Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan de beleidsdoelstelling van de overheid dat kinderen en hun ouders/verzorgers positief betrokken zijn bij hun leefomgeving en zo nodig laagdrempelige ondersteuning krijgen bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht.

Binnen programmalijn 1b ‘Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen’ zijn in 2012/2013 2 subsidierondes geweest.

Gehonoreerde aanvragen deel 1

Onderzoek naar de werkzaamheid van bestaande methodieken, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/verzorgers en/of kinderen/jongeren. De 13 onderzoeken van deze programmalijn zijn inmiddels afgerond. Het betreft de volgende projecten:

Gehonoreerde VIMP-aanvragen

Eind 2017 zijn er twee Verspreidings- en implementatie impulsen (VIMP) gehonoreerd die de resultaten van de 13 onderzoeksprojecten bundelen en uitdragen.

Binnen deel 2 hebben de projecten hun methodiekbeschrijving inmiddels, veelal in de vorm van een handboek, opgeleverd. Links naar de handboeken en meer informatie vindt u door te klikken op bovenstaande projecten.

Gehonoreerde aanvragen deel 2

Projecten die een volgende stap hebben gezet in de beschrijving en (theoretische) onderbouwing van methodieken die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van ouders/verzorgers en/of kinderen/jongeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website