In de (jeugd)programma’s van ZonMw wordt veel kennis ontwikkeld die waardevol is voor aankomende professionals in de jeugdsector. Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden.

Het lukt nog niet altijd om deze kennis daadwerkelijk een toepassing in de praktijk te laten vinden. Naast het stimuleren van de toepassing van kennis door professionals in de uitvoeringspraktijk, spelen opleidingen een belangrijke rol bij het toepassen van projectresultaten. Hiermee worden immers de professionals van de toekomst gevormd.

Binnen deze programmalijn heeft in 2018 een subsidieronde plaatsgevonden. Doel van deze ronde is dat opleidingen, onderzoekers en professionals samen actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren toepasbaar gaan maken voor opleidingen.

Eind december 2018 zijn 3 projecten gehonoreerd die vanaf april 2019 van start gaan.

Gehonoreerde projecten

Verspreidings- en implementatie impuls projecten

Vanuit deze programmalijn zijn een aantal gezamenlijke Verspreidings- en implementatie impuls projecten (VIMPs) gefinancierd.

Een zestal overkoepelende VIMPs die de uitkomsten van meerdere onderzoeken binnen een thematische programmalijn hebben gebundeld en verspreid:

  • 2 overkoepelende VIMPs voor de uitkomsten van de 13 onderzoeksprojecten naar de werkzaamheid van Eigen kracht methodieken.
  • 2 overkoepelende VIMPs voor de resultaten uit 19 onderzoeksprojecten gericht op algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren in het jeugddomein.
  • een gezamenlijke VIMP die de kennis gebundeld verspreid in de praktijk van 6 projecten over digitale innovaties.
  • een overkoepelende VIMP voor 3 projecten over het verbinden van kennis en jeugdopleidingen gaat in kaart brengen wat  belemmerende en bevorderende factoren zijn bij het bundelen en vertalen van actuele kennis op verschillende thema’s voor hbo-opleidingen en hbo-professionals.

Vanuit deze programmalijn zijn ook VIMPs van individuele projecten gehonoreerd om hun resultaten verder te implementeren en verspreiden.

Gehonoreerde VIMPs

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website