In het Actieplan aanpak kindermishandeling ‘Kinderen Veilig’ heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling te bevorderen.

In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie zijn vanuit ZonMw verschillende initiatieven op het gebied van de aanpak van kindermishandeling ondersteund en onderzocht.

Resultaten

Er zijn 6 initiatieven onderzocht en ondersteund. Deze initiatieven hebben een samenwerking tussen organisaties uit jeugdhulp, medische zorg, justitie en volwassenenzorg ingericht voor de aanpak van kindermishandeling. Gebaseerd op een gezamenlijke visie en met een integrale, systeemgerichte benadering zet een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling hulp gecoördineerd en onder regie in, met een vast aanspreekpunt voor het gezin. Zo willen zij de regie op de samenwerking tussen de diverse professionals, organisaties en sectoren optimaliseren. Met hun werkwijze geven de initiatieven structureel invulling aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur, waarbij de veiligheid van het kind voorop staat. Over de doelmatigheid van de initiatieven kon ten tijde van het onderzoek nog geen uitspraak worden gedaan. Voor meer informatie zie het Eindrapport Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling dat op 11 juli 2014 door de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

  Contactpersoon

  foto Valesca Kuling

  Valesca Kuling

  Programmasecretaris

  +31 70 349 52 06
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website