Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het TransMic project heeft tot doel het bestuderen van de effecten van traditionele versus moderne, 'westerse' diëten op het microbioom en de functionele gevolgen voor gezondheid. Gegevens van cohorten uit populaties in verschillende fasen van de demografische transitie, te weten Tanzania, Burkina Faso en Europa, worden gebruikt. In Tanzania is een cohort van 300 gezonde personen verzameld waarvan een deel woont in een ruraal gebied (met een traditionele leefwijze en voeding) en een deel in een urbaan gebied (met een meer ‘westerse’ levensstijl en voeding). Getailleerde informatie over voeding is verzameld en analyses vinden plaats volgens de systeem biologische benadering van het Human Functional Genomics Project. Dit betreft onder andere ‘omics-data’, waaronder de samenstelling van het microbioom, genoom, transcriptoom, metaboloom en lipidoom. De demografische en dieetgegevens en de omics-data worden gerelateerd aan functionele gegevens, zoals de responsen van het immuunsysteem en van stolling. In Burkina Faso wordt een cohort bestaande uit families (ouders en kinderen) wonend in rurale of urbane gebieden verzameld om de relatie tussen dieet en microbioom te bestuderen. Als laatste wordt een interventiestudie verricht waarin het effect van een korte dieetinterventie (verandering traditioneel Tanzaniaans dieet naar 'Westers' dieet en vice versa) op ontsteking wordt gemeten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Tanzaniaanse cohort zijn de volgende gegevens inmiddels beschikbaar:

* circulerende inflammatoire markers waaronder cytokines, chemokines en adipokines

* de functie van het immuunsysteem (cytokine productiecapaciteit van leukocyten in respons op een uitgebreid panel van microbiele stimulantia)

* de samenstelling van circulerende metabolieten (plasma metaboloom)

* functionele stollingstesten (thrombocyten en thrombinegeneratie)

* het bloed transcriptoom

* inflammatoir proteoom

* het darm microbioom

* het genoom

* uitgebreide metadata, inclusief voedingsanamnese

 

Belangrijke eerste bevindingen zijn:

* Er zijn belangrijke verschillen aanwezig tussen mensen die in de stad of op het platteland wonen wat betreft ontsteking en de functie van het immuunsysteem. Deze verschillen worden mede verklaard door metabolieten die direct afkomstig zijn uit voeding.

* Er zijn opvallende verschillen in de werking van het stollingssysteem tussen Tanzaniaanse en Nederlandse populatie.

 

Analyses naar de rol van genetische variatie en van het microbioom - en de interactie met dieet en inflammatie - vinden op dit moment plaats.

 

Deze inzichten geven belangrijke nieuwe inzichten over de gevolgen van veranderingen in dieet en levensstijl (traditioneel naar 'westers') op gezondheid en de kans op het ontwikkelen van infectieziekten en welvaartsziekten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, hebben epidemische proporties aangenomen in veel westerse landen. Onderzoek van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat de samenstelling van de darmflora een invloed heeft op gezondheid en het ontstaan van ziektes. Het Human Functional Genomics Project (HFGP) is een grootschalig project dat het doel heeft de gevolgen van genetische variatie en de samenstelling van het microbioom op complexe fysiologische processen in het menselijk lichaam en het ontstaan van ziekten te bestuderen. De uitgebreide, systeembiologische benadering van het HFGP biedt ongekende mogelijkheden om de effecten van het darmmicrobioom op gezondheid en ziekte te ontrafelen.

Momenteel zijn er belangrijke lacunes in onze kennis over hoe voeding de samenstelling van het microbioom beïnvloedt en de effecten hiervan op gezondheid. TransMic heeft tot doel deze lacunes op te vullen door het bestuderen van de effecten van traditionele versus moderne, 'westerse' diëten op het darmmicrobioom en de functionele gevolgen voor gezondheid. Hiervoor zullen gegevens worden gebruikt van cohorten uit populaties in verschillende fasen van de demografische transitie, te weten Tanzania (Werkpakket 1), Burkina Faso (WP2) en Europa. Burkina Faso zit in het begin van de demografische transitie waarbij de bevolking een overwegend traditioneel dieet consumeert. Tanzania zit verder in de transitie waarbij het dieet meer richting een ‘westers’ dieet gaat.

Getailleerde informatie over voeding wordt verzameld in deze cohorten en analyses zullen plaatsvinden volgens de uitgebreide HFGP-benadering (WP3). Dit betreft ‘omics-data’, waaronder de samenstelling van het microbioom, genoom, transcriptoom, metaboloom en lipidoom. Deze omics-data worden gerelateerd aan functionele gegevens, zoals de responsen van het immuunsysteem en van bloedplaatjes. Daarnaast zal een korte dieetinterventie worden uitgevoerd waarbij Europese proefpersonen in Burkina Faso tijdelijk een traditioneel Burkinees dieet innemen en een groep proefpersonen uit Burkina op hetzelfde moment een Westers dieet (WP4).

Deze grootschalige analyse zal belangrijke, fundamentele inzichten verschaffen in de effecten van voeding op het microbioom en gezondheid in het algemeen en de gezondheidseffecten van 'verwestersing' van voeding in het bijzonder. Het levert daarmee ook gegevens op voor toekomstige innovatieve interventies ter verbetering van gezondheid, zoals modulatie van microbioom door voeding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website