Een omgeving waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Gezinnen kunnen hun eigen kracht en compententies gebruiken en daarmee grip krijgen op hun eigen leven, door gebruik te maken van hun sociale netwerk. Dat is waar de jeugdwet op inzet. ZonMw financiert verschillende projecten waarin onderzoek gedaan wordt naar methodieken om de eigen kracht van kinderen en gezinnen te versterken.

Uitgelicht

1Gezin1Plan levert gezinnen meer op

Kind aan de hand van ouders

De methode 1Gezin1Plan, voor hulpverlening aan gezinnen, beoogt ouders regie te geven en professionals goed te laten samenwerken. Het eerste lukt echter beter dan het tweede, blijkt uit onderzoek. Hoe de methode precies werkt en waarom professionals er soms moeite mee hebben lees je in dit interview.

Lees het interview

Handboek Begeleid Leren biedt handvatten

Lies Korevaar

De Jeugdwet trad in werking in 2015. Een van de doelen hiervan is de eigen kracht van gezinnen en kinderen te versterken. Het Handboek Begeleid Leren geeft de jongere, de school en u als hulpverlener handvatten. In deze video vertelt lector Lies Korevaar over het handboek. 

Bekijk de video

Migrantenvaders betrekken bij de opvoeding

Pedagoog Abdellah Mehraz ontwikkelde ‘opvoeddebatten’ om migrantenvaders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Met steun van onder andere ZonMw beschreef hij zijn methodiek in een handboek. Dit maakte de cursus meer zichtbaar en leidde tot nieuwe vormen van opvoedondersteuning.

Lees het interview

Onderzoek eigenkracht-methodieken

Vanuit het programma Effectief werken zijn 13 onderzoeken uitgevoerd naar de werkzaamheid van bestaande methodieken, gericht op het versterken van de eigen kracht van jongeren en ouders. Voorbeelden zijn Stevig Ouderschap, Eigen kracht conferenties en Jij ben okay!

Lees meer over de programmalijn Eigen kracht

Eigen kracht Vimp's

Spelende jongens

De ZonMw-projecten die onderzoek hebben gedaan naar de werkzaamheid van methodieken om de eigen kracht van jeugdigen en ouders te versterken hebben veel kennis opgeleverd. Gezamenlijk gaan de projectleiders deze kennis gebundeld verspreiden en implementeren.

Lees meer

Beschrijven en (theoretisch) onderbouwen handboeken Eigen kracht

Vanuit het programma Effectief werken in de jeugdsector zijn 20 eigenkracht-methodieken beschreven en (theoretisch) onderbouwd. Zoals de methodes Ondernemen In Je Eigen Toekomst, Stoere Schildpadden en de Grip-methode

Bekijk de programmalijn

Actueel

Volg via RSS

Speerpunten voor betere residentiële jeugdhulp

Organiseer residentiële jeugdhulp zo dat kinderen niet beschadigd raken door allerlei breuken in hun leven: de breuk met thuis door de uithuisplaatsing, breuken binnen de jeugdhulp door overplaatsingen, en breuken in hun verdere leven. Dat is de kern van de speerpuntenagenda voor residentiële jeugdhulp die een werkgroep van experts heeft opgesteld.

 

Elders gezien

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

'Goede jeugdhulp bereik je alleen samen met de mensen waar het om gaat' aldus Marieke Nanninga. Nanninga is projectleider participatie bij Zorgbelang Groningen. In diverse projecten, met ziekenhuizen, gemeenten, en kennisinstellingen, werkt zij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning vanuit de wensen en behoeften van én samen met de mensen zelf. Op 12 september 2018 promoveerde zij bij C4Youth (RUG|UMCG). Lees meer in haar...

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Voor de Jeugd Dag 2019

Op maandag 7 oktober 2019 vindt de zevende editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Dit is dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar heeft de Voor de Jeugd Dag als thema Samen in actie! Hoe kunnen we elkaar nog beter helpen oplossingen te vinden waar jeugd én hun opvoeders het meest bij gebaat zijn? Ook al werken we bij verschillende organisaties en in...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

portret van vrouw

Jojanneke Hillmann

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 52 67
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website