Deze programmalijn is gericht op de (door)ontwikkeling van psychosociale instrumenten en interventies daar waar geen veelbelovende of bewezen effectieve instrumenten en interventies zijn, op basis van vastgestelde hiaten.

Thema: Opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Er bestaat een breed palet aan opvang- en behandelvarianten voor deze kwetsbare doelgroep. De behandeling van slachtoffers van loverboys behelst in de praktijk echter veel meer dan alleen het inzetten van een therapie of interventie. Over het bereik en de effectiviteit van interventies en programma’s is nog onvoldoende bekend, zeker op de lange termijn. Voordat er een onderzoek naar effecten van behandelmethoden kan plaatsvinden, heeft het Verwey Jonker Instituut een voorstudie (2014) gedaan om een volledig beeld te krijgen van de hulp aan loverboyslachtoffers en van de werkzame bestanddelen hiervan.
Voorstudie Effectiviteit interventies en programma’s voor behandeling loverboyslachtoffers.

In navolging van de voorstudie hebben zes jeugdhulpaanbieders, met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut, een project uitgevoerd om de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. Tijdens dit tweejarige project hebben de instellingen hun behandelaanbod voor deze doelgroep doorontwikkeld en beschreven. Daarnaast hebben zij op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis en praktijkervaring een onderbouwing van het behandelaanbod uitgewerkt.
Doorontwikkeling, theoretische onderbouwing en beschrijving van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel.

ZonMw heeft het Nederlands Jeugdinstituut opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkenning naar de mogelijkheden van effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Een belangrijke stap is gezet met het beschrijven en onderbouwen van het behandelaanbod voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel om meer zicht te krijgen op de behandeling en de theoretische effectiviteit van deze behandeling. Onderzoek naar effectiviteit van de zorgprogramma’s is een vervolgstap om meer kennis te verzamelen over wat werkt bij deze doelgroep. En om de hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel verder te professionaliseren.
Er zijn verschillende manieren om de effectiviteit van een behandeling of een interventie te kunnen onderzoeken. Elk met hun eigen voor- en nadelen. Daarom wordt eerst deze verkenning uitgevoerd. Om zo de meest geschikte onderzoeksmethode te vinden om de effectiviteit van zorgprogramma’s voor deze doelgroep te onderzoeken. Naar aanleiding van de resultaten van de verkenning zal ZonMw met het ministerie van VWS in overleg gaan over de mogelijkheden voor effectonderzoek naar een aantal zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel.

Overige projecten binnen deze programmalijn

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website