ZonMw tijdlijn ADHD https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van ADHD nl-nl Tue, 31 Jan 2023 13:03:43 +0100 Tue, 31 Jan 2023 13:03:43 +0100 TYPO3 news-8678 Thu, 02 Jun 2022 16:27:06 +0200 Inschrijven voor Jeugd in Onderzoek nú mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inschrijven-voor-jeugd-in-onderzoek-nu-mogelijk/ Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven voor Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingspek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten op 22 september in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Thema Mentaal welbevinden en veerkracht

In het plenaire ochtend programma hoort u hoe het gaat met het ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’ van jongeren. Keynote-speaker Marloes Kleinjan, hoogleraar mentale gezondheidsbevordering van de jeugd aan de Universiteit Utrecht en programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en keynote-speaker Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam gaan hier ieder vanuit hun eigen expertise op in en vertellen je welke kennis en ervaring zij hebben opgedaan om dit te verbeteren. In een gesprek met het panel en de zaal praten we hier onder leiding van de duo-voorzitters, Merel van Dorp en een jongere, verder over door.

Maak uw keuze uit een interessant en divers programma

Uit alle ingediende deelsessies hebben we een interessant en divers middagprogramma samengesteld. Er staan 42 deelsessies in 3 rondes op het programma. Bestaande uit masterclasses, workshops, lezingen, pitches en netwerktafels. Naast het hoofdthema ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’ staan hierbij de volgende thema’s van Jeugd in Onderzoek centraal:

 • Wat werkt voor wie en waarom?
 • Hoe versterken we preventie en wat levert het op?
 • Hoe werken we beter samen?

Neem voor het hele programma een kijkje op www.jeugdinonderzoek.nl.

Tip: alle deelsessies nu nog beschikbaar

Zin in een dag vol ontmoetingen en kennisuitwisseling? En wilt u met zekerheid kunnen deelnemen aan de deelsessies van uw voorkeur? Wacht dan niet te lang met inschrijven via de website van Jeugd in Onderzoek.

Over Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders die kennis en ervaring willen uitwisselen om de ondersteuning aan de jeugd en ouders te verbeteren. Een toegangsticket voor Jeugd in Onderzoek kost €150,-.

ZonMw organiseert Jeugd in Onderzoek samen met het NJi, NCJ, TNO, NRO, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Kenniscentrum LVB.

Meer weten en inschrijven?

]]>
news-7948 Wed, 03 Nov 2021 10:46:10 +0100 Nieuwe hulpmiddelen voor zorg en omgang met kinderen met ADHD https://akwaggz.nl/nieuwe-hulpmiddelen-voor-zorg-en-omgang-met-kinderen-met-adhd/ In Nederland heeft 3 tot 5% van de kinderen ADHD. In de zorgstandaard ADHD staat o.a. omschreven wat de beste behandelopties zijn per leeftijdscategorie en in welke volgorde die worden ingezet. Op basis hiervan zijn vier presentaties en een nieuwe werkkaart 'Zorg en interventies voor ADHD gedrag bij kinderen en jongeren' ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD. news-7718 Fri, 17 Sep 2021 08:28:23 +0200 Toolkits Samen beslissen voor patiënt en naaste in de ggz https://akwaggz.nl/toolkits-samen-beslissen/ Samen beslissen is belangrijk voor goede zorg. Om samen met een behandelaar een goede keuze te maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn diverse toolkits Samen beslissen gemaakt die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen. news-7207 Wed, 28 Apr 2021 08:42:39 +0200 Nieuwe subsidieoproep voor leernetwerk participatief jeugdonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-voor-leernetwerk-participatief-jeugdonderzoek/ Jongerenparticipatie wordt steeds belangrijker in onderzoek. De subsidieoproep Leernetwerk Participatief jeugdonderzoek geeft een impuls aan het gezamenlijk leren over en reflecteren hierop. De opgedane kennis en creatieve voorbeelden worden breed gedeeld. Subsidieaanvragen kunnen door onderzoeksorganisaties worden ingediend tot dinsdag 31 augustus 2021, 14.00 uur. Leernetwerk

Het doel van deze subsidieoproep is een stimulans te geven aan het gezamenlijk reflecteren en leren in participatief jeugdonderzoek. En dit te realiseren door een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek en coaching on the job trajecten te faciliteren.

