluatieonderzoek kunnen ouders gratis deelnemen aan de training. Op de aanmeldpagina is meer informatie te vinden over de interventie en kunnen ouders zich aanmelden voor deelname aan de online training. Wilt u zich aanmelden voor de groepstraining in de regio Haaglanden of Almere, dan kunt u hierover informatie vinden in de flyers van ScheidingsATLAS op de website van TNO.

Meer weten?

]]>
news-3108 Mon, 15 Oct 2018 13:00:00 +0200 Symposium 13 december: Bouwen aan een (betere) toegang voor jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-13-december-bouwen-aan-een-betere-toegang-voor-jeugdhulp/ Op 13 december presenteert Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant de uitkomsten van een 3-jarig onderzoek naar de toegang jeugdhulp vanuit het perspectief van professionals én beleidsmakers. De gemeentelijke toegang heeft een prominente plek in het decentrale stelsel voor jeugdhulp. Samen met ouders en jeugdigen beslissen jeugdprofessionals over de inzet van passende hulp. Welke afwegingen maken de professionals daarbij? Wat is eigenlijk de gewenste outcome van jeugdhulp? En welke beleidskeuzes helpen om de veelbelovende transformatie waar te maken? Op 13 december worden de uitkomsten van een 3-jarig onderzoek gedeeld. Voor het programma van het symposium klik hier.

Samen met de praktijk transformeren

In 2015 ontving de werkplaats vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd subsidie om 2 onderzoeken naar de ‘toegang jeugdhulp’ uit te voeren. 3 jaar lang is samen met jeugdprofessionals, ouders, gemeenten en onderzoekers gewerkt aan de verbetering van de toegang tot de jeugdhulp. Specifiek gericht op samen met ouders en jeugdigen beslissen over hulp, in de situaties waar die samenwerking niet vlekkeloos verloopt. Al werkenderwijs met elkaar zoeken, leren en transformeren. Wat levert dat op? Hoe is het proces verlopen? Welke keuzes zijn er gemaakt? En welke concrete praktijkverbeteringen vormen het resultaat? Nu, 3 jaar later, zijn de onderzoeken bijna klaar. Op het symposium op 13 december nemen de onderzoekers je in vogelvlucht mee door de verschillende fasen van het handelingsonderzoek en wordt stilgestaan bij betekenisvolle momenten, leeropbrengsten, het eindresultaat en de implementatie hiervan.

Er is een afwisselend programma samengesteld, waarbij naast de presentaties van de betrokken onderzoekers, ook presentaties gehouden worden door Coen Dresen (oud bestuurder Juzt) en Marianne de Bie (wethouder jeugd in Breda). Er is volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Naast het plenaire gedeelte kan er ook nog gekozen worden voor deelname aan één workshop.  Tot slot vindt de uitreiking van de K2 prijs plaats. Het symposium vindt plaats op de Tilburg University en aanmelden kan hier

Meer weten?

]]>
news-3096 Wed, 10 Oct 2018 11:50:13 +0200 12 oktober: Wereldreumadag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-oktober-wereldreumadag/ Op 12 oktober is het Wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Reumapatiënten willen volwaardig meedoen in de maatschappij, maar de omgeving heeft niet altijd door welke extra inspanning zij hiervoor moeten leveren. We zetten ons in voor betere geneesmiddelen en behandelingen voor mensen met reuma en dat doen we door onderzoek te faciliteren. Op onze speciale pagina rondom reuma zijn deze projecten verzameld en beschreven.
> Naar de Reumapagina

