Projectomschrijving

 

De meeste mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), die daarbij ook gedragsproblemen hebben, hebben gedurende hun hele leven beperkingen in functioneren en maatschappelijke participatie. Dit project heeft als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongeren met ASS en gedragsproblemen. Vervolgens wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor mensen met ASS, hun naasten en hulpverleners in alle sectoren rondom deze doelgroep. Er wordt informatie verzameld over welke adviezen mensen zelf, hun naasten en hulpverleners hebben rondom de behandeling van gedragsproblemen bij mensen met ASS en welke inzichten zij hebben in hoe (on)succesvol de huidige behandelingen zijn. Hiermee kan advies gegeven worden voor nieuw beleid voor het zo optimaal mogelijk vormgeven van de zorg voor normaalbegaafde mensen met autisme en gedragsproblemen. Het project is ingebed in de Academische Werkplaatsen Autisme Reach-Aut en Samen Doen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website