In een leernetwerk wisselen deelnemers met expertise en vanuit een gezamenlijke interesse in participatief jeugdonderzoek doelbewust kennis en ervaringen uit. Samen ontwikkelen en verspreiden ze nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen. Jongeren zijn structureel bij het leernetwerk betrokken.

Aanvragen subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten, uitbouwen en verstevigen van een duurzaam leernetwerk participatief jeugdonderzoek, waarvan 6 ‘coaching on the job’ trajecten onderdeel zijn. Experts op het gebied van participatief jeugdonderzoek worden hierin coach voor onderzoekers die recent gestart zijn of op het punt staan om participatief jeugdonderzoek uit te voeren in de jeugdsector.

Budget

Er kan maximaal € 250.000,- voor één leernetwerk worden aangevraagd met een looptijd van maximaal 3 jaar. In totaal is voor deze programmalijn € 250.000,- beschikbaar.  

Hierbij geldt de verplichting dat aanvragers ook zelf investeren in het project. Aanvragers kunnen maximaal 75% van de totaalbegroting aanvragen bij ZonMw en dienen ten minste 25% van de totaalbegroting zelf te investeren (in kind of in cash).

Meer weten?

]]>
news-6753 Wed, 06 Jan 2021 16:18:09 +0100 Wat te doen bij druk en impulsief gedrag? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wat-te-doen-bij-druk-en-impulsief-gedrag/ Kinderen die druk en impulsief gedrag vertonen krijgen al snel de classificatie ADHD. Maar is dat label altijd nodig om passende hulp te bieden? Binnen de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag kijken wetenschappers verschillend tegen dit vraagstuk aan. In een recent verschenen artikel voor Kind en Adolescent gaan zij in op de voor- en nadelen van de ADHD-classificatie. En slaan zij een brug tussen 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Stigmatisering

Terughoudendheid met het toekennen van de classificatie ADHD is op zijn plaats, meent een aantal wetenschappers die onderzoek doet binnen de werkplaats. Een diagnostisch label kan leiden tot lage verwachtingen van ouders en leerkrachten, stigmatisering en een laag zelfbeeld. De onderzoekers pleiten dan ook voor ‘stepped diagnosis’, waarbij de eerste stappen in het hulpverleningsproces zonder ADHD-classificatie worden volbracht.

Toegang tot kennis

De andere visie stelt dat een diagnostische classificatie toegang kan geven tot wetenschappelijke kennis die is verzameld over een probleem. Hiermee krijgen hulpverleners inzicht in wat er bekend is over mogelijke oorzaken, prognose en effectief bewezen behandelingen van dat probleem. Een classificatie kan ouders helpen beter te besluiten over een behandeling, of om het gedrag van hun kind beter te begrijpen.

Overeenkomsten

Hoewel deze 2 visies in het maatschappelijk debat soms ver uit elkaar lijken te liggen, zijn er veel overeenkomsten. Beiden erkennen bijvoorbeeld dat er nadelen kunnen kleven aan een classificatie (zoals stigmatisering). Tegelijk kan een label in bepaalde situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen wat voor hulp passend is. Bovendien zijn ze het erover eens dat zorgverleners goed aan ouders en kinderen moeten uitleggen hoe een classificatie ADHD tot stand komt en wat deze betekent: in ieder geval níet dat ADHD de oorzaak is van druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag.

Meer weten?

- Op de website van Kind en Adolescent lees je het artikel dat is geschreven door Betty Veenman en Eva Mutsaers, coördinatoren van de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag.
- ZonMw Jeugd
- ZonMw ADHD
- ZonMw AWTJ
- Werkplaatsenjeugd

 

]]>
news-5502 Thu, 06 Feb 2020 20:04:00 +0100 Themadossier ADHD in Balans Magazine https://www.werkplaatsenjeugd.nl/themadossier-adhd-in-balans-magazine/ Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020? Op deze vraag wilde oudervereniging Balans een zo goed en veelzijdig mogelijk antwoord krijgen. Daarom maakte zij in samenwerking met de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag een themadossier over dit onderwerp. Hierin vertellen onder andere wetenschappers, docenten en ouders over bijvoorbeeld het labelen van ADHD, leerkrachtprogramma’s als Druk in de Klas en het belang van klassenfeestjes. news-4856 Sun, 17 Nov 2019 23:49:00 +0100 5 langlopende cohortonderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-langlopende-cohortonderzoeken-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-van-psychische-stoornissen-geh/ Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg in te grijpen kan de ontwikkeling, terugval of verergering van psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Vroege herkenning en behandeling

Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet. Alle onderzoeken richten zich daarbij op het in kaart brengen van risicofactoren, op vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. Denk hierbij aan het aanvullen van het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het bestaande Nederlands Autisme Register (NAR) met genetisch onderzoek en online tests, het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen of het opzetten van een longitudinaal cohort met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie:

]]>
news-4839 Mon, 11 Nov 2019 09:17:29 +0100 Kennissynthese: wat is de relatie tussen voeding en psychische gezondheid? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennissynthese-wat-is-de-relatie-tussen-voeding-en-psychische-gezondheid/ Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen werkten aan een uitgebreide kennissynthese over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Het rapport van deze kennissynthese is nu verschenen. Voedingspatronen en nutriënten in relatie tot psychische problemen

De kennissynthese is gebaseerd op een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen in het jonge leven (prenataal/kinderleeftijd), de adolescentie (12 – 25 jaar) en de volwassenheid (> 25 jaar). Bij kinderen is de evidentie voor de relatie tussen voedingspatronen en nutriënten (vetzuren en vitamines/mineralen) en ADHD, autisme spectrum stoornissen en depressieve stoornissen in kaart gebracht. Bij adolescenten en volwassenen werd voeding in relatie tot depressieve stoornissen, angststoornissen en psychotische stoornissen onderzocht. Daarbij werd zowel de rol van voedingspatronen en nutriënten in de preventie als in de behandeling van een van deze aandoeningen onderzocht. Naast het overzicht van de literatuur werd ook in kaart gebracht of richtlijnen en zorgstandaarden voor behandeling van de psychische aandoeningen voedingsadviezen bevatten en of er in de zorgpraktijk voedingsadviezen worden gegeven aan mensen met psychische aandoeningen.

Gezonde voedingspatronen en omega-3-vetzuursuppletie als aanvulling

Uit de kennissynthese blijkt dat gezonde voedingspatronen samenhangen met een lagere kans op depressieve klachten of een depressie bij volwassenen. Bij kinderen en adolescenten is hiernaar nog te weinig onderzoek gedaan. Suppletie met omega-3-vetzuren kan een toegevoegde waarde hebben in de behandeling van een depressie bij volwassenen. Dit werkt het beste als aanvulling op een behandeling met antidepressiva. Omega-3-vetzuursuppletie kan ook effectief zijn in het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen met ADHD.

Uit het literatuuronderzoek blijkt echter ook dat er nog veel kennishiaten zijn, waardoor het hard nodig is om verder onderzoek te doen naar de rol van voeding in de preventie en behandeling van psychische aandoeningen gedurende het leven. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

De resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek en de conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden in onderstaand rapport.

