ZonMw subsidieoproepen Jeugd https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Jeugd nl-nl Wed, 21 Aug 2019 14:21:20 +0200 Wed, 21 Aug 2019 14:21:20 +0200 TYPO3 news-4122 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-1/ ZonMw nodigt de in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4123 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-2/ ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4067 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Versterken en verbeteren van wijkgericht werken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-en-verbeteren-van-wijkgericht-werken/ De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken. news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-4390 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/effectonderzoek-naar-herstel-van-veiligheid-en-systeemgerichte-aanpakken-van-trauma-bij-huiselijk-ge/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-4391 Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-4251 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 Mogelijkheden informatieverzameling kindermishandeling als aanleiding voor jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mogelijkheden-informatieverzameling-kindermishandeling-als-aanleiding-voor-jeugdhulp/ U kunt subsidie aanvragen voor een vooronderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het registreren van vormen van kindermishandeling (waaronder seksueel geweld), die (mede) aanleiding zijn geweest tot het inzetten van jeugdhulp. Laat voor 4 juli 2019 weten of u voornemens bent een subsidieaanvraag in te dienen op deze oproep. Op 11 juli 2019 is er een informatief gesprek gepland om nadere toelichting te geven op de oproep. U kunt dan uw globale ideeën bij deze oproep toetsen. news-4345 Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200 Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data/ Het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 2.64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het vooronderzoek (fase I). news-4312 Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200 Vooraankondiging: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vooraankondiging-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. news-4380 Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0200 AWTJ Implementatie-impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/awtj-implementatie-impulsen/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Met deze Implementatie-impuls wil ZonMw stimuleren dat deze kennis, voortkomend uit de projectresultaten, wordt gebruikt en toegepast in de praktijk. news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en).