]]>
news-3094 Wed, 10 Oct 2018 10:39:42 +0200 Stigma: kinderen met psychische problemen hebben al genoeg aan hun hoofd https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/stigma-kinderen-met-psychische-problemen-hebben-al-genoeg-aan-hun-hoofd/ Vandaag, op de Dag van de Psychische Gezondheid, maakt het kenniscentrum KJP een statement namens het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie: ‘Stigma: Kinderen met psychische problemen hebben al genoeg aan hun hoofd.’ Wij vinden dat alle kinderen en jongeren in Nederland zich veilig moeten voelen en de ruimte verdienen om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren mogen niet worden buitengesloten of worden achtergesteld omdat zij psychische problemen hebben of omdat zij jeugdhulp ontvangen. news-3085 Fri, 05 Oct 2018 08:48:17 +0200 Digitale tool INKT geeft jongeren zicht op vragenlijstgegevens uit de jeugd-ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-tool-inkt-geeft-jongeren-zicht-op-vragenlijstgegevens-uit-de-jeugd-ggz/ De afgelopen maanden hebben jongeren samen met ontwerpers en onderzoekers van het ZonMw-project ‘I need to know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaat’ de digitale tool INKT ontwikkeld. Met INKT kunnen jongeren binnen de jeugd-ggz zelf hun vragenlijstgegevens inzien, waardoor ze meer zicht hebben op hoe het volgens de vragenlijsten met ze gaat. Digitale tool INKT

Als onderdeel van de behandeling binnen de jeugd-ggz vullen jongeren, de behandelaar, ouders en/of leerkracht vragenlijsten in om te kijken hoe het met jongere en de behandeling gaat. Een veelgehoorde klacht is dat jongeren de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet of onvoldoende terugzien. Dat is jammer, want informatie uit deze vragenlijsten kan hen juist helpen bij hun behandeling. Daarom hebben jongeren (12-18 jaar) samen met ontwerpers en onderzoekers het afgelopen jaar de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld. Met INKT krijgen jongeren toegang tot en regie over hun eigen vragenlijstgegevens. Zij kunnen de resultaten van verschillende informanten en meetmomenten op een makkelijke manier bekijken en vergelijken. INKT is daarmee een handreiking voor jongeren om resultaten bespreekbaar te maken en – samen met de behandelaar - actief aan de slag te gaan met de verkregen inzichten in de behandeling.

Voor, door en met jongeren

INKT is ontwikkeld voor, door en met jongeren. Het afgelopen jaar hebben een gebruikerspanel van jongeren, ontwerpers, een onderzoeker en een medewerker van een cliëntenorganisatie INKT ontwikkeld. De ontwikkeling van de tool is inmiddels afgerond en momenteel wordt de tool getest door een aantal jongeren van GGz Eindhoven (GGzE). Zij proberen INKT voor het eerst uit en geven feedback, zodat de tool helemaal wordt gefinetuned voor verdere toepassing. INKT zal vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd worden binnen GGzE eenheid Kind en Jeugd.

Participatievoucher

Onderzoekers hebben tijdens het ontwikkelproces van INKT veel positieve ervaringen opgedaan in de nauwe samenwerking met jongeren. Jongeren zijn van begin tot eind een partner geweest in het ontwikkelproces en daarmee sluit de tool helemaal aan bij hun wensen en behoeften. Om jongeren ook te betrekken bij de implementatie van INKT heeft ZonMw een participatievoucher toegekend. Deze voucher maakt het mogelijk om samen met jongeren verschillende implementatieactiviteiten te bedenken en communicatiematerialen te maken, zoals informatiefolders, posters, deurhangers et cetera. Inmiddels is de eerste stap gezet en hebben jongeren samen met een ervaringsdeskundige en een onderzoeker een animatiefilmpje gemaakt ter introductie van INKT.

Meer weten?

]]>
news-3070 Tue, 02 Oct 2018 15:20:53 +0200 Postermeeting Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en ForCA groot succes https://www.werkplaatsenjeugd.nl/postermeeting-academische-werkplaats-risicojeugd-awrj-en-forca-groot-succes/ Donderdag 27 september vond de postermeeting van ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) en de AWRJ plaats. Een beleidsmaker van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf in een presentatie de do’s en don’ts bij het rapporteren over wetenschappelijk onderzoek voor beleid. Daarnaast waren er onderzoekers uit diverse instellingen aanwezig in de vorm van een poster en pitch een lopend onderzoek presenteerden. news-3041 Tue, 25 Sep 2018 15:12:42 +0200 Onderzoek voor de JGZ krijgt vervolg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-voor-de-jgz-krijgt-vervolg/ De ZonMw-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 – 2018 en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg krijgen vanaf 2019 een vervolg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw verzocht om voor beide programma’s een vervolg uit te werken. Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden. Kennisprogramma