Rapport over de Kennissynthese Voeding en Psychische Gezondheid

]]>
news-4185 Mon, 17 Jun 2019 12:10:43 +0200 Vlog 9: Kun je over ADHD heen groeien? https://adhdendrukgedrag.nl/vloggenserie/vlog-9-kun-je-over-adhd-heen-groeien/ Kun je over ADHD heen groeien? Vroeger werd gedacht van wel, tegenwoordig lijkt het wat genuanceerder. Catharina Hartman en Melissa Vos beschrijven het beloop van ADHD-symptomen van kindertijd tot volwassenheid. Je kan de vlog hier bekijken. news-4059 Tue, 21 May 2019 07:47:43 +0200 Vlog 8: Is ADHD een hersenstoornis? https://adhdendrukgedrag.nl/vloggenserie/vlog-8-is-adhd-een-hersenstoornis/ Is ADHD een hersenstoornis of zelfs een hersenziekte? Sarah Durston geeft antwoord op deze vraag door hersenonderzoek te bespreken dat de afgelopen tientallen jaren verricht is bij kinderen en volwassenen met een diagnose ADHD. Het antwoord op de vraag zal menigeen verrassen! news-3991 Tue, 30 Apr 2019 09:24:47 +0200 VLOG: Wat te behandelen bij ADHD? https://adhdendrukgedrag.nl/vloggenserie/vlog-7-wat-te-behandelen-bij-adhd/ Het lijkt zo'n eenvoudige vraag: de ADHD symptomen natuurlijk! Maar is dat wel zo? De Academische Werkplaats ADHD en druk gedraag maakte een vlog waarin Patrick de Zeeuw uitlegt uit dat dit in de praktijk veel gecompliceerder is. news-3774 Fri, 15 Mar 2019 11:25:10 +0100 Vlog: Mediatietherapie bij ADHD en druk gedrag in de klas https://adhdendrukgedrag.nl/algemeen/nieuwe-vlog-hoe-kan-een-leerkracht-omgaan-met-druk-en-ongeconcentreerd-gedrag/ Hoe kan een leerkracht omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag? Een zeer relevante vraag nu er maatschappelijk debat is over het effect van volle klassen op het gedrag van leerlingen in het algemeen en in het bijzonder op dat van leerlingen die snel zijn afgeleid en beweeglijk zijn. Marjolein Luman en Anouck Staff (Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag) geven concrete handvatten voor leerkrachten. Bekijk de volg op hun website. news-3555 Fri, 01 Feb 2019 09:22:30 +0100 Vlogserie over ADHD en druk gedrag https://adhdendrukgedrag.nl/vloggenserie/vlog-3-waardoor-kunnen-kinderen-met-adhd-druk-zijn/ Al gezien? De Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag heeft een vlogserie. Elke drie weken plaatsen ze een vlog waarin experts antwoord geven op vragen van kinderen en ouders. Deze keer: 'Waardoor kunnen kinderen met ADHD impulsief zijn?' news-3405 Thu, 03 Jan 2019 15:13:28 +0100 Zijn ADHD'ers creatief? https://www.nwo.nl/actueel/social+media/hypothese+online/zijn+adhd-ers+creatief Creativiteit en ADHD lijken vaak samen te gaan, maar wetenschappelijk bewijs is er niet voor. Tot nu toe is er alleen maar gekeken naar de beperkingen van ADHD. Onderzoeker Martine Hoogman krijgt een Veni-subsidie voor het onderzoek naar de voordelen van ADHD. news-3273 Mon, 26 Nov 2018 14:09:40 +0100 Zelfhulpprogramma ‘Druk in de Klas’ helpt leerkrachten in omgang met drukke kinderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zelfhulpprogramma-druk-in-de-klas-helpt-leerkrachten-in-omgang-met-drukke-kinderen/ Druk in de Klas, een zelfhulpprogramma dat leerkrachten helpt bij de omgang met drukke en ongeconcentreerde kinderen, lijkt een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen. Dit concludeert Betty Veenman, onderzoeker en psycholoog. Zij promoveert 28 november 2018 aan de Vrije Universiteit met haar onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’. Kleine significante verbetering

Het programma is opgezet op basis van gedragstherapeutische technieken en richt zich op de omgang met druk, impulsief gedrag in de klas. Het bevat klassikale en individuele technieken en kan zelfstandig gebruikt worden zonder aanvullende training. Tot op heden was er nog geen zelfhulpprogramma gericht op druk gedrag beschikbaar, dat laagdrempelig binnen scholen kan worden ingezet. 

Met het oog op het passend onderwijs en de hoge werkdruk van leerkrachten, zou Druk in de Klas een uitkomst kunnen bieden voor leerkrachten die graag hulp willen met het omgaan met druk gedrag in de klas. Leerkrachten merkten na gebruik van het zelfhulpprogramma een klein significante verbetering bij hun leerling(en) in termen van druk gedrag en sociaal functioneren.

Meer weten?

Het proefschrift van Betty Veenman kunt u online lezen.

]]>
news-3272 Mon, 26 Nov 2018 13:05:44 +0100 Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek - schrijf je nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclasses-jongerenparticipatie-in-onderzoek-schrijf-je-nu-in/ Op vrijdag 8 en vrijdag 22 maart 2019 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) en Esther Peeters twee masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. Meld je nu aan. Programma

Masterclass 1 (vrijdag 8 maart 2019) - Kennismaken met jongerenparticipatie
Deze masterclass is bedoeld voor onderzoekers die graag meer jongeren willen betrekken bij onderzoek, maar nog niet goed weten hoe en wat het oplevert. Na afloop ben je aan het denken gezet over vragen: wat is participatie, waarom is het zo belangrijk, is het altijd nodig en wanneer is het goed genoeg? 

