ZonMw subsidieoproepen Jeugd https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Jeugd nl-nl Thu, 20 Jun 2019 11:14:10 +0200 Thu, 20 Jun 2019 11:14:10 +0200 TYPO3 news-4122 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-1/ ZonMw nodigt de in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4123 Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0200 Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd – Variant 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startimpuls-regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-variant-2/ ZonMw nodigt regionale samenwerkingsverbanden uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats jeugd. Praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren leren en werken samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. news-4067 Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Versterken en verbeteren van wijkgericht werken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-en-verbeteren-van-wijkgericht-werken/ De decentralisatie beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken. news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-3788 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100 Ondersteuning NWA-routes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ondersteuning-nwa-routes/ NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk. news-2649 Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschapsagenda – Matchmakingbijeenkomsten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschapsagenda-matchmakingbijeenkomsten/ Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en).