Kennisinventarisaties consortia effectiviteit psychosociale jeugdinterventies

Dit zijn de 6 rapporten van de kennisinventarisaties die uitgevoerd zijn als voorstudie van de consortia effectiviteit psychosociale jeugdinterventies van het programma Effectief werken in de jeugdsector. De kennisinventarisaties geven een overzicht van de actuele stand van zaken van effectiviteitsonderzoek op elk van de 6 thema’s:

  1. Sociale vaardigheden/onzekerheid/weerbaarheid
  2. Angst, depressie, stemmingsproblemen en andere internaliserende gedragsproblemen
  3. Druk gedrag en ADHD
  4. Externaliserende gedragsproblemen/-stoornissen
  5. Opvoedonzekerheid – preventief en lichte problematiek
  6. Zware opvoedproblemen/multiprobleemgezinnen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website