Projectomschrijving

Voeding tijdens de zwangerschap en in de vroege kindertijd kan een effect hebben op de latere gezondheid. Hoe voeding precies zo’n effect kan hebben, is niet goed bekend. Het zou kunnen, dat voeding leidt tot veranderingen in DNA methylatie. Dat zijn veranderingen die niet de structuur van het DNA veranderen, maar wel de activiteit van genen kunnen beïnvloeden. In het NutriPROGRAM project onderzoeken wij de relatie van voeding van moeder en kind met DNA methylatie en gezondheid in het latere leven. De nadruk ligt daarbij op metabole gezondheid, bijvoorbeeld overgewicht en suikerziekte. NutriPROGRAM gebruikt daarvoor gegevens uit bestaande studies bij zwangeren, kinderen en volwassenen. In NutriPROGRAM werken onderzoekers uit Nederland, Engeland, Duitsland, Spanje en Canada samen. Uiteindelijk zal deze internationale samenwerking leiden tot meer kennis over voeding, DNA methylatie en gezondheid gedurende het hele leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website