Wat speelt er?

Non-alimentaire zoönosen

Door gedrags- en klimaatveranderingen, bijvoorbeeld mensen die steeds meer reizen en de opwarming van de aarde, is onderzoek naar non-alimentaire zoönosen belangrijk. Rabiës (hondsdolheid), Campylobacter besmetting (gastro-enteritis) en virusinfecties overgedragen door muggen zijn voorbeelden van infecties die dragers (vectoren) of via de omgeving worden overgedragen aan de mens, buiten de voedselketen om. ZonMw heeft een programma Non-alimentaire zoönosen.

Wat is het belang van preventie van zoönosen?

Preventie van zoönosen kan economische schade en ziektelast verminderen. In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en dieren in intensieve veehouderij kunnen ziekten overdragen aan mensen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderzoek en beleid. De behoefte aan kennis over zoönosen blijft echter hoog.

Voorbeelden van non-alimentaire zoönosen

Lyme, hondsdolheid en Q-koorts zijn voorbeelden van ziekten die van dier op mens worden overgedragen, buiten de voedselketen om.

Uitgelicht project: Risicoanalyse voor zoönosen

Met een instrument kunnen GGD’en snel de risico’s analyseren van infectieziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn (zoönosen). RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), NIVEL en Gezondheidsdienst voor Dieren hebben dit instrument ontwikkeld. Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat uitbraken van deze ziekten zowel in dieren als in mensen snel worden herkend en dat bronnen snel worden opgespoord. Door het samenbrengen van ziektesignalen in mens- en diergegevens wordt de taak van GGD‘en om een risicoschatting te maken, ondersteund. Lees meer over het project 'Rapid risk assessment of zoonotic pathogens by integrated analysis of transmission patterns in livestock and humans' gefinancierd vanuit het programma Non-alimentaire zoönosen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website