Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In programmalijn 1a en 2a ligt de focus op cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

In de jeugdsector is veel aandacht voor de vraag door welke factoren het succes van steun- of hulpverleningstrajecten wordt bepaald. Veel onderzoek focust zich op specifieke factoren (interventiemethoden en –technieken). In deze programmalijnen wordt aandacht besteed aan de algemeen werkzame factoren (interventie-nonspecifieke).

In 2013/2014 zijn in 2 subsidierondes 19 onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen de programmalijnen 1a en 2a ‘Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de zogeheten cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren in het jeugddomein’.

Half 2018 zijn er twee Verspreidings- en implementatie impulsen (VIMP) gehonoreerd die de resultaten van de 19 onderzoeksprojecten bundelen en uitdragen.

Gehonoreerde VIMP-aanvragen

Gehonoreerde aanvragen type 1

Onderzoek naar nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren

Voor meer informatie lees de voorstudie die in opdracht van ZonMw is uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website