Deze programmalijn is onderverdeeld in 2 trajecten. Op deze pagina vindt u meer informatie over traject 2: ‘Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale instrumenten' onder deze programmalijn'.

Doel van het traject ‘Kennisbevordering over de effectiviteit van psychosociale instrumenten'  binnen deze programmalijn is om de kennis over de werkzaamheid, validiteit en betrouwbaarheid van psychosociale instrumenten in het jeugddomein te vergroten. Het gaat om instrumenten die professionals kunnen gebruiken om te signaleren, screenen en diagnosticeren of er iets aan de hand is en zo ja: wat. Voor het benoemen van prioriteiten in kennishiaten heeft ZonMw zich mede gebaseerd op kennishiaten die geconstateerd zijn bij het opstellen en toepassen van richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd-ggz. Op basis van deze hiaten worden op 8 thema’s de volgende projecten uitgevoerd:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website