Voedingsonderzoek bij ZonMw?

Joint Programming Initiative ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL)

In dit internationale initiatief werken 26 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten. Nederlandse onderzoekers kunnen deelnemen aan internationale onderzoeksconsortia met subsidie van ZonMw.

Bekijk het JPI HDHL programma binnen ZonMw voor actuele subsidieoproepen en reeds gefinancierde projecten.

Open rondes binnen ZonMw

ZonMw geeft ruimte aan vrij en ongebonden onderzoek; van fundamenteel (bio)medisch via strategisch en meer toegepast (klinisch) onderzoek tot gezondheidsonderzoek. In deze ‘open rondes’ kunnen onderzoeksvoorstellen over alle onderwerpen ingediend worden, dus ook op het gebied van voeding.

Actuele en verwachte subsidieoproepen in open rondes:

Thematische rondes binnen ZonMw

Naast ‘open rondes’ heeft ZonMw thematische clusters en programma’s, ook hier zijn de mogelijkheden breder dan u misschien denkt.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • De ronde 'Klimaat & Gezondheid' wordt in april 2020 verwacht. Deze valt onder het cluster Preventie.

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Bijna 12.000 vragen van de Nederlandse bevolking aan de wetenschap zijn gebundeld in De Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze vragen zijn uitgewerkt in 25 onderzoeksthema’s, zogeheten routes.

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden via ZonMw.

Andere mogelijkheden

Kijk ook eens bij de Topsectoren Agri & Food en Life Science & Health (Health Holland) naar de kennis- en innovatieagenda’s en de onderzoeksprogrammering voor de komende jaren.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website