Het vervolg van het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ zal zich richten op ontwikkeling en verankering van praktisch toepasbare kennis voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierbij wordt aangesloten op het actieprogramma Kansrijke start en andere actuele ontwikkelingen in de JGZ. Er zal in ieder geval aandacht zijn voor: de samenwerking tussen het medische en sociale domein, kwetsbare ouders, flexibele inzet van de contactmomenten van de JGZ en de ontwikkelingen ten aanzien van de digitalisering in de JGZ.

Richtlijnen

Het nieuwe richtlijnenprogramma zal zich richten op de vernieuwing van het richtlijnontwikkelproces, de ontwikkeling en herziening van richtlijnen JGZ en de ondersteuning van de implementatie van richtlijnen. 

Verbinding

Er wordt ingezet op een stevige verbinding tussen beide programma’s. Zo wordt de implementatie van nieuwe kennis via de richtlijnen en de vertaling van hiaten uit richtlijnen naar nieuwe kennisvragen bevorderd. 

Aansluiten bij de praktijk 

Om de programma’s goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van het veld, wordt een consultatieronde gehouden bij de relevante beroeps- en brancheverenigingen en andere organisaties. Daarnaast worden ook individuele praktijkprofessionals, wetenschappers en beleidsmedewerkers betrokken bij de consultatieronde. Wilt u weten wanneer de consultatieronde start? Vul dan uw gegevens in op dit formulier

Meer weten?

]]>
news-3036 Tue, 25 Sep 2018 14:07:14 +0200 Gezinsgericht werken werkt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezinsgericht-werken-werkt/ Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van recidive bij jeugdige delinquenten of jeugdigen met problematisch gedrag. Gezinsgericht werken richt zich op het systematisch betrekken van ouders bij de behandeling van hun kind in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of JeugdzorgPlus-instelling. En het lijkt erop dat deze manier van werken een positief effect heeft op de verdere ontwikkeling van jongeren. Inge Simons is op 5 september 2018 gepromoveerd op onderzoek naar Gezinsgericht werken in een JJI. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. 

Ouderparticipatie in Justitiële Jeugdinrichting

De eerste twee jaar van de implementatie van Gezinsgericht werken in de JJI’s vielen in de onderzoeksperiode van Simons. Uit haar onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de uitgenodigde ouders op het kennismakingsgesprek kwam. Circa driekwart van alle ouders kwam op bezoek bij hun kind en ruim 40% van de ouders vulde vragenlijsten in. 

Of ouderparticipatie bewerkstelligd kan worden, hangt van diverse omstandigheden af. Om te beginnen zijn er de praktische factoren. Het kan bijvoorbeeld lastig of tijdrovend voor ouders zijn om de jeugdinrichting te bereiken. Soms is er geen geld voor de reis. Andere ouders hebben een baan die het moeilijk maakt deel te nemen aan activiteiten. En verder kan de gang naar de inrichting met zijn poorten, sluizen en andere strenge beveiligingsmaatregelen ouders afschrikken. Dan zijn er ouderspecifieke factoren. Is er bijvoorbeeld sprake van liefde voor en vertrouwen in het kind? Zijn de ouders boos of teleurgesteld? Kunnen ze de situatie wel aan? Hebben ze eerdere ervaringen met instanties die participatie in de weg staan? En ten slotte is er de ouder-kindrelatie. Verzet het kind zich bijvoorbeeld tegen de ouders of hebben ze juist een goede relatie? Missen de ouders hun kind? Maken ze zich zorgen? Zien ze ook de positieve eigenschappen van het kind? En verwachtten de ouders al dat hun kind een keer tegen de lamp zou lopen of kwam dat als een volkomen verrassing?

