Projecten

Chronic Q-fever in patients with abdominal aortic disease

Afgerond (januari 2011 - augustus 2014)

Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii die geiten kunnen overdragen op mensen. Sinds 2007 is in Nederland bij ruim vierduizend mensen de acute vorm van Q-koorts vastgesteld. Niet alle geïnfecteerden ontwikkelen echter symptomen. Bij 1 tot 5 procent van alle geïnfecteerden kan Q-koorts overgaan in chronische Q-koorts, een sluimerende infectieziekte die tot ernstige...

Bekijk dit project

Diagnostic test for pre-vaccination assessment and chronic Q-fever

Afgerond (januari 2011 - januari 2012)

Q-koorts (met name na het acute stadium) wordt nu meestal vastgesteld door middel van een bloedtest. Er wordt bepaald of er antistoffen in het bloed voorkomen die het lichaam zelf maakt tegen de Q-koortsbacterie. Soms wordt een huidtest gedaan, vooral voor een vaccinatie. De bloedtest heeft als nadeel dat op basis van deze test alleen niet is vast te stellen of iemand chronische Q-koorts heeft of...

Bekijk dit project

Host and bacterial factors of Q fever in humans and goats

Afgerond (januari 2011 - november 2015)

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (in de huidige uitbraak van geiten op mensen). Bij geiten is de ziekte moeilijk te herkennen omdat er geen ziekteverschijnselen optreden. Totdat uiteindelijk een spontane abortus optreedt. Mensen worden vaak acuut ziek door Q-koorts. Een klein deel van de patiënten ontwikkelt een chronische infectie die fataal kan aflopen. Bij...

Bekijk dit project

Identifying the reservoir status of rats in spread and transmission of Q-fever in husbandry and to humans.

Afgerond (maart 2011 - november 2013)

De bacterie Coxiella burnetii veroorzaakte de Q-koortsepidemie in Nederland en uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat melkgeitenhouderijen de belangrijkste bron zijn. Omdat de bacterie is gevonden bij ratten, zijn verschillende hygiënemaatregelen opgelegd, zoals beheersing van knaagdieren. Maar het is nog nauwelijks bekend hoe Coxiella burnetii zich handhaaft in wilde ratten en in hoeverre zij...

Bekijk dit project

Immunopathogenesis of life threatening Q-fever: identification of host factors that influence susceptibility to and severity of Coxiella burnetii infections

Afgerond (januari 2011 - juni 2015)

In 2008 en 2009 zijn in Nederland tienduizend mensen besmet geraakt met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt (Coxiella burnetii). Zo’n 30 tot 40 procent van de besmette mensen kreeg koorts en soms ook longontsteking of hepatitis. Een kleine groep (2 procent) kreeg chronische Q-koorts, meestal in de vorm van infecties aan de bloedvaten of een ontsteking van de placenta (bij zwangeren). Dit is een...

Bekijk dit project

Q fever fatigue syndrome predictors, persistence and treatment

Afgerond (januari 2011 - juli 2015)

Het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) is een van de meest voorkomende gevolgen na een acute Q-koortsinfectie, waarbij 20% van de mensen langdurig klachten van vermoeidheid ontwikkelt. QVS zorgt voor een hoge ziektelast, een toegenomen beroep op de gezondheidszorg en vaak langdurig arbeidsverzuim. Het is nog onduidelijk of QVS effectief behandeld kan worden. In dit onderzoek wordt het effect...

Bekijk dit project

Q-koorts post-vaccinatie studie

Afgerond (mei 2011 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Role of plasmids in virulence of Dutch Coxiella burnetii isolates of different zoonotic origin (pilot).

Afgerond (januari 2011 - augustus 2012)

Coxiella burnetii, de ziekteverwekkende bacterie van Q-koorts in mens en dier, kan naast het normale chromosoom plasmiden bevatten. Zo’n plasmide kan eigenschappen doorgeven die zorgen voor resistentie tegen antibiotica. Daarnaast kunnen ze zorgen dat een bacterie ziekteverwekkend wordt voor mensen.In Nederland wordt Q-koorts overgedragen van dier op mens. Dit kan worden veroorzaakt door factoren...

Bekijk dit project

Serologic follow-up to identify the risk on development of chronic Q fever.

Afgerond (januari 2011 - juli 2014)

Ongeveer 1 tot 5 procent van de patiënten met acute Q-koorts ontwikkelt chronische Q-koorts. Wanneer we patiënten met een risico op deze chronische vorm vroeg opsporen, kunnen zij eerder worden behandeld. Zo kunnen we chronische Q-koorts met ernstige klachten en gevolgen (soms zelfs overlijden) voorkomen. Er is weinig bekend over welke patiënten een risico lopen op het ontwikkelen van chronische...

Bekijk dit project

Seroprevalence of Q fever in companion animals including horses in the Netherlands

Afgerond (januari 2011 - november 2012)

Niet alleen geiten, schapen en koeien kunnen worden besmet door de Q-koortsbacterie (Coxiella burnetii), ook katten, honden en paarden kunnen de bacterie bij zich dragen. Zo zouden ze Q-koorts kunnen overdragen op mensen. In Nederland is niets bekend over het voorkomen van de Q-koortsbacterie bij gezelschapsdieren. Ook kunnen we niet inschatten welk risico deze dieren vormen voor mensen. In deze...

Bekijk dit project

Spatial distribution of the exposure to C. burnetii in the Netherlands: development of a pratical protocol for veterinary and human and environmental health experts

Afgerond (februari 2015 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Spatial distribution of the exposure to C. burnetii in the Netherlands: measuring and modelling airborne transmission and combining transmission data with a dose response model using local data on the incidence of Q-fever

Afgerond (januari 2011 - oktober 2014)

In dit project wordt de blootstelling aan de Q-koortsbacterie (Coxiella burnetii) gemeten door monsters te nemen van stof uit de omgeving van geitenbedrijven. Doel van dit onderzoek is de verspreiding van de Q-koortsbacterie te beperken door maatregelen op bedrijfsniveau. Het stof wordt geanalyseerd met moleculaire detectiemethoden. De gemeten niveaus in de lucht worden vervolgens in verband...

Bekijk dit project

TICX: Ticks Infected with CoXiella burnetii: an epidemiological pilot study

Afgerond (januari 2011 - juli 2012)

De rol van teken en gezelschapsdieren in de overdracht van de verwekker van Q-koorts (Coxiella burnetii) is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat ‘wilde’ dieren en gezelschapsdieren (honden en katten) in de directe omgeving van besmette geitenbedrijven geïnfecteerd zijn. Deze dieren zijn vaak gastheer van teken. Ook de veel voorkomende Ixodes ricinus teek in Nederland kan zo een bron voor de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website