Deze programmalijn richt zich op het vergroten van de kennis over de keuze voor implementatiestrategieën in de jeugdsector.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van innovaties; interventies, instrumenten, richtlijnen en andere toepassingen van resultaten uit onderzoek. Maar als een innovatie werkt, wil dat nog niet zeggen dat deze ook in de praktijk wordt toegepast. Er is nog weinig kennis beschikbaar om de keuze voor een implementatiestrategie goed theoretisch te onderbouwen. Doel is de juiste toepassing van werkzame interventies en instrumenten in de praktijk stimuleren. 

Deze programmalijn draagt met vernieuwend praktijkonderzoek bij aan een betere onderbouwing voor de keuze voor implementatiestrategieën. En levert kennis op over de onderbouwing van de keuze voor bepaalde strategieën, rekening houdend met de geconstateerde belemmerende en bevorderende factoren.

Binnen de programmalijn heeft in 2018/2019 een subsidieronde plaatsgevonden. Doel van deze ronde is dat opgedane kennis vertaald wordt naar een praktische toepassing (zoals bijvoorbeeld een keuzehulp) voor professionals, onderzoekers en/of stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het succesvol invoeren van innovaties.
In maart 2019 zijn 2 projecten gehonoreerd die in het najaar van start gaan.

Gehonoreerde projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website