Masterclass 2 (vrijdag 22 maart 2019) - Dilemma’s bij jongerenparticipatie
Op deze dag – bedoeld voor onderzoekers die enige ervaring hebben met het betrekken van jongeren – staan dilemma’s centraal die door de deelnemers zelf zijn ingebracht.Tijdens deze masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Na afloop heb je concrete oplossingsrichtingen voor je dilemma, en inzicht in de dilemma’s van collega-onderzoekers. 

Wat valt er voor jongeren te halen?

Voor beide masterclasses geldt dat je er op inspirerende wijze leert wat je sterke punten zijn en ontdekt hoe jij je stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. Op deze dag ervaar je hoe je jouw kennis kunt inzetten voor onderzoek naar vragen die jongeren belangrijk vinden. En zo invloed uit kunt oefenen op het gezond en veilig opgroeien van jongeren. Je krijgt inzicht in en hoe je je sterke punten het beste kunt inzetten in je samenwerking met onderzoekers. 

Beide masterclasses zijn interactief opgezet. Naast het gezamenlijke deel zal ook een gedeelte van de dag apart ingericht zijn voor onderzoekers en jongeren.  

Wie kan deelnemen?

Iedere onderzoeker (zowel vanuit praktijkinstellingen als onderzoeksinstellingen) in de jeugdsector kan zich aanmelden. Bij voorkeur meldt elke onderzoeker zich gezamenlijk met een jongere aan. Ook jongeren die interesse hebben om te participeren in onderzoek kunnen zich inschrijven. Deelname aan één van de twee de masterclasses is gratis. 

Aanmelden 

Meld je nu aan via ons inschrijfformulier. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Schrijf je dus alleen in als je daadwerkelijk kunt komen. 

Meer informatie

 • Tijdstip: beide masterclasses duren van 9:30 uur tot 16:30 uur 
 • Locatie: Utrecht

Voor meer informatie over de masterclasses kunt u contact opnemen met ZonMw via effectiefjeugd@zonmw.nl. 

Programma Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan het vergroten van de kennis over wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities.

Meer weten?

]]>
news-3270 Mon, 26 Nov 2018 12:12:53 +0100 Oproep bijdragen aan Jeugd in Onderzoek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-bijdragen-aan-jeugd-in-onderzoek-2019/ Doe mee met Jeugd in Onderzoek 2019. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken. Wilt u anderen inspireren en motiveren met uw onderzoek, de resultaten en praktijkervaringen? Dien dan voor 15 januari 2019 uw voorstel in. Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan uw voorstel in. Dit kan tot dinsdag 15 januari 2019, 17.00 uur via het aanmeldformulier. Hier vindt u ook de uitgebreide voorwaarden waaraan uw deelsessie moet voldoen. Het is een pré als u samenwerkt met iemand uit de praktijk, zoals een ouder, kind of ervaringsdeskundige. Hier houden we rekening mee bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema's

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp. Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien.

Doel van deze dag

Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Wie kan bijdragen?

Bent u betrokken bij onderzoek in het jeugd- of onderwijsveld? En wilt u de opgedane kennis – op een inspirerende manier – breder delen? Dan bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan Jeugd in Onderzoek 2019.

Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl. Zet de datum vast in uw agenda.

Verschillende onderdelen en thema's

U kunt een voorstel indienen voor verschillende werkvormen, zoals: een lezing, netwerktafel, workshop, posterpresentatie of een pitch technologische innovatie, op een van de volgende subthema's:
 
Wat Werkt voor Wie en Waarom
Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan scholen, kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek, praktijkgestuurd onderzoek of (onderzoeks)projecten waarin actieve participatie van jeugd/gezinnen een grote rol spelen.

De kracht van Preventie in het Sociale Domein
Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid en onderwijsbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen is daarbij van belang. We nodigen u uit om in de deelsessies kennis over de succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie te presenteren.

Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en verhalen uit de praktijk te delen.

Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
We weten dat kinderen en jongeren tegenwoordig geregeld stress ervaren. Bijvoorbeeld door school of te veel prikkels via sociale media. Juist bij de jeugd kan stress nadelige effecten hebben, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Ook ouders ervaren regelmatig stress bij het opvoeden. Er is nog niet voldoende onderzocht op welke schaal kinderen, jongeren en ouders stress ervaren, waardoor stress wordt veroorzaakt, om wat voor type stress het gaat en of de stress daadwerkelijk negatieve effecten heeft. Ook is nog onvoldoende bekend over manieren waarop bij de opvoeding en in het onderwijs en hulpverlening kan worden omgegaan met stress van kinderen en jongeren. Deze vragen maken ook deel uit van de Kennisagenda Jeugd. Doet u onderzoek op een van deze terreinen? Dan nodigen we u uit hierover een deelsessie in te dienen.

