In de (jeugd)programma’s van ZonMw wordt veel kennis ontwikkeld die waardevol is voor aankomende professionals in de jeugdsector. Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden.

Het lukt nog niet altijd om deze kennis daadwerkelijk een toepassing in de praktijk te laten vinden. Naast het stimuleren van de toepassing van kennis door professionals in de uitvoeringspraktijk, spelen opleidingen een belangrijke rol bij het toepassen van projectresultaten. Hiermee worden immers de professionals van de toekomst gevormd.

Binnen deze programmalijn heeft in 2018 een subsidieronde plaatsgevonden. Doel van deze ronde is dat opleidingen, onderzoekers en professionals samen actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren toepasbaar gaan maken voor opleidingen.

Eind december 2018 zijn 3 projecten gehonoreerd die vanaf april 2019 van start gaan.

Gehonoreerde projecten

Verspreidings- en implementatie impuls projecten

Vanuit deze programmalijn zijn ook gezamenlijke Verspreidings- en implementatie impuls projecten (VIMPs) gefinancierd.

Er zijn 2 VIMPs die de resultaten van 13 onderzoeksprojecten naar de werkzaamheid van Eigen kracht methodieken bundelen en uitdragen.

De andere 2 VIMPs bundelen en dragen de resultaten uit van 19 onderzoeksprojecten gericht op cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en in de werkrelatie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren in het jeugddomein.

Een derde VIMP maakt een kennisupdate over alliantie en algemeen werkzame factoren.

Een VIMP gaat kennis van 6 projecten over digitale innovaties gebundeld verspreiden in de praktijk.

Daarnaast gaat een VIMP aan de slag met de methodiekuitbreiding van Opvoeddebatten.

Gehonoreerde VIMPs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website