Programmalijn 4e richt zich op het ontwikkelen van een model voor effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen die bruikbaar is voor gemeenten.

Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal 1 ouder en 1 minderjarig kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen.

Een maatwerk-aanpak heeft als doel om criminaliteit, overlast, en andere problemen met multiprobleemgezinnen te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden. In 2019 hebben binnen deze programmalijn 2 subsidierondes plaatsgevonden. De eerste ronde was gericht op het selecteren van een consortium dat onderzoek doet naar een effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen in verschillende gemeenten. De tweede ronde was gericht het selecteren van de gemeenten die meedoen aan het onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen. Uiteindelijk zijn er 5  gemeenten geselecteerd.

Een onderzoeksconsortium onder leiding van Instituut Publieke Waarden doet het onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak op multiprobleemgezinnen in 5 gemeenten. Met de 5 pilotgemeenten wordt actief op zoek gegaan naar knelpunten, kansen en oplossingen. De gemeenten leveren input voor het onderzoek. Zij zijn de ‘living labs’ voor de (door)ontwikkeling en uitvoering van de maatwerk-aanpak bij 20 casussen in hun gemeente. Het onderzoeksconsortium adviseert, begeleidt, ondersteunt en jaagt de gemeenten aan bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de maatwerk-aanpak. De projecten worden gefinancierd vanuit dit programma in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De resultaten van het onderzoek en de projecten worden in de 2e helft van 2021 verwacht.

Het gehonoreerd onderzoek

De gehonoreerde gemeenten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website