Kosten

Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Meer informatie en aanmeldformulier

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door ZonMw, NRO, NJi, NCJ en TNO.
Meer informatie over het congres is te vinden op onze website www.jeugdinonderzoek.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl

]]>
news-2462 Mon, 14 May 2018 13:53:37 +0200 ADHD, vaak druk of afgeleid? Doe mee! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/adhd-vaak-druk-of-afgeleid-doe-mee/ De Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag zoekt kinderen en jongeren met druk en ongeconcentreerd gedrag (met én zonder diagnose), en ouders van deze kinderen, die graag willen meedenken over vragen rondom ADHD en druk gedrag. Bijvoorbeeld: wanneer heb je ADHD en wanneer ben je ‘gewoon’ druk? Hoe is het voor jou om ADHD te hebben? Welk verhaal wil jij vertellen? Welke vragen heb jij over ADHD? Zoals: Hoe ontstaat druk gedrag en wat kun je eraan doen?

Website ADHD

Deze en andere vragen zullen samen met anderen (zoals onderzoekers, psychologen, artsen, en ouders) worden besproken. Dit om te komen tot een website met informatie en ervaringen over ADHD en druk gedrag.

Wie?

Om zoveel mogelijk verschillende meningen over druk en ongeconcentreerd gedrag te verzamelen, zoeken we mensen van verschillende culturele achtergronden en verschillende leeftijden:

 • Basisschoolkinderen vanaf 8 tot en met 12 jaar
 • Middelbare scholieren
 • Ouders van kinderen met druk of ongeconcentreerd gedrag

Hoe?

Met andere leeftijdsgenoten kom je 3 á 4 keer samen in Utrecht om ervaringen en meningen uit te wisselen. Samen met de deelnemers wordt besproken hoe dit het beste kan: via een fotorapportage, via vlogs vragen stellen aan ADHD-experts, leeftijdsgenoten interviewen, of helpen bij het maken van de website.

Wat staat er tegenover?

 • Een mooie kans om met leeftijdsgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.
 • Leuke activiteiten, zoals een fotografiewandeling (voor kinderen van 8-12 jaar) of vlog cursus (voor middelbare scholieren).
 • Reiskostenvergoeding en, afhankelijk van de exacte werkzaamheden, een extra vergoeding.

Geïnteresseerd?

Lijkt het je leuk om mee te doen? Of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Stuur dan een mail naar b.veenman@accare.nl of bel/app 06 868 76 612.

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

In het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd zetten 13 (regionale) academische werkplaatsen zich in voor betere jeugdhulp. De Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag één van deze werkplaatsen. Deze werkplaatsen verbinden met een regionale kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen voor de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten?


]]>
news-1838 Thu, 23 Nov 2017 09:45:00 +0100 Dien uw bijdrage in voor congres Jeugd in Onderzoek 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dien-uw-bijdrage-in-voor-congres-jeugd-in-onderzoek-2018/ Doe mee aan congres Jeugd in Onderzoek op 24 mei 2018 in Hotel Casa Amsterdam! Dit is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. De dag staat in het teken van: 'Weten, leren en doen wat werkt'. Deel uw onderzoeksresultaten, vragen en ideeën. Dit kan tot dinsdag 9 januari 2018, 17.00 uur. Aanmelden van een bijdrage kan via het formulier op www.jeugdinonderzoek.nl. Het is een pré als u iemand meeneemt vanuit de praktijk. Begin februari 2018 hoort u of de congrescommissie uw bijdrage heeft gehonoreerd.

Thema’s en sprekers

Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma: Wat Werkt voor Wie en Waarom, De kracht van preventie in het Sociale Domein en Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Het extra thema voor deze editie is: Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.
 
Dit jaar presenteert Jeugd in Onderzoek twee keynotes: Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (Uva), spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. En Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlijnen Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverleners.
 
Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, zal een masterclass verzorgen over de inzet van een informele mentor als steunfiguur en gedeelde besluitvorming.

