Over dit programma

Dit programma is afgerond. In 2019 verwachten we een opdracht voor een nieuw programma Infectieziektebestrijding met ook aandacht voor zoönosen. Naar verwachting stellen we een subsidieoproep open in het 3e kwartaal 2019. Lees meer hierover en bekijk de onderzoeksagenda op www.zonmw.nl/izb.

Het programma Non-alimentaire zoönosen was budgettair gekoppeld aan het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Voor dat programma komen geen subsidieronden meer.

Non-alimentaire zoönosen

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Non-alimentaire zoönosen zijn infectieziekten die buiten de voedselketen overgedragen worden van dier naar mens. Naast ziekte en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo heeft bijvoorbeeld de uitbraak in Nederland van Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte economische schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro.

Kennisbehoefte

Doel van het programma Non-alimentaire zoönosen is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door non-alimentaire zoönosen. Informatie over de specifieke aandachtsgebieden vindt u in de programmatekst.

Download programmatekst

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisstructuur van non-alimentaire zoönosen te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking, inclusief de samenwerking tussen het humane en veterinaire veld.

Subsidiemogelijkheden

De rondes voor het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 en het programma Non-alimentaire zoönosen wisselden per jaar.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn in de 1e ronde 6 projecten en in de 2e ronde 9 projecten gehonoreerd. Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn de 1e projecten gestart sinds oktober 2015.

Looptijd en budget

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding had een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Relevante documenten

Relevante ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website