Het is een turbulente tijd voor organisaties betrokken bij de zorg voor jeugd. Na de transitie is het nu tijd om te transformeren; met elkaar de zorg inhoudelijk vernieuwen. Om de doelen van de transformatie te behalen, staan organisaties voor verschillende veranderopgaven. Iedere organisatie probeert zijn professionals hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Dit is niet altijd gemakkelijk en alle hulp is welkom!

Ondersteuning voor de transformatie

TNO is het project 'Lerend Transformeren' gestart. ZonMw financiert dit project binnen het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. De doelstelling is om professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie. Ondersteuningsaanbod, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis. Het gaat om ondersteuningsaanbod op niveau van zowel uitvoering als management en beleid.

Actieonderzoeken

Vijftien organisaties (representatief voor de zorg voor jeugd) gaan met actieonderzoek nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkelen of bestaand aanbod doorontwikkelen. Dit type onderzoek is dynamisch en daardoor uitermate geschikt voor dit project. Actieonderzoek gaat niet alleen om het begrijpen, beschrijven of verklaren van de werkelijkheid, maar heeft tot doel om anders te kunnen gaan handelen

Uitgelicht

Actieonderzoek en ruimte voor de professional

professional met kind

Ary Littooy deed actieonderzoek om stappen te zetten in het vergroten van eigenaarschap van medewerkers, het verhogen van het werkplezie ren het verminderen van (de ervaren werkdruk). Om zo ook betere hulp aan kinderen en ouders te kunnen bieden als professional. Hij vertelt erover in dit interview. 

Lees het interview

Het uitvoeren van actieonderzoek

Actieonderzoek is een vak apart. Chris Kuiper heeft veel ervaring met het uitvoeren hiervan en deelt in het project Lerend Transformeren zijn kennis over en ervaringen met deze wijze van onderzoeken. Hij vertelt erover in dit interview. 

Lees het interview

Het begeleiden van actieonderzoek Lerend Transformeren

Actieonderzoek biedt mooie kansen, maar hoe begeleidt je een dergelijk proces. Mascha Kamphuis, Eva Mulder en Ella Tacq hebben de onderzoekers van het project Lerend Transformeren begeleidt. Ze kijken in dit interview terug en geven tips voor actieonderzoekers (in spé).

Lees het interview

Versterken van eigen kracht in een gesloten setting

Ellis ter Beek doet binnen het project Lerend Transformeren actieonderzoek naar het versterken van eigen kracht van jeugdigen in gesloten setting en hun ouders. Met dit actieonderzoek werkt zij ook aan het transformatiedoel Integrale hulp. Het project nadert zijn eindfase. Ellis vertelt daarom over de eerste resultaten. 

Lees het interview

Versterken eigen kracht in de pleegzorg: JIM-aanpak

Sanne Campfens was als actieonderzoeker betrokken bij actieonderzoek over het versterken van de eigen kracht van (pleeg)ouders en jongeren binnen de Pleegzorg. Daarvoor onderzocht ze of de JIM-aanpak, die nu al gebruikt wordt in de jeugdhulp, ook te gebruiken is door pleegzorgbegeleiders. 

Lees het interview

Actieonderzoek in gemeenten

Els Evenboer is vanuit de Academische Werkplaats C4Youth 2.0 betrokken bij Lerend Transformeren om ervaringen met actieonderzoek binnen gemeenteteams uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Lees het interview

Implementeren van vernieuwing

Hoe kan je implementatie voorbereiden en hoe kan je creatief inspelen op lastige situaties? Karlijn Stals onderzocht voor het project Lerend transformeren hoe je dit het beste kunt doen. Ze vertelt over haar onderzoek in dit interview. 

Lees het interview

Meer over lerend transformeren

Eind 2018 verscheen de Sociaal domein-special van het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Daarin stond een artikel over het project Lerend transformeren: 'Actieonderzoek als leidraad om te transformeren? Een voorbeeld uit de praktijk'. Nieuwsgierig? Je leest het artikel hier. Het hele magazine is ook vrij te bekijken

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website