Nieuw jasje

Jeugd in Onderzoek 2018 is in een nieuw jasje gestoken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is als nieuwe partij aangeschoven in de congresorganisatie. We maken verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda en de Universiteit van Amsterdam treedt op als ambassadeur van het congres.

Vragen?

Aanmelden voor congres Jeugd in Onderzoek kan vanaf half februari 2018 via de website. Kijk op www.jeugdinonderzoek.nl voor meer informatie of stel u vragen via: jeugdinonderzoek@nji.nl


 

]]>
news-1725 Fri, 27 Oct 2017 13:36:36 +0200 Ontmoet ons op de Voor de Jeugd Dag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontmoet-ons-op-de-voor-de-jeugd-dag/ Heeft u zich opgegeven voor de Voor de Jeugd Dag? Dan ontmoeten wij u graag bij de ZonMw-stand. Laat onze collega’s bij de stand weten welke kennis ú nodig heeft om de zorg voor jeugd te verbeteren. Kennis kan bijdragen aan het veilig en gezond opgroeien. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de daarmee ontwikkelde kennis.

Welke kennis heeft ú nodig? Stel uw vraag!

We vinden het belangrijk dat kennis benut wordt in beleid en praktijk. Dat start voor ons bij het horen van uw vraag. Op sommige vragen is misschien al een antwoord. Andere vragen kunnen gebruikt worden voor toekomstig onderzoek. U bent van harte welkom bij de ZonMw-stand!

Over de Voor de Jeugd Dag

Op maandag 6 november 2017 wordt de Voor de Jeugd Dag voor de 5e keer georganiseerd in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ongeveer 1.500 deelnemers kunnen tijdens deze dag kiezen uit meer dan 80 workshops in verschillende paviljoens.

Meer informatie


]]>
news-398 Tue, 06 Dec 2016 14:12:27 +0100 'ADHD-medicijnen op lange termijn niet schadelijk voor kind' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/adhd-medicijnen-op-lange-termijn-niet-schadelijk-voor-kind/ Het gebruik van ADHD-medicijnen heeft op de lange termijn geen effect op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Dat staat in een studie van hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In haar promotieonderzoek concludeert zij ook dat de medicatie geen blijvende invloed heeft op het gedrag van jonge gebruikers.


Drie universiteiten onderzochten 1000 kinderen waarvan er 400 ADHD hebben. Zij werden gedurende enkele jaren onderzocht. De kinderen begonnen op hun twaalfde met het invullen van vragenlijsten en ook werd dna afgenomen. Vijf jaar later kwamen ze terug om ook een hersenscan te maken.

Positieve effecten

Er was vrijwel geen verschil in hersenontwikkeling tussen kinderen die geen, veel of weinig medicatie gebruikten, zegt Schweren. "Dat betekent dat het gebruik van medicatie er niet toe leidt dat het brein van kinderen met ADHD zich anders ontwikkelt", zegt ze. "Als we al iets vonden, dan leek het meer op een positief dan op een negatief effect."

Kinderen met ADHD hebben last van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Zij gebruiken medicijnen als Ritalin om de klachten te verminderen. Het gebruik daarvan is in de afgelopen jaren toegenomen. Ouders maken zich soms zorgen omdat ze niet weten wat de langetermijngevolgen van het medicijn zijn.

Andere studie

In augustus verscheen in het tijdschrift JAMA Psychiatry een onderzoek dat juist wél een effect van Ritalin liet zien op het ontwikkelende brein. Hoofdonderzoeker van die studie was Liesbeth Reneman, hoogleraar aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Dat de onderzoeken verschillende resultaten opleveren komt deels doordat ze anders zijn uitgevoerd. "In ons onderzoek hebben we zowel vóór als na het gebruik van Ritalin hersenscans gemaakt, terwijl er in de Groningse studie alleen achteraf hersenscans zijn gemaakt", zegt Reneman. Uit de Groningse studie kun je dus lastig conclusies trekken over oorzaak en gevolg.

Volgens Reneman is het te vroeg voor definitieve conclusies. "Dit is een relatief nieuw onderzoeksveld en er zijn nu een paar studies verschenen", zegt ze. 