JeugdzorgPlus

Gezinsgericht werken is in 2017 verder uitgebreid naar jongeren in JeugdzorgPlus. Het lijkt erop dat het ook in de JeugdzorgPlus positieve effecten heeft. Bij jongeren in JeugdzorgPlus-instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Bij een effectieve behandeling van deze problemen is er aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Verdiepend onderzoek van de Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus-instellingen ouders betrekken, welk effect dat heeft en door welke factoren dat effect wordt beïnvloed. Er blijkt al veel contact met ouders te zijn vanuit de instellingen. Wel verschillen instellingen in de mate van gezinsgericht werken, in hoe competent medewerkers zich hierin voelen en hoe ze denken over het betrekken van ouders.
Op leefgroepen waar meer gezinsgericht wordt gewerkt, is het verblijf van jongeren korter, gaan zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt voor verschillende groepen jongeren en ouders even positief te zijn. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt ruimte voor verbetering.

Meer informatie

]]>
news-3187 Mon, 24 Sep 2018 15:10:00 +0200 Kennis over effectieve jeugdhulp nu op één plek https://www.werkplaatsenjeugd.nl/kennis-over-effectieve-jeugdhulp-op-een-plek/ De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceren – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken. news-3032 Mon, 24 Sep 2018 13:31:27 +0200 Aankondiging: reageer binnenkort op ons nieuwe jeugdprogramma Wat werkt voor de jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-reageer-binnenkort-op-ons-nieuwe-jeugdprogramma-wat-werkt-voor-de-jeugd/ Graag nodigen we u uit om medio oktober mee te denken met het nieuwe jeugdprogramma. ZonMw heeft vanuit de directie Jeugd en de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS het verzoek gekregen een nieuw kennisontwikkelingsprogramma op te stellen voor 2019 tot en met 2025. Momenteel worden de kaders voor het programma met als werktitel ‘Wat werkt voor de jeugd’ uitgewerkt. Vanaf medio oktober geven we u graag de gelegenheid om op de concept-tekst te reageren. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Meld u dan nu aan via dit formulier, dan ontvangt u bericht als de consultatieronde online staat. 

]]>
news-3027 Fri, 21 Sep 2018 11:49:01 +0200 Verwachtingen over jeugdhulp van invloed op instroom https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verwachtingen-over-jeugdhulp-van-invloed-op-instroom/ Ouders en jongeren hebben soms negatieve verwachtingen over jeugdhulp, wat het zoeken en ontvangen van hulp in de weg kan staan. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van Marieke Nanninga, waarop zij 12 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral ouders met een laag opleidingsniveau en hun adolescente kinderen verwachten knelpunten ten aanzien van kosten, duur, informatie en inspraak. Systeem werkt zoals bedoeld

Nanninga deed binnen de academische werkplaats C4Youth onderzoek naar de kenmerken van jeugdigen in de zorg, knelpunten in de toegang naar zorg en de rol daarvan voor de uitkomsten van de geboden hulp. In haar studie volgde zij 3 jaar lang ruim 2000 kinderen; een groep die instroomde in de Groningse jeugdhulp en een representatieve controlegroep. 
Uit haar onderzoek komt ook naar voren dat weinig sociale steun, weinig opvoedvaardigheden van ouders en gezinsproblemen de kans op het gebruik van hulp vergroten. Kinderen met milde problemen komen met name terecht bij lichte hulp en kinderen met meer ernstige en complexe problemen bij gespecialiseerde hulp. Het systeem van jeugdhulp lijkt daarmee te werken zoals bedoeld, waarbij vooral de jeugdzorg hulp levert aan kinderen die meerdere problemen hebben. 

Baat bij hulp

Veel van de kinderen en gezinnen lijken baat te hebben bij de hulp; hun problemen verminderen tijdens de periode waarin ze hulp krijgen. De afname van problemen tijdens de zorg is bemoedigend, ook al geeft dit onderzoek geen antwoord op de vraag of dit effect uitsluitend is toe te schrijven aan de ontvangen hulp. De duur van de zorg hangt  samen met het type zorg – kort, vaak minder dan drie maanden, bij jeugdgezondheidszorg en langer bij jeugd-ggzen jeugdzorg.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd

Nanninga voerde haar promotieonderzoek uit binnen de Academische Werkplaats C4Youth, gefinancierd binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.

Meer weten?

]]>