Bron: NOS
Foto: Jurgen Telkmann

Gebaseerd op nieuwsbericht UMCG

ZonMw-informatie:

]]>
news-334 Thu, 24 Nov 2016 09:23:00 +0100 Samen op zoek naar gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samen-op-zoek-naar-gepaste-zorg-bij-adhd-en-druk-gedrag/ Op 1 december aanstaande gaat de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start. Doel van dit samenwerkingsverband is het beantwoorden van vragen vanuit de samenleving en de wetenschap over gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. De Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag

De Academische Werkplaats betreft een samenwerking tussen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit, de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook diverse gemeenten, andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende onderwijsorganisaties, oudervereniging Balans en tal van zorginstellingen voor jeugd nemen deel aan het project, dat onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar moet brengen. Samen hopen de partijen met een subsidie van ZonMw bij te dragen aan het realiseren van passende zorg voor alle kinderen binnen het spectrum van druk gedrag tot ernstige ADHD.

Voorlichting

Een van de deelprojecten binnen de Academische werkplaats betreft het ontwikkelen en verspreiden van voorlichting over (de aanpak van) druk gedrag en ADHD. Er bestaan meerdere effectief bewezen gedragstherapeutische programma's voor de aanpak van druk gedrag en ADHD. Om het effect van die interventies te optimaliseren is juiste voorlichting over ADHD en druk gedrag noodzakelijk.

Ouders en leerkrachten

Binnen de Academische Werkplaats worden laagdrempelige programma’s voor leerkrachten en ouders ontwikkeld die een minimale inzet van professionals vereisen voor de aanpak van druk gedrag. Er zijn programma’s voor ouders van kinderen bij wie ADHD gediagnosticeerd is, en programma’s voor ouders van kinderen met druk gedrag, zonder dat daarbij een diagnose is gesteld.

Medicatie

Er is ook aandacht voor effectiviteit en veiligheid van het steeds langere gebruik van methylfenidaat (bijvoorbeeld Ritalin, Concerta) door kinderen en jongeren met een ADHD diagnose. Binnen de Academische Werkplaats zal daar onderzoek naar plaatsvinden en zal tevens worden onderzocht of het in de klinische praktijk haalbaar is om jeugdigen die al langere tijd methylfenidaat gebruiken hun medicatie te laten afbouwen.

Stepped diagnosis

Bij de projecten wordt onder meer gebruik gemaakt van het zogenoemde “Stepped Diagnosis model”. De doelen van dit model zijn het normaliseren van opvoedproblemen, het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en krachten van ouders en leerkrachten, het terugdringen van onnodige diagnostiek en behandeling en het daarmee bewaren van specialistische zorg voor kinderen en gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problemen.

Meer informatie

]]>
news-550 Thu, 26 May 2016 20:24:00 +0200 Neurofeedback niet effectief bij ADHD https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/neurofeedback-niet-effectief-bij-adhd/ Neurofeedback is geen effectieve aanpak van ADHD-symptomen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Tieme Janssen op 25 mei promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Janssen vergeleek de behandeling van ruim honderd 7- tot 13-jarigen met ADHD. 31 kinderen kregen neurofeedbacktherapie, 31 kinderen slikten methylfenidaat, een veelgebruikt medicijn tegen ADHD-symptomen. Een controlegroep van 34 kinderen kreeg een sporttraining.

Alternatieve behandeling ADHD

Omdat methylfenidaat omstreden is en niet of onvoldoende effectief is bij een derde van de kinderen, is er veel belangstelling voor alternatieve behandelingen bij ADHD. Bij neurofeedback proberen kinderen het functioneren van hun hersenen te beïnvloeden met behulp van een computerspel. De hoop was dat daardoor ook hun gedrag zou veranderen.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat neurofeedback, net als sport, niet effectief is, in tegenstelling tot medicatie. Janssen vond wel een effect van neurofeedback op de hersenenactiviteit, maar niet op het gedrag van de kinderen in de schoolklas.

ZonMw-programma Zorg voor Jeugd

Via het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd is de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid van behandelingen en signaleringsinstrumenten te achterhalen. De interventie Neurofeedback maakt onderdeel uit van dit programma. Ter gelegenheid van de afronding van dit programma is in 2015 de publicatie ‘En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd’ verschenen. Deze uitgave biedt zicht op de onderzoeksresultaten en geeft een indruk van de nieuwe inzichten rond jeugdonderzoek die ‘werkende weg’ ontstonden. 

Meer informatie

]]>